WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Планування раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища: регіональний аспект - Реферат

Планування раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища: регіональний аспект - Реферат

Головною метою планування раціонального використання і охорони водних ресурсів є задоволення потреб господарства регіону і населення екологічно чистою водою. Вихідною умовою в їх плануванні є балансові розрахунки. Водний баланс дозволяє встановити по басейнах надлишок або нестачу води і накреслити заходи для забезпечення потреб населення і виробництва водними ресурсами. План повинен передбачати раціональне використання води, науково обгрунтований її розподіл між споживачами, і, в першу чергу, забезпечення потреб населення.

Стоїть завдання різкого обмеження і зменшення забору свіжої води для виробничих цілей з поверхневих і підземних джерел шляхом удосконалення технологічних процесів - переходу до безвідхідних технологій, використання повітряного охолодження агрегатів, особливо енергетичних. Підземні води, які придатні для пиття, не повинні використовуватися для виробничих потреб.

Планування охорони повітряного басейну полягає у зниженні забруднення атмосфери, тобто кількості шкідливих речовин, які містяться у викидах газів та пилу, що викидається у повітря. Ці викиди не повинні перевищувати гранично допустиму норму. Планові заходи по скороченню шкідливих викидів в атмосферу полягають, з одного боку, в перебудові технологічних процесів з розрахунком на безвідхідні виробництва, а з іншого - у вловлюванні відхідних газів та пилу.

При плануванні охорони і раціонального використання лісових ресурсів виходять із необхідності задоволення потреб регіону в деревині при повному лісовідновленні і недопущенні надмірної вирубки і лісових пожеж, все більшої глибокої переробки лісової сировини (маловідхідні і безвідхідні технології) в різні види готової сировини. Слід згадати старе правило, що планування лісового господарства повинно базуватися на понятті безперервного використання лісових ресурсів, при якому забезпечується відтворення зрілої деревини завдяки використанню можливостей і результатів людської праці.5

Особливістю відтворення лісу є тривалий цикл (в залежності від порід, клімату до 80-100 років і більше) вирощування хвойної зрілої деревини. Разом з тим для безперервності користування лісовими ресурсами необхідно в лісах головного використання підтримувати відповідне співвідношення між деревами різного ступеня зрілості (молодняк, середньовікові, не досить зрілі, зрілі). Таке співвідношення досягається плануванням правильного обороту вирубки дерев і лісовідновлення для даного лісового фонду в регіоні. При цьому важливе значення має облік і контроль.

В планах передбачається поступова ліквідація розриву між вирубуванням лісу і його відновленням. Загальна площа суцільного вирубування з вирахуванням площі самовідновлення лісу вказує на об'єм робіт по насадженню і посіву лісу на вирубаних площах. При цьому необхідно забезпечити належний догляд за посадками, щоб малоцінні листяні породи дерев, які швидко ростуть (осика) не пригнічували ріст головних порід - хвойних і твердих. При садінні лісу виходять із необхідності підвищення лісистості для попередження ерозійних процесів, охорони водних ресурсів, створення зелених зон навколо міст, санітарно-захисних смуг, охорони рекреаційних ресурсів. Виділяють ліси, які мають значення як джерело їстивних і мисливських ресурсів; збирання ягід, грибів, горіхів, існування диких звірів, відпочинку і зміцнення здоров'я людей, покращання навколишнього природного середовища.

В планах по охороні довкілля передбачається охорона і відтворення диких звірів і птахів. Для цього планується виділення засобів на проведення обліку їх чисельності, охорону птахів під час їх перельоту, зимування і гніздування, заготівлю кормів для диких звірів, а також на заходи по упорядкуванню мисливських угідь.

В планах по охороні і відтворенню рибних запасів враховується погіршення природних умов розвитку риби внаслідок збільшення водоспоживання і забруднення водойм. Тому плануються заходи по штучному розведенню риб, особливо по збереженню і відтворенню популяцій найбільш цінних риб. Велике значення при відтворенні рибних запасів має облік розвитку господарства озерного типу і ставків різних форм власності, в яких вирощують карпа, сазана, ляща тощо.

Об'єктом планування природних ресурсів є розвиток природоохоронних територій в регіоні: заповідників, національних парків, заказників, пам'яток природи тощо. Планування заповідників-заказників з метою збереження навколишнього природного середовища, різних видів природних комплексів та їх різновидностей, екологічних систем їх компонентів, має велике значення для розвитку науки, культури, а головне - для середовища життєдіяльності людини. Воно має практичне значення у вивченні процесів, які відбуваються в природі, розробці наукових основ природокористування, розведенні цінних видів рослин і тварин, збереженні біорізноманіття, підготовці наукових кадрів.

Крім того, планується розробка та впровадження нових видів транспорту, які не дають шкідливих викидів газів, використовуються пристрої для очищення газів, раціоналізація перевезень і використання транспортних засобів. Плануються також заходи по боротьбі з шумовим, вібраційним, електромагнітним забрудненням.

Окремо планується потреба в природоохоронному обладнанні для очисних споруд, установок та інших природоохоронних об'єктів. Ці потреби встановлюються окремо для капітального будівництва і реконструкції підприємств, для дооснащення підприємств і для заміни зношеного, застарілого обладнання, устаткування і приладів.

Планування введення в дію природоохоронних об'єктів за рахунок капітальних вкладень передбачає розробку наступних показників: споруди для очищення вод, в тому числі станції для різних видів очищення вод; системи зворотного водопостачання; установки для вловлювання і знешкодження шкідливих речовин з викидах газів, пункти по перевірці і зниженню токсичності відпрацьованих газів автомобілів, рибні господарства, споруди і установки для комплексного використання мінеральних ресурсів.

І, нарешті, системою планування раціонального використання природних ресурсів і охорони довкілля передбачено планування капітальних вкладень на природоохоронні заходи в розрізі таких показників: всього капітальних вкладень, охорона атмосфери, в тому числі на діючих підприємствах, будівництво виробництв для утилізації відходів, охорона і раціональне використання земель (крім меліорації), охорона і раціональне використання лісових ресурсів, організація природоохоронних територій, охорона і відтворення рибних запасів, охорона і відтворення диких звірів і птахів, охорона надр і раціональне використання мінеральних ресурсів, в тому числі на будівництві, розширення і реконструкція об'єктів багатоцільового призначення для забезпечення комплексного використання родовищ корисних копалин і добутої мінеральної сировини, на заходи по реалізації науково-технічних програм, освоєння і впровадження нової техніки.

Отже, процес планування раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища нарегіональному рівні продиктований необхідністю формування ефективної системи державного планування в площині правових, економічних та організаційних реформ.

Література

1 Про планування та прогнозування: Закон України від 23 березня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000. - №6.

2 Методичні рекомендації з розробки програми соціально-економічного розвитку регіону. Схвалено рішенням колегії Міністерства економіки від 12 листопада 1997р., протокол №11. / Міністерство економіки. - Науково-дослідний економічний інститут.

3 Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие. - М.: Инфра-М, 2002. - 259.

4 Екологія: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. диск. - К.: КНЕУ, 1999. - 152 с.

5 Моисеев Н.А. Воспроизводство лесных ресурсов. - М.: Лесная промышленность, 1980, с.28.


 
 

Цікаве

Загрузка...