WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Інноваційно-інвестиційне забезпечення конкурентоспроможності підприємств цукрової промисловості - Реферат

Інноваційно-інвестиційне забезпечення конкурентоспроможності підприємств цукрової промисловості - Реферат

Певний вітчизняний досвід щодо формування нових форм мобілізації інвестицій набуто в цукровій промисловості Тернопільської області. Особливість приватизаційного процесу на цукрових заводах даної області полягає в тому, що доля державних акцій в установчих фондах підприємств переважає і складає від 50 до 100 %. Це унікальний і єдиний випадок в Україні, коли акції не розпилені між численними акціонерами, а держава є власником контрольного пакету акцій. Це дозволяє обробити модель державного регулювання цукрової промисловості області в постприватизаційний період, суть якої полягає в наступному - держава передала право на управління державною часткою акцій асоціації "Тернопільцукор". Остання, в свою чергу входить в новоутворену структуру - регіональну агропромислову фінансово-інвестиційну компанію "Тернопіль". її учасниками, крім асоціації, також є: ВО "Тернопільський комбайновий завод", АТЗТ "Кристал", КБ "Княжий", цукрові заводи області та ряд інших організацій. Такий склад учасників концентрує технічний і фінансовий потенціал та, в кінцевому підсумку, завершує грошові та технологічні потоки. Разом з цим забезпечується привабливість цієї структури як для потенційних інвесторів, так і для великих споживачів цукру і супутньої продукції.

Створення корпорації буде сприяти мобілізації капіталів для проведення системної реструктуризації, стабілізації, розвитку і підвищення ефективності цукробурякового комплексу області на принципах самофінансування.

Важливе місце в проекті відводиться завантаженню потужностей ВО "Тернопільський комбайновий завод". Цей завод стає базою корпорації по постачанню техніки, її ремонту та технологічному обслуговуванню. Одночасно він буде і технологічною базою машино-технологічних станцій, що створюються при цукрових заводах.

В умовах гострої нестачі інвестицій в цукробуряковий комплекс об'єктивно виникає необхідність пошуку нових ринкових форм їх мобілізації та використання. Однією з таких форм є лізинг, ефективність якого підтверджена світовою і вітчизняною практикою.

Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову "Про створення державного лізингового фонду для технічного переоснащення сільського господарства" від 18 вересня 1997 року № 1031, якою передбачено використання коштів державного лізингового фонду для придбання вітчизняної сільськогосподарської техніки на умовах платності (до 50 % облікової ставки Національного банку, що діє на момент укладення договору) та повернення (не більш, ніж 5 років) у відповідності з укладеними договорами. Постановою також передбачається механізм авансування виробництва сільськогосподарської техніки.

Цукрова промисловість відчуває велику потребу в іноземних інвестиціях для придбання машин і устаткування, застосування нових прогресивних технологій виробництва цукру розвитку машинобудівних та ремонтних заводів системи цукробурякового комплексу. А це потребує, в свою чергу, застосування діючих засобів із впровадження регульованого ринку цукру, створення і підтримки спільних підприємств, асоціацій, концернів, вдосконалення законодавства щодо діяльності іноземних інвесторів.

Необхідність залучення іноземних інвестицій обумовлена і проблемами, що виникли в цукровій промисловості в постприватизаційний період (цукрові заводи приватизовані на сертифікаційній, а не на грошовій базі).

Одним з напрямків реструктуризації цукрової промисловості є залучення іноземних інвестицій під гарантію уряду. Так, в 1997 році Кабінет Міністрів України видав гарантію для забезпечення середньострокового кредиту Франції на фінансування зовнішньоторговельного контракту укладеного між спільним українсько-французьким підприємством "Дако", яке знаходиться в м. Черкаси, та фірмою "Сос'єте Делаплас". Кредитну лінію на суму більше 66,5 млн. франків відкрила група французьких банків. Кредити використовуються для закупівлі у Франції високоефективної техніки для вирощування та збирання цукрового буряка. Спільне підприємство обслуговує та погашає кредит на умовах самоокупності.

Однак вихід українських кредиторів на міжнародний фінансовий та товарний ринки не повинен опосередковуватись гарантіями держави. Більшість директорів і спеціалістів цукрових заводів, а також обласних асоціацій цукровиків прийшли до висновку, що цукробурякове виробництво може вийти з кризи лише шляхом об'єднання власних зусиль і капіталів цукрових заводів, бурякосійних господарств, банків, інших юридичних і фізичних осіб. Тому передбачається широкомасштабна програма агропромислової інтеграції на місцевому й обласному рівнях. Цей процес в перспективі обумовить необхідність інтеграції й на загальнодержавному рівні. Уявляється, що однією з форм такої інтеграції є всеукраїнська цукрова корпорація, в яку на договірних умовах увійдуть всі партнери цукробурякового комплексу.

Таким чином, формування регіональних фінансово-інвестиційних компаній дозволить:

- мобілізувати матеріальні та фінансові ресурси і попередити стихійне закриття цукрових заводів, здійснити їх спеціалізацію та перепрофілювання;

- забезпечити накопичення фінансових ресурсів для реструктуризації галузі;

- стабілізувати господарські зв'язки, призупинити спад виробництва;

- тісно співпрацювати з державою через регулювання виробництва;

- забезпечити гарантію поставок та збут цукру через формування маркетингових служб та центрів;

- підвищити конкурентноздатність продукції і галузі в цілому на зовнішньому ринку за рахунок зниження виробничих витрат та освоєння ринкових ніш.

Для стимулювання процесу формування таких компаній державі доцільно цукровим заводам та бурякосійним господарствам з моменту вступу їх в компанії:

- пролонгувати заборгованість цукрових заводів;

- бурякосійним господарствам компенсувати з державного бюджету не менше, ніж 50 % витрат на придбання спеціальної техніки для вирощування, збирання цукрового буряка та насіння, на закупівлю мінеральних добрив, пестицидів;

- цукровим заводам надати пільгові короткострокові кредити для придбання оборотних засобів та довгострокові кредити - для їх реструктуризації;

- протягом перших трьох років звільнити цукрові заводи від податку на додану вартість. Отже, для підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств цукрової промисловості необхідний великий обсяг фінансових інвестицій для проведення всебічної реструктуризації виробничих потужностей та впровадження нових, більш прогресивних технологій виробництва цукру.

Література

1. Заец А. С. Реструктуризация свеклосахарного комплекса Украины: проблемы теории и практики. - К., 1997.

2. Щорічний звіт Асоціації "Хмельницькцукор" за 2001 рік.


 
 

Цікаве

Загрузка...