WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Інноваційно-інвестиційне забезпечення конкурентоспроможності підприємств цукрової промисловості - Реферат

Інноваційно-інвестиційне забезпечення конкурентоспроможності підприємств цукрової промисловості - Реферат

Інноваційно-інвестиційне забезпечення конкурентоспроможності підприємств цукрової промисловості

Разом з реформуванням економічних відносин в цукробуряковому комплексі, напрацюванням основних напрямків підвищення конкурентоспроможності цукрових підприємств необхідно постійно перебудовувати їх виробничий потенціал, проводити системну реструктуризацію цього комплексу.

В умовах адміністративно-командної системи управління при формуванні структури цукробурякового виробництва виходять з наявності основних виробничих фондів, матеріальних та інтелектуальних ресурсів. На сучасному етапі такій підхід не є ефективним.

В ринкових умовах слід виходити з місткості зовнішнього і внутрішнього ринків, а потім формувати адекватну їм структуру основних фондів, технологічну, організаційно-управлінську та збутову структури. Слід збалансувати потужності цукрових заводів та сировинної бази, створивши відповідну інтегровану виробничу інфраструктуру.

Орієнтація на місткість ринку не зменшує, а підвищує роль науково-технічного прогресу, який в цих умовах орієнтується на випуск тієї продукції і в тому обсязі, який необхідний споживачу. Визначивши цю необхідність, можна застосовувати ті напрямки НТП, які принесуть суспільству максимальну вигоду, дозволять уникнути втрат фінансових, сировинних, трудових ресурсів.

При цьому важливо підкреслити первинність процесу реструктуризації стосовно інших напрямків трансформування цукробурякового підкомплексу Світовий і вітчизняний досвід свідчить про те, що без одночасної, а ще краще випереджуючої реструктуризації цукробурякового виробництва, його роздержавлення, демонополізація та приватизація не лише не дають очікуваних результатів, але й призводять до зниження соціально-економічної ефективності виробництва, часткової або повної його зупинки, а іноді - до банкрутства підприємств. Головна причина таких наслідків - неадекватність структури виробництва вимогам ринку.

Стан цукрових заводів області досяг критичної межі. Окремі з них стали банкрутами. Постійна нестача коштів, відсутність у необхідних межах інвестицій не дають змоги цукровим заводам виконувати заходи з технічного переоснащення та проводити в достатній мірі поточний та капітальний ремонт обладнання. В результаті цього основні фонди з кожним роком інтенсивно старіють як фізично, так і морально (таблиця 1).

Зобразимо наведені дані більш наглядно за допомогою діаграми (див. рис.1.).

Рис.1. Знос основних фондів по цукрових заводах області

Таким чином, бачимо, що рівень зносу основних фондів в середньому по області зріс на 0,6 % у 2002 році порівняно з 2000 роком, а порівняно з 1998 роком на 7,1 %. Найбільший рівень зносу основних фондів спостерігається на Наркевицькому (79,9 %), Старокостянтинівському (76,9 %) та Кам'янець-Подільському (73,2 %) цукрових заводах. Лише Деражнянський цукровий завод має знос основних фондів менше 50 %.

За нашими підрахунками та даними Асоціації цукрових виробників Хмельницької області "Хмельницькцукор" для проведення поточного і капітального ремонту основних фондів необхідно 52,5 млн. грн. Крім того, для підвищення рівня конкурентоспроможності цукру необхідне застосування нових прогресивних ресурсозберігаючих технологій, що дали б змогу збільшити відсотковий вихід цукру і зменшити затрати вхідних ресурсів - тобто необхідним є проведення всебічної реструктуризації цукрових заводів. Ця реструктуризація вимагає значних фінансових засобів, що обумовлює необхідність пошуку нових форм мобілізації інвестицій, визначення пріоритетних напрямків їх використання. Світовий і вітчизняний досвід свідчить, що найбільш ефективними формами мобілізації інвестицій є регіональні фінансово-інвестиційні компанії, які дають можливість сконцентрувати державні, а також іноземні інвестиції для реструктуризації підприємств галузі, а також санації малоперспективних цукрових заводів.

Базові принципи діяльності ТПВ "Цукор-фінанс" полягають в тому що на всіх учасників товариства поширюється принцип солідарної відповідальності. Його суть полягає в тому, що всі члени товариства відповідальні своїм майном за зобов'язаннями товариства. Разом з тим всі учасники товариства не мають права від свого імені укладати кредитні договори по реконструкції і модернізації підприємства без згоди інших учасників товариства або Спостережної Ради Товариства.

Обрана організаційна форма господарювання товариства дає змогу використовувати майно його засновників як предмет застави та поєднувати їх капітали, що є важливою і обов'язковою умовою для отримання необхідних кредитних засобів.

Створюючи нові товариства з повною відповідальністю, подібні ТПВ "Цукор-фінанс", стає можливим проведення реконструкції і модернізації цукрових заводів, придбання нових ресурсозберігаючих технологій. В кінцевому результаті це сприятиме підвищенню рівня конкурентоспроможності підприємств цукрової промисловості.

Практичний інтерес в галузі організації ефективних економічних взаємовідносин між виробниками цукрового буряка, цукровими заводами та холдинговими компаніями, що здійснюють інвестиційну діяльність, має досвід Польщі. Так, виробництвом цукрового буряка в Польщі зайняті селяни, в яких площі під посівом цієї культури складають від 0,5 га до 1 га. Врожайність цукрового буряка в їх господарствах складає в середньому 400 ц з 1 га. Такі результати обумовлені тим, що держава створила сприятливі економічні умови для селян, які вирощують цукровий буряк. Так, селянам відома закупівельна ціна на цукровий буряк на наступний рік вже в серпні поточного року. Селянин має можливість отримувати безперешкодно короткостроковий кредит для потреб виробництва з оплатою лише 8 % річних за користування кредитом. Він добровільно укладає контракт з цукровим заводом на виробництво визначеної кількості цукрового буряка. В свою чергу цукровий завод забезпечує селянина насінням цукрового буряка, добривами, засобами захисту рослин тощо.

Для вирішення фінансових проблем виробників цукру і цукрового буряка в Польщі створено три спеціалізованих комерційних банки. Вони забезпечують потреби селян в кредитах для вирощування цукрового буряка та цукрових заводів, для оплати сировини та виробництва цукру. При цьому не виникає проблем з лімітами для видачі кредитів. Основне джерело цих лімітів - власні кошти населення, які зберігаються, як правило, в банках країни.

Державні органи Польщі створили чотири державні компанії, які повинні забезпечити господарську діяльність 15-20 цукрових заводів кожна. Ці ж компанії мають здійснювати контроль за фінансовою діяльністю цукрових заводів та при необхідності надавати їм інвестиції за рахунок централізації засобів, які надходять їм у вигляді дивідендів на 51 % акцій2.

Таким чином, в Польщі створені необхідні економічні умови для прибуткового виробництва цукрового буряка і цукру та реалізації його на внутрішньому й зовнішньому ринках.


 
 

Цікаве

Загрузка...