WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Моделювання в процесі розслідування злочинів - Реферат

Моделювання в процесі розслідування злочинів - Реферат

Необхідно погодитися, що в результаті розслідування виділяється декілька окремих потоків інформації, що допомагає слідчому при оцінці доказів відділити дані, які виступають як підстава моделювання від даних, отриманих в результаті його проведення [4, с.29]. Виходячи з такого розуміння даних, отриманих в результаті використання науково-технічних засобів в процесі розслідування злочинів, необхідно зазначити, що в разі застосування їх з метою моделювання, як однин із результатів ми можемо отримати нову доказову інформацію (поряд з досягненням інших результатів, пов'язаних з такими функціями моделювання, як пізнавальна, пошукова та наглядно-ілюстративна), однак за своєю процесуальною природою такі докази будуть виступати в вигляді "сумованих".

Проте постає закономірне питання, чи завжди правова природа таких доказів буде проходити трансформацію внаслідок проведення моделювання під час розслідування кримінальних справ.

Вбачається правильним, що така трансформація відбувається не завжди, і, як це було зазначено, залежить від виду використаного науково-технічного засобу і виду отриманої моделі.

Так, наприклад, якщо в результаті проведення на місці події фотографування в розпорядженні слідства опиняється певне фотографічне зображення місця події та його окремих елементів (вузлів та деталей), то з кримінально-процесуальної точки зору ми ведемо мову про те, що в розпорядженні слідства опинився результат використання науково-технічного засобу, який в процесі доказування може бути використаний як документ або як похідний речовий доказ. Проте, використавши цю саму фотографію (тобто ці ж самі дані) в процесі моделювання, ми нічим це джерело доказової інформації не змінюємо і навіть після завершення процесу моделювання ми отримуємо за своєю правовою природою все той же документ або похідний речовий доказ. Однак зовсім іншою стає природа отриманих в результаті використання фототехніки даних вже в процесі самого моделювання. Так, слідство, на основі фототаблиць, доданих до протоколу огляду місця події, самого протоколу огляду місця події, показів свідків, обвинуваченого, може провести певний вид реконструкції на місці, де відбулася подія злочину. Під час проведення такої реконструкції (наприклад, в вигляді слідчої дії- відтворення обстановки і обставин події) також може бути використано фототехніку, а отже, можуть бути отримані певні дані як наслідок застосування такого виду науково-технічного засобу. Проте їхня природа, пов'язана з проведеним моделюванням (під час якого проходило певне "сумування" інформації), буде відрізнятися від природи даних, які лягли в основу такого моделювання (реконструкції). Тому в результаті використання науково-технічного засобу в процесі моделювання ми отримуємо не звичайні похідні речові докази або документи, а саме "сумовані" документи або похідні речові докази. При цьому цікавим виступає і ще один аспект: такою "сумовуючою" властивістю отримані докази наділяються саме в разі їх розгляду у співвідношенні з доказами, які лягли в основу проведення моделювання.

Тому твердження про "сумовуючий" характер таких даних, а отже, і про трансформацію даних в результаті проведеного моделювання буде залежати від того, застосовували під час реконструкції науково-технічні засоби чи ні. Якщо такого застосування не відбувалося, і в розпорядженні слідства як готова "модель" була використана "первісна" фотографія огляду місця події, то в такому разі трансформації правової природи даних не відбувалося і такі дані можуть бути використані у процесі доказування без приставок "сумованих".

Завершуючи розгляд питання стосовно місця моделювання в системі напрямків використання даних, отриманих в результаті застосування науково-технічних засобів у процесі розслідування злочинів, необхідно зазначити, що в науці кримінального процесу вже давно висувалися ідеї надання моделюванню, зокрема такому його виду як реконструкції місця самостійної слідчої дії, тобто висувалися пропозиції визнати за "слідчою реконструкцією" місця самостійної слідчої дії. Так, зокрема, пропонувалося визначити цю слідчу дію наступним чином: "З метою отримання і перевірки доказів слідчий вправі провести реконструкцію окремих предметів, обстановки або ситуації. Реконструкція проводиться на основі фактичних даних - показів свідків, потерпілих, обвинуваченого, підозрюваного, вивчення документів, в тому числі кіно- і фотодокументів, планів, схем, малюнків і інших даних, які ретельно вивчаються і зіставляються.

Реконструкція відбувається в присутності понятих. При необхідності для її проведення може бути запрошено спеціаліста.

В реконструкції може взяти участь обвинувачений (підозрюваний), свідок або потерпілий.

Підстави реконструкції, її хід і результати фіксуються в протоколі. При цьому може бути використано фотографування, кінозйомка, складання планів і схем" [2, с.48-53].

Ця пропозиція не втратила своєї актуальності і сьогодні, однак є доцільним доповнити розуміння "слідчоїреконструкції" елементами. пов'язаними з експертною діяльністю. "Речові" результати "слідчої реконструкції" можуть лягти і в основу "математичного" моделювання відповідної експертизи. Дану правову норму можна викласти в наступній редакції: Стаття ... "Реконструкція окремих предметів, обстановки або ситуації може бути проведена слідчим на основі даних, одержаних в результаті застосування електронно-обчислювальної техніки".

Закріплення за реконструкцією місця самостійної слідчої дії відкриває можливість визнання за результатами її проведення місця доказової інформації. Тобто в такому разі можливо буде вести мову, що дані, отримані в результаті застосування науково-технічних засобів під час проведення реконструкції, можуть бути на правовій основі використані в процесі доказування по конкретній кримінальній справі.

Література

1. Белкин P.C. Курс советской криминалистики. Т.2 - М., 1978. С.107.

2. Быховский И.Е. Лузгин ИМ. Реконструкция как самостоятельное следственное действие //Правоведение. - 1971. -№3. - С.48-53.

3. Горская И.В. Техника и тактика реконструкции обстановки места автотранспортного происшествия экспертом-трасологом. Вып.13 //Экспертная практика и новые методы исследования. -М., 1977. - С.3-6.

4. Лузгин ИМ. Моделирование при расследовании преступлений. М., 1981. - С.29.

5. Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973 - С.265-266.

6. Эйсман A.A. Структура и логические свойства норм, регулирующих собирание доказательств на предварительном следствии // Вопросы борьбы с преступностью. -1973. -№25; 197. -№26.


 
 

Цікаве

Загрузка...