WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Моделювання в процесі розслідування злочинів - Реферат

Моделювання в процесі розслідування злочинів - Реферат

Моделювання в процесі розслідування злочинів

Однією із сфер використання даних, одержаних в результаті застосування науково-технічних засобів в процесі розслідування злочинів, виступає використання таких даних для моделювання та реконструкції. Метою моделювання є можливе відображення з їх допомогою окремих об'єктів, предметів, процесів, явищ, що мають відношення до справи. Використання таких даних з метою моделювання має на меті отримання в результаті вивчення моделі нової інформації, тобто отримана модель може за певних умов розглядатись як джерело інформації і використовуватися в якості доказів в розслідуваній кримінальній справі [4, с.5].

Необхідність розглядати з позицій моделювання такі науково-технічні засоби відображення, як фотографування, відео- і звукозапис мови, кінозйомку підкреслювалось в науці кримінального процесу вже давно [6].

Однакнеобхідно зауважити, що результати застосування не всіх науково-технічних засобів можуть бути залучені у процес моделювання по конкретній кримінальній справі. Безумовно, в першу чергу, це залежить від самого виду науково-технічного засобу. Виходячи з природи моделювання, такими науково-технічними засобами виступають лише науково-технічні засоби фіксації.

Необхідно зауважити, що фотографуванню, відеозйомці, звукозапису і кінозйомці властива поліфункціональність, тобто отримані результати можуть бути використані і з оперативно-розшуковою, і з кримінально-процесуальною метою. В процесуальному аспекті ці результати пропонується розглядати як похідні речовини доказів або документів. Ці ж об'єкти (фотознімки, кінострічки, магнітні записи, відеозаписи) виконують і функцію моделі, тобто вони виступають аналогами відповідних оригіналів-слідів, відображених на певному технічному носієві.

У криміналістиці вже давно наголошується, що в числі інших форм і засобів фіксації виділяється виготовлення матеріальних моделей (реконструкція, в тому числі макетування і виготовлення відбитків), а також використання фотографічних прийомів і засобів створення матеріальних моделей. Більш того, відомий вчений Р.С.Бєлкін прямо зазначає, що основою всіх прийомів предметної фіксації доказової інформації, крім вилучення предмета в натурі, виступає метод моделювання [1,с.107].

Безумовно, кінострічки, відеозапис і звукозапис, які можуть бути використані як "моделі", цікаві в першу чергу для всього процесу моделювання тим, що відображають не тільки зовнішні ознаки певного явища, предмета, але й динамічні процеси, процеси руху в загальнонауковому розумінні, тобто такі дані використані в процесі моделювання під час розслідування злочинів відображають зміни, що протікають у часі і не можуть інколи бути безпосередньо сприйняті особою.

Сучасні засоби і результати їх застосування, такі як стереофотографія, голографія, дозволяють створювати кольорові трьохвимірні "моделі" відображення певних явищ і предметів. Не менш цікавим виступає і питання того, під час проведення яких саме дій і заходів отримують дані, що можуть бути залучені у процес моделювання під час розслідування кримінальної справи.

Можна стверджувати, що отримані в результаті використання науково-технічних засобів похідні речові докази або документи можуть бути застосовані як моделі певних явищ, предметів і, навпаки, отримані моделі оригіналів ми можемо розглядати, як речові докази похідного характеру. При цьому необхідно зазначити, що такі речові докази у вигляді моделей характеризуються певною особливою властивістю, пов'язаною з самою природою моделювання. Тому необхідно погодитися з точкою зору про те, що дані, отримані в результаті використання науково-технічних засобів в процесі розслідування злочинів і застосовані для досягнення мети процедури моделювання, можуть бути використані в послідуючому у кримінальному процесі у вигляді "сумованих" похідних речових доказів [4, с.29; 5, с.265]. Зміст таких даних залишається незмінним, це є об'єктивна категорія, а от правовий статус таких похідних речових доказів у разі використання в такій якості даних, що застосувалися в процесі моделювання, буде носити вже "сумований" характер. Особливо яскраво така "сумована" природа доказів проявляється у даних, отриманих в результаті застосування комп'ютерної техніки. Безумовно, як правова система України взагалі, так і така галузь права, як кримінально-процесуальне право, не містять норм, які б регулювали можливість використати дані, отримані від комп'ютера, в кримінальному судочинстві як докази. Однак широке введення в процес провадження судових експертиз комп'ютерної техніки і позитивний іноземний досвід такої діяльності дозволяє впевнено стверджувати про необхідність наукових досліджень, експериментальних перевірок і можливого введення у практичну діяльність таких методів. Сьогодні, однак, необхідно вести мову не тільки про "сумовані" похідні речові докази, але і про "сумовані" документи як певний різновид джерела доказів у кримінальному процесі, одержаного внаслідок моделювання.

В чому ж саме знаходить свій прояв "сумований" характер доказів, які можуть бути отримані в результаті комп'ютерного (математичного) моделювання? Відповідь на це питання може бути наступною - введення за допомогою спеціально розробленої комп'ютерної програми в ЕОМ даних, отриманих, наприклад, в результаті огляду місця події по факту ДТП, вже сьогодні надає можливість встановити динаміку взаємодії об'єктів, які приймали участь в конкретній ситуації. Модель зможе допомогти з'ясувати причинно-наслідкові зв'язки події і вирішити питання про дії осіб, які приймали в ній участь, і інші обставини, що мають значення для справи. Отже, за своєю правовою природою отримані в результаті об'єднання (сумування) певної інформації дані будуть носити саме характер "сумованих".

Деякі вчені зазначають, зокрема стосовно тих же автотехнічних експертиз, що в повній мірі відтворити автотранспортну подію не є можливим і тому поняття "повна реконструкція" необхідно розглядати як дещо умовне [3, c.3-6].

Однак, в заперечення цьому висновку, необхідно зазначити, що категорична неможливість "повної реконструкції", тобто повного моделювання на ЕОМ, є невиправданою, особливо в час бурхливого розвитку науки і технології, які в першу чергу спрямовані саме на розробку і збільшення потенційних можливостей комп'ютерної техніки кожного нового покоління. Ускладнення комп'ютерних програм, багатоваріантність шляхів розвитку кожної окремої події, закладених в таких програмах, ведуть до створення таких систем "електронного" (математичного) моделювання, коли, виходячи з наданих даних ЕОМ, можна буде провести реконструкцію подій з максимальним наближенням до реальності їх здійснення та динамічних процесів їх розвитків. Це розкриває широкі можливості моделювання за допомогою засобів ЕОМ не тільки у сферах, пов'язаних з розслідуванням інцидентів на транспорті (авіакатастроф) та промисловості (аварії на промислових об'єктах), але й при розслідуванні злочинів, пов'язаних з участю багатьох осіб або дії багатьох чинників (збройні напади, терористичні акти).


 
 

Цікаве

Загрузка...