WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Сучасні проблеми кримінально-правової кваліфікації контрабанди - Реферат

Сучасні проблеми кримінально-правової кваліфікації контрабанди - Реферат

Перераховані вище результати (продукти) інтелектуальної творчості є предметами злочину, передбаченого ст. 176 КК України. Об'єкти інтелектуальної власності відносяться до товарів. Такий висновок ми можемо зробити на основі аналізу п. 11 ст. 15 МК України, відповідно до якої під "товарами" розуміється будь-яка переміщувана через митний кордон України продукція, в тому числі продукція, на яку поширюються права інтелектуальної власності, послуги, роботи, що є об'єктом купівлі-продажу або обміну.

Необхідно відмітити, що питання про віднесення об'єктів інтелектуальної власності до предметів контрабанди є дискусійним і ще не знайшло однозначного розуміння і вирішення. Зокрема, виникає питання про те, як кваліфікувати дії винного у тих випадках, коли він вчинив злочин "Порушення авторського права і суміжних прав" (ст. 176 КК), а пізніше "Контрабанда" (ст 201 КК). На наш погляд тут має місце реальна сукупність злочинів, коли різними діями рівночасно вчинено два різних злочини. За таких умов вчинене належить кваліфікувати за сукупністю злочинів: відповідна частина ст. 176 та відповідна частина ст. 201 КК України.

Проблеми складу контрабанди і різне тлумачення суті його об'єктивної сторони в теорії кримінального права нерідко призводить до помилкової, на наш погляд, кваліфікації цього злочину в практиці органів досудового слідства та суду і в кінцевому рахунку до суттєвих порушень конституційних прав людини і громадянина.

Потрібно зазначити, що визначення незаконного переміщення предметів контрабанди через митний кордон міститься і у постанові Пленуму Верховного Суду України від 26.02.99 р. № 2 "Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил". Відповідно до абз. 2 п. 4 даної постанови під переміщенням предметів поза митним контролем слід розуміти їх переміщення через митний кордон поза місцем розташування митниці або поза часом здійснення митного оформлення. Як бачимо дане визначення не збігається із визначенням даним у ст. 166 МК України. Дана розбіжність пояснюється тим, що постанова Пленуму Верховного суду наводить дане визначення на основі ст. 116 МК України в старій редакції, а як ми знаємо до вищевказаної статті МК України були внесені зміни, про які ми вже згадували вище. Таким чином у визначенні, запропонованому у постанові Пленуму Верховного суду України не відображені останні зміни у законодавстві, а отже керуватися у даному випадку потрібно визначенням переміщення предметів через митний кордон поза митним контролем, запропонованим у законі України від 17.05.2001 р. № 2415-ІП "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

З'явився також і кваліфікований вид контрабанди (ч. 2 ст. 201 КК України), котрий передбачає відповідальність за вчинення тих самих дій за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею.

У санкції ч. 2 ст. 201 КК України, на відміну від санкції ст. 70 КК від 28.12.60 р. з'явився такий вид покарання як конфіскація предметів контрабанди.

У примітці до ст. 201 КК України, у котрій міститься уточнення про те, що потрібно розуміти під великим розміром контрабанди, йдеться про тисячу і більше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, коли у попередньому варіанті йшла мова про двісті і більше офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати.

На наш погляд є незрозумілим підписання Президентом, в період між прийняттям КК України (5.04.2001 р.) та набранням ним чинності (1.09.2001 p.), Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил".

Даний закон, вносячи зміни до ст. 70 КК УРСР від 28.12.1960 р. (на той час іще чинної), все ще говорить про контрабанду валюти, цінностей, а у примітці все ще йдеться про мінімальні розміри заробітної плати, хоча вже не двісті, як у попередній редакції, а п'ятсот. Незрозуміло, чому законодавець не привів дану норму у відповідність із новоприйнятим кодексом?

Підводячи короткий підсумок вищесказаного потрібно сказати, що на питання про доцільність, практичну необхідність та обумовленість законодавчих змін щодо кримінальної відповідальності за контрабанду на сьогодні однозначно відповісти досить важко. Звичайно, з часом ми відчуємо певні зміни у стані, структурі та динаміці такого суспільно небезпечного явища, як контрабанда і безумовно, зможемо більш об'єктивно охарактеризувати дані законодавчі зміни. Але, на наш погляд, розпочаті кроки по частковій декриміналізації контрабанди заслуговують на схвальну оцінку і повинні продовжуватися з метою гуманізації кримінального законодавства і приведення його у відповідність до вимог сьогодення.

Література

1. Владимиров В. А. Уголовно-правовая борьба с контрабандой. -М.: Изд. Высшая школа. -1959.

2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил: Закон України від 17.05.2001р. № 2415-ПІ//Голос України. - 12 червня 2001 р - № 102 (2602). - С 6.

3. Митний кодекс України від 12.12.91р. № 1970-ХІІ(із наступними змінами та доповненнями) //ВВР України. - 1992. -№16. - Cm. 203.

4. Михайлов В. П., Федоров А. В. Таможенные преступления: Уголовно-правовой анализ и общие вопросы оперативно-розыскной деятельности / Под ред. зам. нач. следственной службы Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области А. В. Федорова. - СПб.: Юридический центр Пресс, 1999. - 336 с.

5. Про надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення та видобування стратегічно важливих корисних копалин: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997р. № 742 //Офіційний вісник України, 1997. -№29. -Cm. 26.

6. Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правші: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.02.1999р. №2 //ВВС України. - 1999. -№ 2. - С 2-5.

7. Советский энциклопедический словарь: [Ок. 80000 слов] //Гл. ред. А. М. Прохоров. - 4-е изд. -М.: Сов. энцикл., 1988. - 1599 с.

8. Тацій В. Я., Сташис В. В. Новий кримінальний кодекс України // Урядовий кур 'єр. - 2001. -№106. , 16 черв. - -С. 6-7.


 
 

Цікаве

Загрузка...