WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Сучасні проблеми кримінально-правової кваліфікації контрабанди - Реферат

Сучасні проблеми кримінально-правової кваліфікації контрабанди - Реферат

Сучасні проблеми кримінально-правової кваліфікації контрабанди

В останні роки в Україні значно ускладнилась криміногенна ситуація. З'явилися і набули поширення нові види антигромадських дій у сфері господарської діяльності, досить серйозно загострилась проблема корупції, злочинності, пов'язаної із вбивствами на замовлення, зловживання владою, а також контрабандою, яка за ступенем суспільної небезпеки посідає не останнє місце у цьому переліку. Адже контрабанда завдає надзвичайно серйозної шкоди економіці держави. При цьому слід звернути увагу на те, що при незаконному ввезенні в Україну наркотичних засобів, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних, вибухових речовин, зброї та боєприпасів, поряд із порушенням встановленого порядку переміщення вказаних предметів і речовин через митний кордон України, створюється небезпека заподіяння шкоди громадському порядку, здоров'ю та життю населення, з'являються умови для вчинення особливо тяжких злочинів.

Як відомо, 5 квітня 2001 р. був прийнятий Кримінальний кодекс (далі - КК) України. Автор не буде акцентувати увагу на основних положеннях та нововведеннях даного кодексу, а лише коротко зупиниться на тих моментах, котрі стосуються контрабанди.

"Контрабанда" (ст 201 КК України) відноситься до тієї групи статей, які замінюють статті КК 1960 p., але із суттєвими змінами та доповненнями, що були внесені до них.

Так, статтю 201 КК України "Контрабанда" з глави про злочини проти держави було поміщено у розділ про злочини у сфері господарської діяльності, а статтю про відповідальність за контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст. 305 КК України) поміщено у розділ про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення.

За словами В. Я. Тація та В. В. Сташиса, розділ VII "Злочини у сфері господарської діяльності" посідає особливе місце в структурі особливої частини КК України. Тому що в ньому найбільшою мірою відображені ті негативні явища, що супроводжують процеси економічних реформ в Україні, боротьба з якими потребує рішучого застосування кримінально-правових заходів.

Також основним нововведенням стало виключення валюти, цінностей із переліку предметів кримінально-караної контрабанди, та включення до числа останніх стратегічно важливих сировинних товарів, щодо яких законодавством встановлено відповідні правила вивезення за межі України. Таким чином, у відповідності з чинним кримінальним законодавством, контрабандою є переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах, а також незаконне переміщення історичних та культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, зброї та боєприпасів (крім гладко ствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), а так само контрабанда стратегічно важливих сировинних товарів, щодо яких законодавством встановлено відповідні правила вивезення за межі України.

Розглядаючи у якості предмета контрабанди "стратегічно важливі сировинні товари, щодо яких законодавством встановлено відповідні правила вивезення за межі України", необхідно відзначити, що у енциклопедичних джерелах під стратегічно важливими сировинними товарами "в буквальному розумінні даного словосполучення, зустрічається положення, що це є сировинні товари, котрі мають виключно військове значення". Однак, в сучасний період це поняття дещо трансформувалось і має більш глибоке значення, означаючи широкий асортимент сировинних товарів, які мають не лише військове, але і важливе господарське значення. Це випливає із змісту переліку таких товарів, що затверджений Урядом України.

Незрозумілою є позиція законодавця, котрий у диспозиції ст 201 КК України передбачив кримінальну відповідальність, незалежно від розміру, за незаконне переміщення через митний кордон стратегічно важливих сировинних товарів, щодо яких законодавством встановлено відповідні правила вивезення за межі України. У той же час, згідно ч. 1 ст. 201 КК України ввезення стратегічно важливих сировинних товарів є кримінально караним лише тоді, коли воно вчинене у великих розмірах. Таким чином, автор пропонує замінити у тексті ст. 201 КК України словосполучення "вивезення за межі України" словосполученням "переміщення через митний кордон України".

У науці та практиці довгий час не було єдиного погляду щодо кваліфікації незаконного переміщення через митний кордон порнографічних предметів, а також творів, що пропагують культ насильства і жорстокості - книги, ілюстровані журнали, малюнки, телевізійні фільми і под., схем, фотографій військових об'єктів, споруд, бойової техніки та озброєнь, матеріалів з грифом "таємно", "не підлягають розголошенню", "для службового користування".

У зв'язку з тим, що вказані предмети не входили до переліку спеціально передбаченого нормою КК, котра встановлює відповідальність за контрабанду, В. А. Владимиров висунув твердження, що оскільки їх незаконне переміщення посягає не на інтереси зовнішньої торгівлі, а на інші об'єкти, то в подібних випадках винні не повинні підлягати кримінальній відповідальності за контрабанду, а лише за розпалювання національної, расової ворожнечі й ненависті або за розповсюдження предметів порнографії, якщо встановлені факти їх розповсюдження. Такої ж позиції притримувалися в ряді випадків і практичні працівники слідчих органів. Юристи, які не вважали незаконне переміщення через кордон націоналістичних і порнографічних творів злочином, при обґрунтуванні своїх поглядів, як правило, посилалися на те, що такі твори заборонені для продажу та іншого розповсюдження в нашій державі і не можуть бути віднесені ні до товарів, ні до інших цінностей, у зв'язку з чим їх незаконне переміщення через державний кордон не може бути спрямоване проти інтересів вітчизняної зовнішньої торгівлі.

На нашу думку переміщення вищевказаних предметів через митний кордон не пов'язане з ознаками кримінально караної контрабанди, а самі ці предмети не утворюють предмет даного злочину. У встановленому законом порядку вони підлягають вилученню у їх власника або володільця і конфіскуються, а правопорушник підлягає заходам адміністративного впливу, якщо звичайно у вчиненому не міститься склад злочину, наприклад шпигунство (ст. 114 КК України) або ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів (ст. 301 КК України).

Досить важливим, у даному контексті, є питання пов'язане із можливістю віднесення предметів, перелічених у ст. 176 КК України до тих чи інших предметів контрабанди (скажімо до товарів, чи до культурних цінностей).

До предметів злочину, передбаченого ст. 176 КК України, відносяться твори науки, літератури, мистецтва, комп'ютерні програми і бази даних, фонограми і програми мовлення, об'єкти суміжних прав. Усі ці предмети, на наш погляд, є об'єктами інтелектуальної власності. Разом з тим необхідно враховувати, що термін "інтелектуальна власність" носить дещо умовний характер. Інтелектуальна власність розуміється як виключні права на результати інтелектуальної діяльності, які використовуються у виробництві, винаходи, промислові зразки і т.д., а також виключні права на охоронювані законом фірмові назви, товарні знаки та інші позначення, тобто нематеріальні об'єкти. Право ж власності відноситься до категорії речових прав, воно пов'язане з майном. Тому норми про право власності, наприклад норми КК України про викрадення майна, не можуть застосовуватися до інтелектуальної власності. Об'єкти інтелектуальної власності - це матеріалізовані результати інтелектуальної діяльності. Результати інтелектуальної праці проявляються у вигляді інформації, під якою розуміються відомості про предмети, факти, події, технічні вирішення, явища і процеси. Правовий захист поширюється лише на ту інформацію, котра зафіксована на матеріальному носії з реквізитами, що дозволяють її ідентифікувати. При цьому до результатів (продуктів) інтелектуальної творчої праці відносяться, зокрема, твори науки та інших видів творчої діяльності у сфері виробництва, у тому числі відкриття, винаходи, програми для ЕОМ, бази даних, експертні оцінки, товарні знаки, фірмові назви і знаки обслуговування.


 
 

Цікаве

Загрузка...