WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Конституційно-правовий статус національного банку України - Реферат

Конституційно-правовий статус національного банку України - Реферат

Органом, що здійснює функції державного управління в кредитно-грошовій сфері, але не відноситься до суб'єктів виконавчої влади, на думку деяких авторів, є Національний банк. Чому? Тому що здійснювані ним функції державного управління відрізняються від діяльності багатьох інших державних органів тим, що вони не носять безпосереднього характеру, припускаючого права власності на майно об'єкту, що управляється, його підпорядкування органу управління, а також право органу державного управління втручатися в оперативну діяльність підлеглих об'єктів. Державне управління грошово-кредитною і банківською діяльністю здійснюється Національним банком шляхом грошової емісії, захисту і забезпечення стійкості гривні, регулювання банківською діяльністю (банківське регулювання), а також у формі нагляду за діяльністю банківських організацій.

Отже, Національний банк України, безумовно, є органом державного управління, що наділений державно-владними повноваженнями в грошово-кредитній і банківській сферах. Але при цьому Національний банк не є типовим органом виконавчої влади, не має повноважень розпорядчого характеру по відношенню до організацій, що утворюють банківську систему, і, за загальним правилом, не може втручатися в їх оперативну діяльність. Одночасно з цим, на відміну від інших державних органів, Національний банк при здійсненні функцій по регулюванню Банківською діяльністю є незалежним від інших державних органів, що діють в країні.

Національний банк України, у зв'язку з особливостями його статусу і покладених на нього функцій, є одним з державних органів. Але Національний банк є особливим державним органом.

Підводячи підсумок даному питанню, вважаємо за необхідне чітко визначитися стосовно місця Національного банку в системі державної влади. Чи можна, акцентуючи увагу на особливому статусі Національного банку, робити висновок, що він є четвертою, самостійною гілкою влади. Знову звернемося безпосередньо ще раз до змісту ст.2 Закону "Про Національний банк України", яка наголошує, що він є особливим центральним органом державного управління10. Підкреслимо: особливим, але органом державного управління. Якщо виходити зі змісту і характеру державно-управлінської діяльності, то це діяльність виконавчо-розпорядча, якою займаються органи державної виконавчої влади. Таким чином, діяльність НБУ, що обумовлена його завданням та функціями, - це діяльність органу державної влади виконавчого характеру, але з деякими особливостями. Отже, конституційні норми і норми чинного законодавства закріплюють загальні правові принципи, які характеризують якісну сторону юридичного статусу Національного банку України як державно-правового інституту. Юридичний статус Національного банку має державно-правовий, а не цивільно-правовий характер.

По-перше, Конституція України визнає Національний банк України органом держави. Даний висновок базується на ст.2 Конституції. В Конституції регулюються державно-правові, а не будь-які інші відносини.

По-друге, покладені на Національний банк України функції і повноваження з питань грошової емісії, кредитного та валютного регулювання свідчать, що він не є центральним органом держави (загальнодержавним актом).

По третє, в процесі здійснення Національним банком України функцій і повноважень, що обумовлене Конституцією і законодавством, не допускається втручання органів законодавчої та виконавчої влади або їх посадових осіб в його діяльності інакше, як в межах, визначеним законом "Про Національний банк України"11. Ця норма є гарантією невтручання і відносної незалежності Національного банку України від інших органів державної влади.

По-четверте, тільки Національний банк України наділений виключними повноваженнями по здійсненню в державі грошової емісії.

По-п'яте, за Конституцією захист і забезпечення стабільності національної грошової одиниці - основна, але не єдина функція Національного банку. Державно-правовий статус Національного банку України підтверджується також наданням йому повноважень щодо видання нормативно-правових актів з питань, віднесених до його компетенції. Нормативно-правові акти Національного банку є обов'язковими для органів місцевого самоврядування, банків, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також для фізичних осіб. Крім того, національний банк наділений державно-владними повноваженнями по здісненню банківського і валютного законодавства. Подібного роду повноваженнями можуть бути наділені тільки державні органи.

По-шосте, за своїм державно-правовим статусом Національний банк є особливим центральним органом державного управління, органом виконавчої влади спеціальної компетенції.

Використана література

1 Кротюк В. Конституційно-правове регулювання статусу Національного банку України і гарантії його незалежності // Право України. - 1999. - № 4. - О 22.

2 Про Національний банк України: Закон України 20.05.1999 р. № 679-XIV // Офіційний вісник України. -1999. - №24. –Ст. 1087.

3 Про Національний банк України: Закон України 20.05.1999 р. № 679-XIV // Офіційний вісник України. -1999. - №24. –Ст. 1087.

4 Про Національний банк України: Закон України 20.05.1999 р. № 679-XIV // Офіційний вісник України. -1999. - №24. –Ст. 1087.

5 Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // ВВРУ. - 1996. - № 30. - О 141.

6 Див.: Гецвандов Я. А. Правовое положение Центрального банка Российской Федерации// Государство и право.-1997.-№ 11; Правовое регулирование банковской деятельности// Под ред. проф. Е. А. Суханова. - М., 1997.-С. 20.

7 Про Національний банк України: Закон України 20.05.1999 р. № 679-XIV // Офіційний вісник України. -1999. - №24. –Ст. 1087.

8 Див.: Кротюк В. Конституційно-правове регулювання статусу Національного банку України і гарантії його незалежності // Право України. 1999.-№ 4; Топоршин Н.Б. О статусе Центрального банка. Сравнительно-правовой анализ на примере отдельных стран // Деньги и кредит. -1993. - №5. - С.26.

9 Див.: Алехин А, П., Козлов Ю. М, Административное право Российской Федерации. Часть I. Сущность и основные институты административного права: Учебник - М., 1995, - С.15-16.

10 Про Національний банк України: Закон України 20.05.1999 р. № 679-XIV // Офіційний вісник України. -1999. - №24. –Ст. 1087.

11 Про Національний банк України: Закон України 20.05.1999 p. № 679-XIV // Офіційний вісник України. -1999. - №24. –Ст. 1087.


 
 

Цікаве

Загрузка...