WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Проблема втілення принципу соціальної справедливості в систему суспільних відносин (соціально-філософський аспект) - Реферат

Проблема втілення принципу соціальної справедливості в систему суспільних відносин (соціально-філософський аспект) - Реферат

На наш погляд, основною проблемою України, як і інших країн СНД, є несформованість культурно-історичного суб'єкта в соціальній структурі цих держав. Слід констатувати, що н сьогодні жоден клас, жодна соціальна група, жодна політична партія як провідна сил суспільства не здатні ефективно вирішувати суперечності перехідного етапу, оскільки вони н досягай зрілого стану і культурно-історичний суб'єкт ні раніше, ні в епоху перемін так і н сформувався. Склалась ситуація, коли в умовах еклектичного суспільства подальший розвиток нашого суспільства стає досить непередбаченим.

В сучасних умовах в Україні, Росії та інших країнах СНД відбувається переоцінка всієї системи духовних цінностей. Необхідно створити нову систему цінностей, а це дуже складний процес. "Тому й маємо ціннісний нігілізм. Звідси криза моральності, правосвідомості, політична нестабільність, знецінення людського життя, честі, гідності. Ми наблизилися до тієї небезпечної межі, за якою справедливий вибір для критичної маси населення може виявитися непосильним подвигом..."10

Для виходу із такого дуже невизначеного і нестабільного для держави становища, для більш або менш успішного подолання складних проблем і суперечностей, що загострюються, потрібно створити сприятливі умови для формування культурно-історичного суб'єкта, здатного гідно виконати свою історичну місію. Оскільки очікуваний суб'єкт ще не визначився, не досяг зрілості за формою й змістом, слід покласти основну частину відповідальності за подальшу долю України на державні органи і установи, на впливові політичні партії і суспільні організації, які висловлюють насамперед інтереси середнього класу.

Стосовно перспектив формування культурно-історичного суб'єкта в сучасних умовах без якого неможлива реалізація принципу соціальної справедливості і створення громадянського суспільства, необхідно визначити сутність і характерні риси цього процесу. Тут необхідно мати на увазі, що в умовах поглиблення соціальної диференціації суспільства, яка викликана наслідками науково-технічної революції, таким культурно-історичним суб'єктом в умовах України може бути, на нашу думку, клас асоційованих фахівців (спеціалістів), під яким слід розуміти найбільш активну, творчу і досить численну частину населення. Цей клас складається у своїй сукупності з найкращих представників усіх соціальних груп, верств і класів.

Можна виділити наступні критерії належності до класу асоційованих фахівців, здатного в перспективі виконувати роль культурно-історичного суб'єкта в соціальній структурі українського суспільства: по-перше, наявність інтелектуальної власності і ефективне використання її як у власних інтересах, так і в інтересах колективу, регіону, суспільства в цілому; по-друге, досягнення високого рівня загальної і професійної культури; по-третє, усвідомлення своїх інтересів, вміння їх захистити й водночас повага до інтересів інших людей, колективів, соціальних груп, спільностей, держави тощо, тобто прагнення до узгодження різноманітних суспільних інтересів; по-четверте, активна життєва позиція в основних суспільних сферах; по-п'яте, основним джерелом доходів представників цього класу є заробітна плата, яка здатна забезпечити гідний для людини та його сім'ї життєвий рівень, задовольнити основні матеріальні і духовні потреби.

Тільки за наявністю даних критеріїв клас асоційованих спеціалістів може в майбутньому будемо сподіватися, недалекому, визначитися як основний клас в соціальній структурі суспільства і як головний носій соціальної справедливості. Цей клас буде реально діючим гарантом соціальної стабільності і джерелом процесу саморозвитку країни, в якому буде домінувати прогресивна тенденція, за умови його діалектичної взаємодії з іншими класами і соціальними групами і вирішення суперечностей між ними в цивілізаційних формах.

Таким чином, в Україні може виникнути в перспективі реальний носій соціальної справедливості, спроможний з позицій принципу об'єктивності здійснювати ефективний контроль за діяльністю державних органів, посадових осіб, політичних партій та їх лідерів, суспільних організацій, за дотриманням законності тощо. Все це можливо за умови проведення політичного курсу, який повинен відповідати інтересам цього прогресивного класу. На жаль, в сучасних умовах домінують вузько-групові інтереси.

Слід також відмітити, що проблема полягає в тому що клас спеціалістів в Україні вже є, але асоційованим його ще назвати не можна. Справа в тому, що цей клас ще неорганізований і розрізнений, не має власної політичної партії, яка була б здатна захистити його інтереси, виступити в ролі координатора і взяти на себе відповідальність за долю країни в цілому. На нашу думку, провідною силою класу асоційованих фахівців може бути помірковано-реформаторська партія соціал-демократичної орієнтації, яка повинна послідовно висловлювати його інтереси. Тільки за таких умов процес створення ефективно діючого механізму гармонізації суспільних інтересів може перетворитися з можливості в дійсність і втілення принципу соціальної справедливості у всі сфери життєдіяльності українського суспільства буде реальністю.

Використана література

1. Коментар до Конституції України. -К, 1996.

2. Біленчук П.Д., Гвоздецький В.Д., Сливка С.С. Філософія права: Навч.посібник / За ред. П.Д. Біленчука. -К, 1999.

3. Вступ до філософії: Історико-філософська пропедевтика: Підручник / За ред. Г.І. Волинки. -К, 1999.

4. Гернего О.О. Ідея соціальної справедливості як важливий фактор регіонального та загальнодержавного розвитку //Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2001. - №2 (частина 1).

5. Гернего О.О. Проблема гармонізації суспільних інтересів в умовах становлення громадянського суспільства //Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. - 2002. - №1.

6. Горський B.C. Історія української філософії: Курс лекцій. - К, 1996.

7. Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценности. -М., 1986

8. Кравченко Л.В. Справедливість як вибір. - К, 1998.

9. Мирошниченко ГА. Модификация идей социальной справедливости в исории общественно-политической мысли /Актуальные проблемы развития общественной мысли и практики управления: Сб.научных трудов. -Вып.1. - Запорожье, 1995.

10. Нерсесянц B.C. Философия права: Учебник для вузов. -М., 1997. - С. 30.

11. Новейший философский словарь. - Минск, 2001.

12. Орехов A.M. Интеллектуальная собственность как объект философского исследования //ВестникМоск.ун-та. Сер.7. Философия. - 1997. -Ж.

13. Политология. Энциклопедический словарь. - М., 1993. - С. 75.

14. Попов Л.А. Этика: Курс лекций. - М., 1998.


 
 

Цікаве

Загрузка...