WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Укладання трудового контракту з працівником іноземної компанії в Ірландії - Реферат

Укладання трудового контракту з працівником іноземної компанії в Ірландії - Реферат

Міністерство освіти України
Державний унівеситет "Львівська політехніка"
Факультет економіки та менеджменту
Кафедра менеджменту
і міжнародного підприємництва
Індивідуальне завдання
з дисципліни "Управління персоналом в міжнародній діяльності"
на тему: "Укладання трудового контракту з працівником іноземної компанії в Ірландії"
Виконав:
ст.гр. групи МЗД-51м
Шуляр Р.В
Перевірила:
доцент Барвінська Є.С.
Львів 1999
1. Соціально-економічні й політичні передумови розвитку соціального партнерства та трудових відносин в Ірландії
До 1922 р, Ірландія входила до складу Великої Брита-нії й дещо успадкувала від неї в регулюванні соціально-трудових відносин· Так, Британський акт 1905 р, про тру-дові спори діяв у країні до 1990 р· Проте на різних етапах історичного розвитку ірландці поступово відходили від британської системи соціально-трудових відносин, збли-жуючись з європейською, а з 80-х років і з американською системами.· Нині створено власну, надумку фахівців, досконалу систему таких відносин.
Поштовх до соціального партнерства, яке стало невід'ємною складовою частиною загальнодержавної політики, дала економічна криза 1979-1986 рр. Вона супроводжувалася значним зниженням виробництва (до 25%), рівня життя, різким зростанням безробіття (з 7 до 18%), посиленням соціального напруження·. Кредити, взяті країною, використовувались, головним чином, на поточне споживання (до речі, як і в Україні), від чого зовнішній борг досяг 40 млрд.дол., або 130% обсягу ВВП.
Необхідні бульш рішучі дії для подолання кризи. Ставка була зроблена на два рушійних чинника: соціальне партнерство, консолідацію сил суспільства і створення сприятливого інвестиційного клімату в країні.
3 цією метою Уряд звернувся до профспілок і роботодавців провести дискусію про шляхи подолання кризи і вироблення узгодженої програми дій. Так, у 1997 р. у результаті майже двомісячної дискусії, а потім саміту трьох сторін була опрацьована і схвалена парламентом перша "Програма національного оздоровлення". За цей десятирічний період було прийнято ще три трирічні програми: "Економічний і соціальний прогрес", "3а конкурентоспроможність і прогрес" і "Партнерство-2000". Остання реалізуеться нині.
Характерно, що всі п'ять провідних політичних партій країни підтримують ідеї соціального партнерства і забезпечують успішне проходження в парламенті програм, законопроектів, котрі розробляються партнерами на основі узгодження інтересів. Процедура цієї роботи така:
· один раз на три роки за один рік до завершення терміну дії Програми проводиться саміт на державному рівні за участю Уряду, профспілок, роботодавців і фермерів для вироблення основних підходів до економічного і со-ціального розвитку на наступні три роки;
· розроблясться цільова комплексна програма, що розглядається і затверджується Національною радою з економічних і соціальних питань (тристоронній орган соціального партнерства), яка стає власне угодою на національному рівні;
· програма схвалюсться парламентом і набуває законодавчо обов'язкового для виконання характеру;
· контроль за реалізацією угоди забезпечує спеціально утворений Центральний моніторинговий комітет, який очолює уповноважена особа прем'єрміністра (за нашим статусом - міністр Кабінету Міністрів) і складасться з фахівців трьох сторін.· Результати реалізації угоди розглядаються цим комітетом один раз на три місяці, пропозиції для реагування передаються сторонам.· При цьому галузеві угоди, як правило, не укладаються, а лише колективні договори (на виробничому рівні нині діє понад 1000 колдоговорів).
Досягнуті Ірландією результати: за останніх 10 років забезпечено стабільне зростання ВВП (у 1997 р· - 7,7%, прогнозування на 1998 р, - 11,4%);
- зовнішній борг скоротився з 40 млрд, до 235 млн.дол· (обсяг зовнішніх позик не перевищує 55% обсягу ВВП);
- рівень безробіття скоротився більш ніж удвічі, за рахунок притоку інвестицій щотижня створюеться 1 тис· робочих місць;
- істотно підвищився рівень життя, середньомісячна заробітна плата досягла рівня розвинутих країн;
- стабілізувалися соціально-трудові відносини (щоріч-но відбувалося до 200 страйків, у 1997 р· - 27);
- емігранти, які покинули країну в період економічної кризи, повертаються.
Суттєву роль в економічному зростанні зіграло зменшення ставки оподаткування прибутків компаній до 10%, що забезпечило значний приплив іноземних інвестицій (для порівняння: ставка оподаткування прибутків у краї-нах ЄС близько 12%). Це дало поштовх до утворення спільних підприємств, які нині забезпечують 70% екс-порту Загалом позитивне сальдо у зовнішньоторговельних операціях становить 800 млн.дол,
3 огляду на це можна зауважити про деякі недоскона-лості української системи соціально-трудових відносин:
- по-перше, відсутність політичної єдності й не-сприйняття деякими партіями ідеології соціального пар-тнерства;
- по-друге, відсутність соціального діалогу при роз-робленні програм діяльності уряду, державного бюджету, меморандуму з МВФ тощо;
- по-третє, Генеральні угоди хоча регулярно і укладаються, проте ще не стали головним засобом регулювання трудових відносин і узгодження соціальноекономічних інтересів у країні. Крім того, через нерозвинутість органі-зацій роботодавців приватного сектората зменшення державного сектора економіки сфера поширення їх дії ос-таннім часом значно звузилася;
- по-четверте, немає державної системи моніторин-гу соціально-трудових відносин і зокрема реалізації колек-тивних угод і договорів, низька гаасність роботи соціальних партнерів.·
2. Система соціально-трудових відносин в Ірландії та її інституги
Основою соціально-трудових відносин є колективно-договірний процес між роботодавцями і профспілками за сприяння і участю держави.· Ці відносини грунтуються на довірі й взаємній повазі сторін. На відміну від України, багатьох інших країн ведення колективних переговорів тут є добровільною справою.· За виникнення трудового спору роль держави полягає, насамперед, у тому, щоб сприяти його вирішенню сторонами (попередженню) на ранній стадії, а не застосовувати до них примус за наслідками конфлікту.
Із цією метою держава законодавчо створила мережу інститутів, основними завданнями яких є сприяння соціальному діалогу та врегулюванню спорів.· Головними з них є Комісія з трудових відносин і Трудовий суд.
Комісія з трудових відносин (КТВ) започаткована у 1991 р, на виконання Закону із соціально-трудових відносин 1990 р.· Вона є тристороннім органом: до правління входять по два представника від профспілок і роботодавців й три призначених Урядом.
Завданням Комісії є сприяння розвитку

 
 

Цікаве

Загрузка...