WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правові засади формування і функціонування третейських судів в Україні - Реферат

Правові засади формування і функціонування третейських судів в Україні - Реферат

Морська арбітражна комісія є самостійною постійно діючою арбітражною установою (третейським судом), що здійснює свою діяльність згідно з Законом України "Про міжнародний комерційний арбітраж".

Торгово-промислова палата України затверджує Регламент Морської арбітражної комісії, порядок обчислювання арбітражного збору, ставки гонорарів арбітрів та інших витрат комісії, сприяє її діяльності.

Морська арбітражна комісія вирішує спори, які випливають із договірних та інших цивільно-правових відносин, що виникають із торгового мореплавства незалежно від того, чи є сторонами таких відносин суб'єкти українського та іноземного або лише українського чи тільки іноземного права.

Морська арбітражна комісія вирішує також спори, що виникають у зв'язку з плаванням морських суден і суден внутрішнього плавання по міжнародних ріках, у випадках, вказаних в цій статті, а також спори, пов'язані із здійсненням суднами внутрішнього плавання закордонних перевезень.

Морська арбітражна комісія приймає до розгляду спори за наявності угоди між сторонами про передачу їх на її вирішення.

Комісія приймає до розгляду також спори, що їх сторони зобов'язані передати на її вирішення в силу міжнародних договорів.

Деколи третейський суд називають міжнародним не тільки виходячи з змісту підвідомчості. Термін "міжнародний" набуває іншого значення, коли відображає позанаціональний характер органа, що створено для вирішення спорів. До міжнародного в цьому розумінні відносять Міжнародний арбітражний суд при Міжнародній торговій палаті. Разом з тим, необхідно вважати нате, що, вирішуючи спори, третейські суди діють в певних національних кордонах і за нормами національного законодавства. Виходячи із зазначених міркувань, деякі автори ставлять під сумнів правильність кваліфікації таких третейських судів в якості міжнародних.

Третейські суди, які розглядають спори між громадянами і спори між господарськими організаціями

Правовою базою для функціонування третейських судів для вирішення спорів між громадянами є Положення про третейський суд (Додаток № 2 до ЦПК України). Ці третейські суди вправі вирішувати будь-які спори, що виникають між громадянами, за виключенням спорів, що випливають із трудових та сімейних відносин.

Оскільки іноземні громадяни і особи без громадянства користуються на території України цивільними процесуальними правами на рівні з громадянами України, цивільно-правові спори з їх участю також можуть бути передані на розгляд до третейського суду якщо іншою стороною в спорі є громадянин України, громадянин іншої країни або особа без громадянства.

Перелік спорів, які виключені із компетенції третейських судів, не може вважатися вичерпним. Окрім спорів, що випливають із трудових і сімейних відносин, третейські суди не вправі приймати до розгляду спори, щодо яких законом встановлена виключна підвідомчість іншим юрисдикційним органам, оскільки це суперечило б характеру даного виду підвідомчості і правил про недопустимість розширювального тлумачення правових норм, що її встановлюють.

Третейські суди для вирішення господарських спорів, що виникли між господарськими організаціями, компетентні розглядати справи, віднесені до компетенції арбітражних судів незалежно від місця знаходження сторін спору.

Виходячи з цього, третейським судам підвідомчі, при наявності взаємної згоди про це сторін, спори між суб'єктами господарювання, віднесені до компетенції арбітражних судів, крім спорів про визнання недійсними актів, а також спорів, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов'язаних із задоволенням державних потреб.

Правове положення третейських судів з вирішення господарських спорів регулюється Положенням про третейський суд для вирішення господарських спорів між об'єднаннями, підприємствами, організаціями та установами, затверджене Держарбітражем СРСР 30.12.1975 року, як діє на території України в силу Постанови Верховної Ради України від 12.09.1991 року "Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР".

Спори можуть передаватися на розгляд третейського суду лише після вжиття сторонами заходів до безпосереднього до судового їх врегулювання. В разі ненадання доказів вжиття таких заходів позовна заява до розгляду не приймається повертається позивачу.

Постійно діючі третейські суди і третейські суди adhoc

Поділ третейських судів на постійно діючі і ad hoc відображає розбіжності в їх організації. Звичайно постійно діючим, або інституційним, визнається арбітражем, який стабільно існує. Арбітраж ad hoc створюється для розгляду лише конкретної справи.

В розмежуванні постійно діючого третейського суду і третейського суду ad hoc суттєву роль відіграє ознака, пов'язана з наявністю певної недержавної організації, яка створила та опікує інституційний арбітраж. Такими організаціями, наприклад, є Торгово-промислові палати. Третейський суд ad hoc організовується безпосередньо сторонами і не пов'язаний з будь-якою установою.

Наступною суттєвою ознакою, яка дозволяє відмежовувати постійно діючий третейський суд від третейського суду ad hoc, є наявність в інституційному третейському суді правил розгляду спорів (регламентів), які застосовуються до всіх спорів. В третейських судах ad hoc звичайно такі регламенти відсутні, і він керується під час розгляду спорів правилами провадження, встановленими арбітрами або сторонами в кожному конкретному випадку.

Отже, інституційним є арбітраж, який функціонує при недержавній організації, який приймає до свого провадження спори в межах своєї компетенції і вирішує їх в порядку, передбаченому регламентом цього третейського суду.

Третейським судом ad hoc вважається спеціально створений сторонами із зазначеними ними осіб арбітражем, не пов'язаний з будь-якою організацією і маючи на меті вирішити конкретний спір за правилами, погодженими сторонами або арбітрами.

Загальні та спеціалізовані третейські суди

Поділ третейських судів на загальні та спеціалізовані має умовний характер, оскільки компетенція загального третейського суду обмежена порівняно з компетенцією державного суду.

Спеціалізований третейський суд розглядає ще більш обмежене порівняно з загальним коло спорів. Прикладом загального третейського суду може служити третейський суд, який забезпечує інтереси торгівлі взагалі. Прикладом спеціалізованого - діючий в певній галузі торгівлі. Наприклад, третейський суд при Комітеті по торгівлі зерном у Роттердамі.

Важливі видом спеціалізованих судів є морські арбітражі, які вирішують спори, що виникають в сфері торгового мореплавства. Морськими є арбітраж при Комітеті Ллойда в Лондоні, Морська арбітражна палата в Парижі, Морський третейський суд в Гамбурзі.

На Україні спеціалізованими третейськими судами можна вважати МАК при ТПП України, Арбітражний комітет Асоціації позабіржової фондової торгівельної системи.

Порядок вирішення спорів в Арбітражному комітеті Асоціації позабіржової фондової торгівельної системи, передбачений Арбітражним кодексом, який затверджено Радою Асоціації ПФТС 30 жовтня 1996 року. Відповідно до положень кодексу арбітражному комітету підсудний спір, що виникає між членами ПФТС, спір порушений клієнтом проти члена ПФТС чи співробітника члена ПФТС, спори, пов'язані з цінними паперами, що виникли між нечленами ПФТС, якщо всі сторони письмово погодились передати їх на розгляд арбітражу ПФТС.

Згаданий Арбітражний кодекс ретельно врегульовує всі стадії арбітражного процесу, передбачає вимоги до позовної заяви та відзиву на позив, процедуру призначення та відводу арбітрів, процедуру арбітражних слухань, порядок оцінки свідчень та вимоги до рішення арбітражної колегії.

Аналіз законодавчих та інших актів, практики їх застосування, глибоке вивчення наукової літератури дали автору підстави зробити типологію сучасних третейських судів, але для подальшого розвитку вкрай необхідно прийняття відповідних законодавчих актів на що і повинно бути спрямований науково практичний пошук юридичної науки.

Використана література

ВІСНИК. Хмельницького інституту регіонального управління та права


 
 

Цікаве

Загрузка...