WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Договори (контракти) про виробничу кооперацію - Реферат

Договори (контракти) про виробничу кооперацію - Реферат

Як правильно зауважила О.Л. Яковлева, для виробничої кооперації завжди характерний елемент спільної виробничої діяльності2. Відтак в договорах (контрактах) про виробничу кооперацію зобов'язання по здійсненню виробництва продукції (проміжної чи кінцевої) покладаються на обидва учасника. Проте це не означає, що кожна сторона коментованого договору здійснює інвестиції. Приміром за договором про ліцензійну кооперацію інвестором виступає ліцензіар, а інвестицією є виключні права на винахід. Наявність зобов'язань по здійсненню виробничої діяльності у кожного учасника договору - це одна з ознак, що відрізняє договори (контракти) про виробничу кооперацію від договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність без створення юридичної особи. І друга ознака це те, що інвестиції за договорами (контрактами) про виробничу кооперацію здійснює тільки один учасник, а відповідно до договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність кожен учасник зобов'язаний здійснити інвестицію. Подібними до договорів про ліцензійну кооперацію є договори про виробництво продукції на замовлення. Відмінність полягає лише у тому що інвестиція здійснюється у іншому вигляді.

Спеціалізація розглядається як форма кооперації, якщо основані на спеціалізації зустрічні поставки здійснюються однією стороною у вигляді готових виробів, а другою - у вигляді комплектуючих деталей чи напівфабрикатів для їх виготовлення або якщо сторони поставляють взаємодоповнюючу продукцію, що складає єдину серію обладнання. За цим видом договору обидві сторони зобов'язуються зберігати спеціалізацію виробництва та здійснювати інвестиції у формі кооперованих поставок проміжної продукції. Коментовані договори вважатимуться інвестиційними за умови, якщо прибуток учасники будуть одержувати від використання вкладених інвестицій. Якщо ж в договорі передбачена оплата як за звичайну поставку проміжної продукції, то така поставка не є здійсненням інвестицій і відповідно такий договір (контракт) про виробничу кооперацію не має інвестиційного характеру.

Умови договорів про спільне виробництво досить схожі з умовами договорів про спеціалізацію виробництва.

Поставка комплектного обладнання з наступною поставкою частини продукції по кооперації здійснюється на основі компенсаційних угод. Одні вчені вважають, що ці угоди опосередковують здійснення виробничої кооперації3, інші - компенсаційні угоди є самостійним видом економічного співробітництва4. Відмінність виробничої кооперації від компенсаційних угод полягає в тому що для останніх не характерний критерій спільної виробничої діяльності. Проте компенсаційні угоди мають інвестиційний характер, про що свідчить така ознака як принцип оплати. В.В. Козик, Л.А. Панкова, Я.С. Карп'як визначають угоди про співробітництво на компенсаційній основі як поставку іноземним партнерам на умовах кредиту комплектного обладнання та інжинірингових послуг з наступним його погашенням за рахунок виробленої на цьому обладнанні продукції5. Відтак отримання прибутку залежить від результатів використання обладнання, що є інвестицією за коментованим договором. Зважаючи на викладене, на нашу думку, компенсаційні угоди є інвестиційними, проте, не відносяться до договорів (контрактів) про виробничу кооперацію, тому що до виробничого процесу залучена лише одна сторона.

За договором про спільне проектування і будівництво промислових об'єктів спільність інтересів учасників досягається шляхом експлуатації промислового об'єкту в рамках договору. Саме за цією ознакою коментований договір відрізняється від звичайного договору підряду. В договорі про спільне проектування і будівництво промислових об'єктів передбачається, що замовник поставлятиме підрядчику продукцію, виготовлену на цьому об'єкті. Цей вид договору за певними ознаками тяжіє все ж таки до договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність без створення юридичної особи.

Характерними ознаками договорів (контрактів) про виробничу кооперацію є:

1) особливий суб'єктний склад - сторонами виступають суб'єкти підприємницької діяльності, які спеціалізуються на виробництві певної продукції;

2) наявністьзобов'язаньщодозбереженняспеціалізаціївиробництваучасникамидоговору;

3) зобов'язання по виробництву продукції (проміжної чи кінцевої) покладається на кожного учасника договору;

4) інвестиції здійснюються у формі передачі майна (майнових прав). Для окремих видів договору кооперовані поставки є здійсненням інвестицій.

На нашу думку, договори (контракти) про виробничу кооперацію не можна відносити до такої класифікаційної групи як договори (контракти) про спільну інвестиційну діяльність, не пов 'язану зі створенням юридичної особи, як це передбачено ст.23 Закону України "Про режим іноземного інвестування". Адже згідно з останніми здійснити інвестицію зобов'язаний кожний учасник і ці договори не передбачають збереження за контрагентами спеціалізації виробництва та зобов'язання здійснювати виробництво продукції (проміжної чи кінцевої) кожним з учасників. Натомість і для договорів (контрактів) про виробничу кооперацію, і для договорів про спільну інвестиційну діяльність характерна спільність інтересів сторін, тобто досягнення загального господарського результату.

1 Международная научно-техническая и производственная кооперация: (Правовые аспекты) / Отв. ред. М.М. Богуславский. - М.: Наука, 1982. - 31 с.

2 Яковлева Е.Л. Производственная кооперация // Новый этап экономического сотрудничества СССР с развитыми капиталистическими странами. - Наука, 1978. - 132 с.

3 Хубенова-Делисивкова Т. Промишленото коопериране Изток - Запад. - С, 1979. - С. 26-27 // Международная научно-техническая и производственная кооперация: (Правовые аспекты) / Отв. ред. М.М. Богуславский. - М.: Наука, 1982. - 26 с.

4Малькевич В.Л. Восток-Запад: экономическое сотрудничество. Технологический обмен. - М.: Ред. "Общественные науки и современность", 1981. - С. 95-100.; Теодорович Т.В., Ефанов В.В. Сотрудничество при сооружении объектов за рубежом: Из опыта советских организаций. - М.: Междунар. отношения, 1979. - 10 с.

5 Козик В.В., Панкова Л.А., Карп'як Я.С. Зовнішньоекономічні комерційні операції та контракти: Навчальний посібник. - Львів: Оксарт, 1998. - С 10-11.


 
 

Цікаве

Загрузка...