WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Новий цивільний кодекс України як кодекс "пасіонарного" типу - Реферат

Новий цивільний кодекс України як кодекс "пасіонарного" типу - Реферат

Такий підхід збережено і у проекті цивільного кодексу від 26 серпня 1996 p., де було враховано положення Конституції України, більш детально регламентовано низку відносин тощо.

Загалом динаміка проекту Цивільного кодексу України свідчила, що за структурою та змістом він поступово наближався до кращих зразків, відмовляючись від паліативних рішень перехідного періоду. То ж цілком природним було те, що саме проект від 26 серпня 1996 p., загалом успішно пройшов на Верховній Раді перше читання у 1997 р. і друге читання у 2000 р.

Разом з тим, вже незабаром підтвердились оцінки проблеми гармонізації українського законодавства з європейським як процесу тривалого та болісного.

По-перше, знову активізувалася дискусія про доцільність прийняття Господарського кодексу, прибічники якого, загалом, не наводили нових аргументів на його користь, але активно використовували сподівання суспільства на посилення державного регулювання економікою як засіб виходу із тривалої кризи. По-друге, у підході де вирішення питання про регулювання сімейних відносин все ж таки перемогла Східна (Візантійська) традиція,4 внаслідок чого Сімейний кодекс був прийнятий окремо.

Таким чином, концепція Цивільного кодексу як єдиного кодексу приватного права, зазнала відчутних втрат.

Природно постає питання: наскільки відчутними є ці втрати і яким може бути їх відлуння у майбутньому?

Щоб відповісти на нього і спробувати зробити прогноз тенденцій у цій галузі, варто звернути увагу на те, що кодекси можуть бути за своїм характером та значенням двох видів.

Перший вид (тип) я б назвав "пасіонарним", оскільки у цьому випадку має місце не стільки узагальнення, систематизація та узгодження вже накопиченого законодавчого матеріалу зі змінами і доповненнями до нього, скільки створення кодифікованого акту на принципово новій або значно оновленій порівняно з тією, що існувала у державі і суспільстві, концепції права. Такі кодекси вносять істотні зміни у рівень регулювання певного виду суспільних відносин, переводячи його у нову якість, внаслідок чого впливають на суспільні відносини, які регулюють. Нерідко вони можуть слугувати взірцем (і слугують таким) для правотворчості у інших державах, надихаючи розробників на нові рішення (а іноді на прямі запозичення). Яскравим прикладом такого Кодексу з точки зору оцінки втілення його концепції у правове життя може слугувати Французький цивільний кодекс 1804 р. (Кодекс Наполеона), що успішно крокував світом і діє вже майже 200 років. Ним також може бути і Австрійський цивільний кодекс 1807 p., котрий набув меншого практичного поширення, але з точки зору концептуальної основи та законодавчої техніки заслуговує на пильну увагу. Поміж кодексів, прийнятих останнім часом, кодексом такого типу є Цивільний кодекс Нідерландів.

Другий вид кодексів являє собою завершальний акт того чи іншого етапу розвитку певної галузі права. Назвемо його "підсумковим", оскільки він ніби підбиває підсумки розвитку правової думки і законодавства країни на цьому етапі, підводить риску під досягненнями у тій та іншій сфері, фіксуючи останні. Кодифікації такого виду мали місце в історії права, мають вони місце і тепер. Наприклад, відомі Закони XII таблиць стали підсумком розвитку звичаєвого права архаїчного Риму містячи одночасно елементи рецепції давньогрецького права. Більш близьким у часі прикладом може бути німецький Цивільний кодекс (BGB). У вітчизняному праві прикладом "підсумкової кодифікації може бути створення "Руської Правди", а у наші дні-прийнята й одночасно з Цивільним - Господарський кодекс України. Названі законодавчі акти об'єднує та ознака, що вони фіксують позицію, яка сформувалася на певному ортодоксальному підґрунті або у кожному разі є компромісом "законсервованих" ідей і вимог суспільства, що розвивається. Як правило, такі кодекси достатньо успішно обслуговують потреби цивільного (торгового) обігу і навіть іноді можуть слугувати взірцем для наслідування (як наприклад, у випадку з Німецьким цивільним кодексом, котрий, втім, як на мою думку, набув поширення, скоріше, внаслідок авторитету німецької юриспруденції та політичних потуг держави). Але внаслідок консерватизму концептуального підґрунтя або недостатньої методологічної основи останнього "запас пасіонарності" таких кодексів незначний, внаслідок чого незабаром починають відчуватися їхні недоліки і вони піддаються усе більш активній критиці, навіть з боку колишніх прихильників.

Думаю, що попри згадані вище втрати Цивільний кодекс України можна віднести до актів "пасіонарного типу". Це пов'язано з тим, що він створювався на новій концептуальній основі як кодекс громадянського суспільства, правової держави і кодекс приватного права, з врахуванням сучасних європейських тенденцій і досвіду. Закиди противників Кодексу, що в ньому відчувається вплив Модельного кодексу СВД, Цивільного кодексу Російської Федерації, тих чи інших європейських країн є безпідставними, оскільки має місце не просте запозичення окремих правничих рішень, а врахування загальних тенденцій розвитку приватного права у Європі, котрим слідують і названі кодекси.

За своїм характером Цивільний кодекс є актом універсальної дії, що застосовується до регулювання будь-яких відносин, що знаходяться у сфері дії приватного права і не регламентуються спеціальним законодавством. Це означає, що він може субсидіарно застосовуватися, навіть без окремої згадки про це, до сімейних, підприємницьких та ін. відносин, які безпосередньо не врегульовані нормами відповідного кодексу і ґрунтуються на рівноправності становища сторін даних відносин.

Звісно, положення нового Цивільного кодексу потребують ретельного вивчення, аналізу, тлумачення, котрі триватимуть не один рік, проте концептуальна сутність його здається саме такою.

Використана література

1 Шевченко Я. Проблеми підвищення ефективності цивільного законодавства у сфері цивільно-правових відносин; Кузнецова Н.Ю. Шляхи розвитку законодавства про підприємницьку діяльність в Україні // Право України. - 1996. - № 7. - С 11 - 12.

2 Опришко В. Основні положення проекту Концепції розвитку законодавства України до 2005 р.// Право України. - 1996. - № 7. - С 6; Підопригора О.А. Концептуальні питання створення нового Цивільного кодексу України: Доповідь на респ. наук. - практ. конф., 14 - 15 квітня 1992 р. - К., 1992. - С 12.

3 Ці зміни викликали різкий супротив прихильників ортодоксальної концепції радянського цивільного (господарського) права. Див.: Васильєв Е., Мамутов В. Про цивільний кодекс України// Голос України. - 1996. - 19 листопада. - С 8.

4 Про візантійську традицію права див.: Харитонов Є.О. Історія приватного права Європи: східна традиція. - Одеса, 2000.


 
 

Цікаве

Загрузка...