WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Допустимість використання науково технічних засобів у кримінальному процесі - Реферат

Допустимість використання науково технічних засобів у кримінальному процесі - Реферат

До вищезгаданих умов можливо додати ще одну вимогу допустимості застосування науково-технічних засобів. Науково-технічні засоби повинні використовуватись лише якщо вони не призводять до знищення матеріалів, що можуть виступати доказами по справі. Таке положення закріплено в ст.5 Закону України "Про судову експертизу" від 25 лютого 1994 року. Ця стаття закону містить вимогу, що під час проведення судових експертиз об'єкти дослідження можуть бути пошкоджені або втрачені лише в тій мірі, в якій це необхідно для їх дослідження. Безумовно, що ця вимога може бути застосована і до будь-якого науково-технічного засобу, що залучається до експертної або слідчої діяльності.

Зазначені правові та наукові умови допустимості тісно взаємопов'язані з умовами технічного характеру: продуктивності, надійності, довговічності, економічності, ергономічності, екологічної безпеки. Розглянемо ці показники техніки стосовно їх можливого віднесення до спеціальних умов використання НТЗ в кримінальному процесі.

Показник продуктивності застосування науково-технічних засобів в досудовому слідстві. Він дещо відмінний від загального розуміння продуктивності як кількості певних результатів отриманих за допомогою застосування технічного засобу в певну одиницю часу. Це пов'язано з тим, що в кримінальному судочинстві продуктивність науково-технічних засобів пов'язана з досягненням основної мети процесу– швидкому, повному і об'єктивному розслідуванні справи. До того ж досудове слідство, а отже і застосування науково-технічних засобів під час проведення слідчих дій не є виробничим конвеєром, тому що кожна ситуація, яка виникає при розслідуванні окремого злочину є індивідуальною.

Не менш важливим критерієм допустимості виступає вимога надійності. Під надійністю розуміється здатність технічного засобу безвідмовно давати результати заданої якості або ж відповідати своєму технічному призначенню протягом обумовленого часу. Тісно взаємопов'язаною з нею виступає умова довговічності науково-технічних засобів, яка залежить від технічної якості самого науково-технічного засобу та умов їх експлуатації, а також від темпів технічного прогресу, який обумовлює їх "моральне старіння".

Характеризуючи можливість використання категорій "надійності" і "довговіч-ності" як умов застосування НТЗ у досудовому слідстві, необхідно зазначити, що вони знаходять своє повне втілення в усіх технічних засобах, що залучаються до процесу розслідування злочинів.

При цьому умову надійності необхідно розглядати з двох боків: по-перше, надійність самого НТЗ як елементу техніки і, по-друге, надійність, тобто достовірність отриманих за їх допомогою результатів.

Що ж до вимог довговічності, то вона повинна характеризуватись високим ступенем технологічної будови певного науково-технічного засобу, можливістю здійснювати надійну експлуатацію більший проміжок часу і, найголовніше, виключити з процесу застосування "морально застарілі" науково-технічні засоби. Як приклад останнього положення можна привести використання кінозйомки у досудовому слідстві, яка з появою і широким розповсюдженням відеокамер вже майже не застосовується в зв'язку з тим, що на виготовлення кінострічки витрачається більше організаційних і фінансових зусиль, ніж на отримання відеоматеріалу.

Наведений вище приклад підводить нас до важливої вимоги економічного характеру. До умови економічності науково-технічних засобів, під якою розуміємо кількість витрачених матеріалів, коштів і енергії на виробництво і використання технічних засобів, повинен бути подвійний підхід. По-перше, застосування науково-технічних засобів повинно бути з фінансового боку найбільш дешевим в умовах і без того неповного фінансування витрат правоохоронних органів. І, по-друге, на хоч і дорогі, проте необхідні НТЗ кошти повинні витрачатись обов'язково, що пов'язано з необхідністю залучення найсучасніших розробок і приладів.

Ще одним не менш важливим елементом системи вимог до використання НТЗ можна назвати їх ергономічність. Під ергономічністю розуміється відповідність функціонування технологічної системи фізіологічним і нервово-психологічним особливостями людини. Робота слідчого носить високий рівень психологічної напруги, і тому, якщо певний технічний засіб своїм кольором, формою, габаритами, шумовими та іншими характеристиками буде негативно впливати на особу, на її увагу, викликати у слідчого незадоволення або внутрішню психологічну напругу, то це буде впливати на результати діяльності по розслідуванню кримінальної справи.

Ще однією важливою, умовою виступає вимога екологічної безпеки використання науково-технічних засобів. Особливо важливим дотримання цієї вимоги стає в наш час, коли в кримінальне судочинство залучаються науково-технічні засоби, що використовують хімічні речовини, радіоактивні матеріали, біологічні технології та інші складові, що можуть становити небезпеку природному середовищу.

Крім вищенаведених умов, необхідно зазначити, що застосування НТЗ в кримінальному процесі повинно також здійснюватись у відповідності до основних тенденцій розвитку техніки на сучасному етапі.

Такими тенденціями є:

1. Механізація і автоматизація.

2. Технічне переозброєння.

3. Стандартизація і уніфікація технічних засобів.

Підсумовуючи вищенаведене, можна стверджувати, що з боку дотримання спеціальних умов допустимості у досудовому слідстві є спеціально розроблені або залучені науково-технічні засоби, що відповідають сучасному рівню науки і техніки.

Ці засоби повинні відрізнятись підвищеним рівнем універсалізму, який можна досягнути шляхом розробки замінних частин і вузлів приладів.

Такі прилади повинні мати невеликі габарити, бути простими в управлінні та зручними при транспортуванні.

Деталі науково-технічних засобів повинні бути уніфіковані для спрощення роботи з ними.

Ці науково-технічні засоби повинні бути економічно виправданими.

Серед науково-технічних засобів повинні переважати автоматизовані системи.

Науково-технічні засоби повинні бути пристосовані як для використання їх в лабораторних, так і в "польових" умовах без шкоди для точності і достовірності отриманих результатів.

Використання науково-технічних засобів при проведення слідчих дій повинно здійснюватись відповідно до вимог екологічної безпеки.

Безсумнівним є те, що ці умови не треба перетворювати в абсолютні вимоги до всіх науково-технічних засобів, що залучаються в кримінальне судочинство, але і не враховувати ці умови було б помилкою.

Наведені характеристики вимог процесуальної допустимості та спеціальних умов залучення науково-технічних засобів у кримінальному процесі надають можливість визначити, який саме науково-технічний засіб є допустимим у кримінальному судочинстві, а, отже, застосування якого саме науково-технічного засобу буде сприяти виконанню основних завдань, пов'язаних зі швидким, повним та об'єктивним розслідуванням кримінальної справи.

Використана література

1. Белкин Р.С. . Собирание, исследование и оценка доказательств. - М.: Юридическая литература, 1966.

2. Большая советская знциклопедия. - М.: Советская знциклопедия, 1976. - Т. 25. - С. 522.

3. Гончаренко В.Г. Научно-технические средства в следственной практике. - К, 1984.

4. Диденко Р.К. Применение научно-технических средств и методов при осмотре места происшествия. - Харьков, 1982.

5. Корниенко Н. Использование криминалистической техники в расследовании преступлений // Социалистическая законность. - 1970. –№ 8.

6. Михєєнко М.М., Шибіко В.П., Дубінський А.Я. . Науково-практичний коментар кримінально-процесуального кодексу України. - К, 1995.

7. Разумов. З.А., Молибога Н.П. Осмотр места происшествия, методика и тактика. -К, 1994.

8. Селиванов Н.А. Основания, форми применения научно-технических средств и специальньїх знаний при расследовании преступлений. - В сб. Вопроси криминалистики. - М, 1964. - №12.


 
 

Цікаве

Загрузка...