WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Укладення трудового договору контракту при вступі громадян на державну службу - Реферат

Укладення трудового договору контракту при вступі громадян на державну службу - Реферат

На основі вищевикладеного, пропонуємо ч. 2 п.З Порядку проведення службового розслідування змінити та викласти у такій редакції:

"За державним службовцем на час відсторонення від виконання повноважень за посадою заробітна плата не зберігається".

Аналіз чинного законодавства України щодо підінституту, який нами досліджується, дозволяє відзначити, що відсторонення від виконання повноважень за посадою не є ні заходом дисциплінарного стягнення, ні заходом дисциплінарного впливу. До державних службовців як захід дисциплінарного стягнення застосовується догана або звільнення (ст.147 КЗпП України), як дисциплінарний вплив - попередження про неповну службову відповідність, затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на посаду (ст.14 Закону України "Про державну службу").

У відповідності до всього вищевикладеного, можна зробити наступний висновок. У трудовому договорі обов'язок виконувати роботу за певною спеціальністю, кваліфікацією чи посадою проявляється через право працівника на вибір професії, роду занять, відповідно до здібностей, професійної підготовки та освіти. Згідно із Законом України "Про державну службу", громадяни України мають право на державну службу, але з обмеженнями, встановленими законодавством. Ці регламентовані обмеження полягають у обов'язковому здобутті відповідної освіти, професійної підготовки та проходженні в установленому порядку конкурсного відбору, або за іншою процедурою, встановленою Кабінетом Міністрів України. Так, не можна розуміти під свободою укладення трудового договору в державній службі саме цілковиту можливість вибрати собі місце й роботу з урахуванням особистих інтересів, знань, устремлінь, оскільки свободі працівника в даному випадку "протистоїть" свобода державного органу, що проявляється у виборі найбільш підходящого працівника з точки зору ділових та кваліфікаційних якостей. Сучасний стан трудового права та його інститутів в літературі вірно названий як "етап реформування". А тому сьогодні дійсно потрібні виважені наукові прогнози, що ґрунтуються як на визначенні призначення трудового договору, так і в цілому сфери дії трудового права у галузі державної служби.

Використана література

1. Акопова Е.М. Современньїй трудовой договор (контракт). - М.: Изд-во Зкспертное бюро-М, 1997. -8 с.

2. Александрова 3. Правовое регулироеанж труда государственних служащих // Трудовое право. - 2000. - № 2. - С.35.

3. Баранюк Ю. Особливості змісту трудових контрактів // Право України. 1998. -№ 9. - С. 75.

4. Головина С.Ю., Шахов В.Д. Контрактная форма регулирования трудових отношений// Советское государство и право. - 1991. - №8. - С.8.

5. Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців. -К: Соцінформ, 1999.

6. Зайкин А.Д. Трудовой договор (контракт). - М, 1995. - 23-25 с.

7. Иванов С.А. Трудовое право переходного периода: новьіе источники//1996. - №1. - С.49.

8. Исаков В. Б. Фактический состав в механизме правового регулирования. - С: Из-во Сарат. ун-та, 1980. - 128 с.

9. Кодекс законів про Працю України з постатейними матеріалами // Бюлетень законодавства і юридичної практики України - 1997. - №11,12. - 1040с.

10. Лавриненко О.В. Правовое регулирование приема на службу в органи внутренних дел Украйни: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.05. -Х.,1998. -36 с.

11. Лавриненко О.В. Правовое регулирование приема на службу в органи внутренних дел Украйни: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.05. -Х.,1998. -36 с.

12. ЛившицР.З. Трудовое законодательство: настоящее ибудущее. -М, 1989. -26 с.

13. Лившиц Р.З., Чубайс Б.М. Трудовой договор. -М.: Наука, 1986. -51с.

14. Луценко А. Контракт: нова модель регулювання трудових відносин // Право України. -1992. -№>!.- С. 12.

15. Манохин В.М. Нужни основи законодательства о службе Российской Федерации // Государство и право. - 1997. - №9. - С. 6.

16. Науково-практичних коментар до Законодавства України про працю: за станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 січня 2001 р. / Заред. Б.С. Стичинського, І.В. Зуба, В.Г. Ротаня. –К: А.С.К, 2001. – 1072 с.

17. Никининский В.И. Контракт в трудовом праве // Советское государство u право. -1991. - №8. - С 52.

18. Прилипко CM. Контракт за законодавством України: Автореф.дис...кан.юрид.наук: 12.00.05 / Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого. -X., 1995. -8 с.

19. Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.1994р., №171 //ЗПУ. - 1994. - №7. - Cm. 172.

20. Про забезпечення управління майном, що перебуває у державній власності: Указ Президента України від 19.06.1998р., №459// Урядовий кур'єр.- 1995p., №93.

21. Про застосування типової форми контракту з керівником підприємства, що є у державній власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 2.08.1995р., №597 //ЗПУ -

1995. - №11. - Ст.264.

22. Про порядок перебування на державній службі працівників патронажної служби членів Кабінету Міністрів України та голів місцевих державних адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.1999р., №>851 //Офіційний вісник України. - 1999. - №>20. -Cm. 902.

23. Про порядок прийому до вищих навчальних закладів освіти на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.1996р., №°533 //ЗП України. - 1996. - №12. - Ст.335.

24. Про порядок проведення службового розслідування стосовно державних службовців: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2000р., №950 // Офіційний вісник України. -2000. -№>24.-Ст.Ю04.

25. Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.03.1992р., №> 611.

26. Процевский А.И. Гумманизм норм советского трудового права -Харьков, 1982. -14 с.

27. Ставцева А.И., Хохрякова О.С Трудовой договор. –М., 1983. - 3 с.

28. Сьіроватская Л.А. Трудовьіе отношения и трудовое право // Государство и право. -

1996. - №>7. - С 80-84.

29. Трудове право України. Курс лекцій /Під ред. Д. О. Карпенка. -К: МАУП, 1999. - 77с.

30. Трудове право. Курс лекцій / Під ред. О.Г. Гирича. -К: Віл бор, 1999. - 83 с.

31. Трудовое право России / Под ред. В.Н. Толкунова, К.Н. Гусова. - М.: Юр.лит, 1995. - 448 с.

32. Трудовое право Украйни / Под ред. Г.И. Чаньїшевой, Н.Б. Болотиной. -X: Одиссей, 1999. - 121с.

33. Трудовое право Украйни. Конспект лекций. / Под ред. B.C. Венедиктова. – X: Консум, 1998. - 73 с.

34. Трудовое право. Учебное пособие для юридических вузов / Под ред. И.В.Семеновой. -М.: Центр, 1998.-47 с.

35. Холодова Е.В. Правовое регулирование труда государственних служащих: Автореф. дис... канд.юрид.наук: 12.00.05 / Московский государственний университет им. М.В. Ломоносова. - М., 1995.

36. Хусточкін А. Контракт в трудовому праві України // Право України. – 1995. – №о 5-6. - С. 24.

37. Зпштейн А.Л. Отстранение от работи//Советская юстиция. – 1967. -№8.–С8.

2


 
 

Цікаве

Загрузка...