WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Судове провадження у справах про відшкодування шкоди заподіяної військовослужбовцю у сфері - Реферат

Судове провадження у справах про відшкодування шкоди заподіяної військовослужбовцю у сфері - Реферат

Протиправна поведінка заподіювача шкоди може проявлятися у виданні рішення, вчинення дії чи допущення бездіяльності, які суперечать вимогам законності і обґрунтованості, в результаті яких військовослужбовець зазнав негативних наслідків. Як правильно вказує Д.В.Боброва, адміністративна діяльність - це насамперед владна діяльність, де завжди повинна бути сфера дискреційного розсуду владного суб'єкта. Тому не можна вважати протиправними недоцільні дії, вчинені посадовою особою в межах наданих їй законом повноважень .

Об'єктом оспорення може бути і бездіяльність органів військового управління. Так, можна навести наступний випадок із судової практики. Спригіна звернулася до суду з позовами до ОКПП "Закарпаття" про відшкодування моральної шкоди в розмірі 500 млн. крб. у зв'язку із смертю її сина Юрія та майнової шкоди в розмірі 117 млн. крб., пов'язаної з його похованням, вказуючи на те, що він покінчив життя самогубством при виконанні службових обов'язків, не витримавши знущань зі сторони співслу-живців, які своєчасно не були виявлені командуванням та їх дії не припинені. Факт доведення до самогубства Спригіна Ю. встановлений вироком військового суду Львівського гарнізону від 16 лютого 996 року відносно Сакевича A.M., який вступив в законну силу 9 квітня 1996 року. Рішенням військового суду Львівського гарнізону від 11 червня 1996 року позов задоволений частково. Повністю задоволені позовні вимоги щодо матеріальних витрат, а у відшкодуванні моральної шкоди - задоволено у сумі 140 млн. крб. Ухвалою військового суду Західного регіону рішення суду першої інстанції зали-шено без змін .

Дії у сфері адміністративного управління вправі вчиняти не будь-які працівники державних органів, а лише особи, які наділені певними владними повноваженнями, можуть давати вказівки обов'язкові до виконання та притягувати до відповідальності за їх невиконання. Відповідно до статті 442 ЦК УРСР це службові особи, однак застосування такого терміну не відповідає сучасним змінам у чинному адміністративному та кримінальному законодавстві, змісту виконуваних функцій .

Наявність вини у діях суб'єкта військової управлінської діяльності встановлюється на загальних підставах (стаття 442 ЦК УРСР). Особа звільняється від відповідальності по відшкодуванню моральної шкоди, якщо доведе, що вона заподіяна не з її вини. Винятком можуть бути випадки прямо передбачені законом (п.8 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 року № 4). І прикладом цього можна назвати норми Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду", адже завдана громадянинові шкода відшкодовується в повному обсязі незалежно від вини посадових осіб органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду. Цю норму слід визнати прогресивною, що й знайшло свій розвиток у проекті ЦК України, у якому правильно визначається те, що шкода, завдана неправомірною публічно-управлінською діяльністю підлягає відшкодуванню незалежно від вини органів і службових осіб.

Отож, на підставі наведеного можна сформулювати декілька напрямів вдосконалення правової доктрини цивільного права та цивільного процесу, чинного матеріального та процесуального законодавства. Це полягає у визначенні процесуального порядку захисту прав військовослужбовців у сфері військового управління, визначенні майбутньої системи судоустрою України у відповідності з наведеними висновками, облаштування її таким чином, щоб вона відповідала вимогам щонайкращого захисту прав військовослужбовців, як у приватній, так і у публічній сфері. Реальна дійсність вимагає швидкого прийняття нового Цивільного кодексу України з тим, щоб врегулювати вказані суспільні відносини відповідно до сучасних вимог, які ставляться перед державою щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян, у тому числі військовослужбовців. Це зумовлюється необхідністю більших гарантій для військовослужбовців щодо реалізації їх суб'єктивних прав у сфері військового управління.

Використана література

1. Анисимов А.Л. Честь, достоинство, деловая репутация: гражданско-правовая зашита.-М., 1994.

2. Архів військового суду Західного регіону. Справа № 15-ц/96.

3. Архів військового суду Західного регіону. Справа № 26-ц/96.

4. Архів військового суду Західного регіону. Справа № 27-ц/96.

5. Білоусов Ю.В. Суб'єкти військової управлінської діяльності, рішення, дії чи бездіяльність яких можуть бути оскаржені до суду // Право України. - 1999. - №3. - С 65-67.

6. Боброва Д.В. Зобов'язання із заподіяння шкоди // Цивільне право: Підручник. За ред. О.В.Дзери та Н.СКузнєцової. -К: Юрінком-Інтер, 1999. -Книга 2. -С.601-687.

7. Демський СЕ. Відшкодування моральної (немайнової) шкоди //Відшкодування матеріальної і моральної шкоди та компенсаційні виплати: нормативні акти, роз'яснення, коментарі //Бюлетень законодавства і юридичної практики України - 1997. –№ 9-10. - С 823-832.

8. Закон України від 1 грудня 1994 року "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду" // Відомості Верховної Ради України. - 1995. -№1. -Ст.1.

9. Закон України від 2 жовтня 1996року "Про звернення громадян" //Відомості Верховної Ради України. - 1996. -№47. - Cm. 256.

10. Закон України від 20 грудня 1991 року "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" //Відомості Верховної Ради України. - 1992. –№ 15. - Cm. 190.

11. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996року. -К: Українська правнича фундація, 1996. - 127 с.

12. Кримінально-процесуальний кодекс України // Кодекси України. У 3-х томах / Відп. ред. В.Ф.Бойко. –К: Юрінком-Інтер, 1997. –Книга 3. – С.167-350.

13. Макухіна М, Білоусов Ю. Правова природа контракту про проходження військової служби//Право України. - 1999. - № 9. - С 102-106.

14. Макухіна М.В. Контракт про проходження військової служби громадянами України: Автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 20.02.03 /Академія Прикордонних військ України. -Хмельницький, 1999. - 18 с.

15. Положення про застосування Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду", затверджене наказом Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України та Міністерства фінансів України від 4 березня 1996 року № 6/5/3/41. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 березня 1996 року № 106/1131 //Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств України. - 1996. –№ 5.

16. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 року № 4 "Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди" // Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1998 p.p.) / Відповід. ред. В.І.Шевчук. - К: Юрінком-Інтер, 1998. - С 7-12.

17. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 грудня 1997 року №13 "Про практику розгляду судами справ за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних, посадових і службових осіб у сфері управлінської діяльності, які порушують права та свободи громадян"//Адвокат. - 1997. -№4.-СІ 11-115.

18. Проект Цивільного кодексу України// Українське право. - 1996. –№ 2.

19. Цивільний кодекс Української РСР // Кодекси України. У 3-х томах / Відп. ред. В.Ф.Бойко. –К: Юрінком-Інтер, 1997. –Книга 1. – СІ51-268.

20. Цивільний процесуальний кодекс України // Кодекси України. У 3-х томах / Відп. ред. В.Ф.Бойко. -К: Юрінком-Інтер, 1997. -Книга 2. - С.269-438.

21. Зрделевский А. М. Моральний вред и компенсация за страдания: Научно-практическое пособие. –М.: Изд-во БЕК, 1998. – 188 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...