WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Історичні традиції становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні - Реферат

Історичні традиції становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні - Реферат

З кінця 50-х-початку 60-х pp. місцеві Ради стали розглядатися як органи такої влади, що переростає в комуністичне громадянське самоврядування й тому мають виступати не тільки як органи державної влади, але й місцевого або громадського самоврядування. Однак централізм держави призводив до того, що питання місцевого життя були повністю підпорядковані великодержавним інтересам СРСР, які блокували будь-які прояви місцевого самоврядування, тим більше, з вираженою українською суттю.

Фактичне відродження місцевого самоврядування на Україні почалося в 1990р. з прийняття в грудні закону України "Про місцеві Ради народних депутатів УРСР та місцеве самоврядування". І хоча у цьому законі органи місцевого самоврядування виписані як органи державного управління на місцях, все ж таки цей закон можна вважати значним кроком уперед. Саме у цьому законі було повернуто до вжитку сам термін місцеве самоврядування, визначено основні принципи, на яких будується цей інститут держави, в тому числі прерогатива "вирішення... усіх питань місцевого значення, виходячи з інтересів населення."(ст. 5 Закону) .

Наступний етап реформування пов'язаний з запровадженням принципу поділу влад на законодавчу, виконавчу та судову згідно Декларації про державний суверенітет України від 16.06.90р. і відповідно з запровадженням інституту президентства. На початку 1992р. ухвалено два закони - "Про Представника Президента України", та "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування". З прийняттям першого закону вводилась виконавча вертикаль з представників Президента в областях і регіонах, які здійснювали державну виконавчу владу і контролювали органи місцевого самоврядування з питань виконання ними делегованих державних функцій. Закон 1992р. " Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування" мав на меті створити таку систему, де поєднувався б принцип забезпечення державного управління в регіонах через державні адміністрації на чолі з представниками Президента з широкою самостійністю громад з іншого боку у населених пунктах через органи самоврядування з досить широкими повноваженнями.

Законом від 3.02.1994 р. "Про формування місцевих органів влади і самоврядування" був ліквідований інститут місцевої державної адміністрації на рівні районів і областей, для того, щоб знов відродитися у дещо зміненому вигляді за Конституційним договором 1995 p., який відновив вертикаль державної виконавчої влади та посилив керованість територіями з боку центрального уряду. При цьому місцеве самоврядування зберігалось на рівні сіл, селищ та міст .

Подальший процес формування місцевого самоврядування на Україні був пов'язаний з розробкою і прийняттям нової Конституції. Суперечливий конституційний процес завершився в 1996 р. прийняттям Основного закону-Конституції України, яка зафіксувала основні принципи існування місцевого самоврядування в Україні, яке визначається правом територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Конституція України як документ довготривалої дії визначила лише загальні основи формування місцевого самоврядування в Україні. Тому подальший процес муніципальної реформи почався з розробки і прийняття комплексного закону про місцеве самоврядування. Нечіткість деяких положень Конституції України призвела до появи різних підходів до розробки нового закону, що знайшло своє відображення в двох його проектах.

Після тривалих дискусій, взаємних поступок і компромісів 28 червня 1997 р. був прийнятий закон України " Про місцеве самоврядування в Україні", який визначив систему та гарантії місцевого самоврядування, засади організації та діяльності, правовий статус і відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування, ряд інших важливих положень, спираючись при цьому на світовий досвід та національні здобутки. І хоча реформа триває, на черзі прийняття цілого пакету законів щодо місцевого самоврядування, слід визнати, що в нашій країні вже чітко визначена загальна компетенція місцевого самоврядування.

Представлений історичний екскурс, який звісно не претендує на повноту і безперечність висвітлення цього питання, тим не менше дає можливість зробити висновки про глибокі історичні традиції розвитку місцевого самоврядування на Україні.

Акумулюючи досягнення світової науки в процесі розробки теорій місцевого самоврядування та практичної організації самоврядного управління, історичні надбання національного розвитку самоврядних інституцій, сучасні розробки вітчизняних вчених, та вже існуючу нормативно-правову базу, можна цілком впевнено стверджувати, що в Україні сформувались основні засади місцевого самоврядування, які мають важливе значення для розбудови демократичних засад українського суспільства.

Використана література

1. Актуальні проблеми формування органів місцевого самоврядування в Україні Програма "Центр державного та місцевого управління". - Ужгород, 1997. -228с.

2. Баранчук В.М. Роль місцевого самоврядування в становленні та реформуванні системи територіальної організації державної влади в Україні // Державне управління, державна служба і місцеве самоврядування: Монографія / Кол.авт.;за заг. ред. -проф.О.Ю.Оболенського. - Хмельницький, 1999. - С.330-353.

3. Безсмертний Р. Самоврядування. Конституційна модель і проблеми повноцінного функціонування // Віче. - 1997. -№11. - С.45-56.

4. БелоусА. Местное самоуправление:мир и ми // Финансьі Украйни. - 1997. - 28.11. - С.3-4.

5. Біленчук 77., Кравченко В., Підмогильний М. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право). Навч.посібник.. - К.:Атіка,2000. - 304с.

6. Білоус А. О. Органи міського самоврядування на Київщині у ХУ-першій половині ХУІІст. // Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування (історія і сучасність).Тези міжнародної науково-практичної конференції. - Рівне, 1993. - СІ 8-21.

7. Борденюк В. Муніципальна реформа: що, як і задля чого // Віче. - 1998. - №7. - С.63-79.

8. Вовк О., Литвиненко І. Самоврядування в Україні: історико-правовий аспект // Аспекти самоврядування. - 1998. -№1. - СІ4-17.

9. Герасименко А.Г. Земское самоуправление в России. - М.:Наука, 1990. - 264с.

10. Грицяк І. Місцеве самоврядування України в історії та сучасності // Вісник УАДУ. -1997. -Ж. -С 52-67.

11. Грушевський М. Ілюстрована історія України. - Київ-Львів,1913. - 350с.

12. Гурбик А.О. Вічові традиції й самоуправління міст середньовічної України // Актуальні проблеми міст та міського самоврядування (історія і сучасність). Тези міжнародної науково-практичної конференції. - Рівне, 1993. - СІ 3-15.

13. Кісельчник В. Про надання українським містам у ХІУ-ХУП ст.ст. магдебурзького права//Право України,-1996. - №9. - С.82-84.

14. Конституція України//ВВРУ. - 1996. - №30.

15. Копиленко О. Місцеве самоврядування в УНР: досвід і проблеми // Місцеве та регіональне самоврядування України. - 1992. - Bun. 2. - С. 34-40.

16. Корнієнко М. І. Державна влада і місцеве самоврядування:актуальні питання теорії і практики// Українське право. - 1995. - №1(2). - С.68-77.

17. Корнієнко М.І. Місцеве самоврядування. - К.:Демос,1997. - 36с.

18. Кравченко В. Місцеве самоврядування в історії України // Місцеве та регіональне самоврядування. - 1992. - Випуск 1. - С.22-30.

19. Куйбіда В., Чушенко В. Поняття місцевого самоврядування в Україні // Право України. - 1998. - №5. - СІ8-22.

20. Курченко В. Земское самоуправление в У крайнє // Бизнес-информ. - 1996. - №2. - С.6-9.

21. Лебединський Ю., Карчева Г. Магдебурзьке право та сучасні проблеми міста // Місцеве та регіональне самоврядування України. - К.,1995. - Bun. 1-2. - С. 123-131.

22. Левицька Г., Стецюк П. До питання про періодизацію розвитку місцевого самоврядування в Україні // Становлення і розвиток місцевого самоврядування в суверенній українській правовій державі. Тези науково-практичної конференції. - Львів, 1992. - С.24-26

23. Мармазов В. До питання про типологію місцевого самоврядування, // Становлення і розвиток місцевого самоврядування в суверенній українській правовій державі Тези науково-практичної конференції. - Львів, 1992. - С 29-30.

24. НекричА. Важка ти, ноша самоврядування // Віче. - 1997. - №5. - С 39-49.

25. ОніщукМ., Кашпо В. Правові засади місцевого самоврядування в Україні. - К.,1998. -56 с.

26. Пархоменко В. Історичні корені місцевого самоврядування в Україні // Аспекти самоврядування. - 1998. - №1. - С 7-9.

27. Піч Роланд. Магдебурзьке право в Україні// Український світ. - 1996. - №1-3. - С.1-3.

28. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997р. -Офіц.видання. - К.,1997.

29. Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування: Закон України від 26.03.1992р//ВВРУ. - 1992. -№28. - Ст.387.

30. Про місцеві Ради народних депутатів УРСР та місцеве самоврядування: Закон України від 7.12.1990р//ВВРУ - 1991. - №2. - Cm. 5.

31. Стріменець М.М. Магдебурзьке право в містах України другої половини ХУІ-середини ХУП cm//Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування (історія і сучасність). Тези міжнародної науково-практичної конференції 7-9.04.1993. - Рівне,1993. -С.29-31.

32. Ткачук А., Саєнко Ю., Привалов М. Місцеве самоврядування в Україні // Розбудова держави. - 1997. - №7/8. - С 71-83.

33. Чунаєв О.Якою бачиться муніципальна реформа // Розбудова держави. - 1996. - №5-6. -С 3 4-43.

34. Швидько Г.К,Романов B.C. Державне управління і самоврядування в Україні. Іст. нарис: Навч.посібник. - К.:Вид-во УАДУ 1997. - 4.1. - 123 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...