WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Основні закономірності виникнення держави у давній Шотландії - Реферат

Основні закономірності виникнення держави у давній Шотландії - Реферат

Основні закономірності виникнення державиу давній Шотландії

Пояснюючи вибір теми, слід зазначити, що проблема походження держави східного слов'янства не може бути в достатній мірі розглянута лише в межах ареалу Східної Європи. Вияснення причин та шляхів походження східнослов'янської державності неможливе без систематичного залучення іноземної бази джерел, без вивчення схожих процесів становлення держави у сусідніх зі слов'янами народів, зокрема, на території Західної Європи. При цьому простежується, в деяких випадках, тенденція до ототожнення еволюції розвитку класово-державних інститутів з послідовністю їх висвітлення у правових джерелах. Відсутність же письмових пам'яток щодо певних державно-правових явищ помилково пояснюється як відсутність зазначених явищ в реальному історичному житті. Разом з тим має місце і недостатня увага дослідників історії держави щодо окремих, до цього часу маловивчених джерел, що відносяться до періоду зародження державності у певних європейських народів. Серед таких народів чільне місце належить і давнім шотландцям.

Метою даного дослідження є спроба більш детального вивчення маловідомих, насамперед, для державознавців стародавніх матеріалів, присвячених історії виникнення держави давньої Шотландії, нині складової частини Об'єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії. Сама ж історія Англії вивчена достатньо послідовно, починаючи з часів її завоювання Герцогом Нормандії Вільгельмом. Але період більш раннього часу, коли існувало декілька англосаксонських королівств, згодом об'єднаних Етельстаном в одне Уесекське, вже менш досліджений. І зовсім маловідомим постає для істориків держави період І - VI ст. н.е., коли стародавній Альбіон населяли племенні утворення, відомі під назвами бриттів, скоттів та піктів .

Одною з причин недостатньої уваги з боку дослідників щодо вивчення ранньої державності на території Шотландії є те, що традиційно історія суспільно-політичного розвитку племен, що проживали на Британських островах, розглядалася вітчизняною історіографією як єдина історія Англії. Ось чому до цього часу давня історія Шотландії, зокрема, період її раннього середньовіччя, залишалися поза зором істориків держави.

Окремі питання історії шотландської середньовічної держави розглядалися загальними істориками, такими як АА. Петросьян , Г.І. Звєрєва та іншими дослідниками.

Необхідність дослідження процесу суспільно-політичного розвитку давньошотландських племен, виявлення основних закономірностей виникнення давньошотландської держави є важливим для розуміння процесів становлення перших примітивних деркав, для підтвердження ідеї єдності сучасного європейського світу. Даний підхід припускає звернення до минувшини європейських народів, до витоків тих державно-правових явищ, що отримали свій подальший розвиток в наш час. Усе це може нам дати більш ціліснішу картину походження східнослов'янської державності.

За відсутністю прямих письмових джерел, присвячених додержавному періоду розвитку Шотландії, основний наголос у дослідженні слід зробити на джерела більш пізнього часу . Незважаючи на те, що у низці кельтських племен існувала заборона на запис сакральних та міфологічних текстів, це не виключає того, що окремі фрагменти власної міфології і пов'язаних з нею героїчних оповідань перейшли у письмові пам'ятки більш пізнього часу.

Переходячи до розгляду суспільно-політичного устрою давньошотландських племен, слід почати з періоду їх переселення з материка і подальшої колонізації британських островів. Перші епізодичні вторгнення цих племен кельтського походження датуються вже X ст. до н.е. В результаті зазначеної міграції племена бриттів, які прийшли з півдня Шотландії, достатньо швидко асимілювалися з місцевим населенням, міцно осівши на цій території. Бритти в цей період, якщо вірити середньовічному автору, вже знали плужне землеробство, обробку заліза і досягли в цьому ремеслі значних успіхів . Основою соціальної структури бриттів був патріархальний рід, у власності якого знаходилася земля.

До часу переселення на британські острови бритському суспільству вже була добре відома диференціація на простих общинників та родову знать. Вона складалася з воєначальників, старійшин, жерців /друїдів/, які відправляли судові та сакральні функції та бардів-носіїв усного переказу героїчної минувшини бриттів. Існували також у бритському суспільстві такі категорії населення як робітники, позбавлені волі та раби .

Центральне місце у ієрархії родоплемінної верхівки належало військовому вождю, який набував чим більшу та особливу роль у період так званих "великих переселень народів". Саме такий період переживали бритти під час переселення та освоєння британських островів.

Джерела по-різному іменують родоплемінних вождів: правителями, власне вождями, королями і навіть царями. Середньовічні хроністи оповідали про багатьох легендарних королів Британії того часу, що є предметом нашого дослідження. Особливу увагу серед них заслуговує король на ім'я Артур, якого за популярністю можна порівняти з відомим легендарним героєм Ірландських саг, військовим вождем Кухуліном або з королем Улада Конхобаром . Королю Артуру відведено центральне місце в англосаксонській історіографії періоду раннього середньовіччя. І хоча не все, що описується у його багаточисельних подвигах, підтверджується історичними фактами , все ж його можна визнати як реально існуючу історичну фігуру на той період часу. Багатьма рисами, якими наділили Артура середньовічні автори, є насправді складовими. Але це анітрошки не применшує значимості, що дійшли до нас про цей історичний персонаж епохи військової демократії.

Звертаючись до письмових джерел, зазначимо, що король Артур виступає центральним персонажем в "Історії бриттів" Гальфрида Монмутського. Останній припускав, що король Артур був засновником королівства Логрія.

В описах Гальфрида король Артур виступає величним правителем, що має свої резиденції /двори/ в Камелоті та в легендарному Місті Легіонів . Гальфрид часто називає Артура латинським терміном "Рекс", але чи був в дійсності Артур правителем рівним королівському званню? На це питання, поки що, не представляється можливим дати однозначної відповіді. Якщо в початковий період його діяльності можна, з певною мірою впевненості, стверджувати про Артура як військового вождя союзу племен, то в подальшому перед нами виростає фігура примітивного державного утворення. Це підтверджується, в певній мірі, письмовими свідоцтвами. Так, в описах Неннія Артур залишається перед усіс воєначальником. Наділяючи Артура рисами валлійського божества Брана - велетня, який виділявся своєю відвагою та силою, - латинські тексти хронікально-історичного і агіографічного характеру, створені на основі кельтських міфологічних оповідань, зображують Артура відважним ватажком військових загонів. І у поемі Анейріна "Гододдін" /VI ст. н.е./ Артур також наділений якостями військового керівника, за якими проглядаються риси племінного вождя .

Пам'ятки житійної /клерикальної/ літератури неодмінно зображують Артура як жорстокого ватажка, який охоче займався грабіжництвом та поборами з місцевого населення та порушував "недоторканість святих місць".

Разом з тим, на прикладах життєписів короля Артура можна прослідкувати процес його поступового перетворення з вождя племінного союзу у главу ранньофеодальної держави.

З часу вторгнення північно-німецьких племен до Північного Уельсу та Шотландії /VI ст. н.е./, де на той час Артур перебував в якості вождя північних кельтів, його повноваження поступово набувають якісних змін. Джерела згадують про роздачу королем Артуром деяких намісництв, даруванні міст та замків високим сановникам свого двору. Саме з VI століття починаються прослідковуватися зародки деяких рис спадкової влади . Цікаво відмітити, що схожі моменти зародження спадкової влади можна спостерігати в інших племінних вождів того часу .

Централізація управління намісництвами в руках одного верховного правителя / короля Артура - В.К./ дозволяє притискати про започаткування примітивної держави у бриттів, розміри якої були ще невеликі , хоча столиця / Місто Легіонів / вже була помітна багатством королівського двору з притаманними йому складними дворцовими ритуалами . Необхідно відмітити, що писемні свідоцтва, що свідчать про переростання влади військового вождя у королівську, цілком співвідносяться з історичними подіями І - VI ст.

Відмітимо собі, що кожне значне вторгнення на Британські острови, будь-то римлян або пізніше англів, саксів чи ютів, прислуговувало своєрідним каталізатором до прискорення соціальних процесів, що призводили до об'єднання племен Центральної і Південної Шотландії з метою запобігання розповсюдження іноземного панування. Так, під впливом римської експансії з І ст. н.е. прискорився процес створення союзів племен. Зазначений процес централізації родоплемінного управління привів до появи в II - IVct. на території Шотландії чотирьох крупних племінних об'єднань бриттів: Вотадіні, Селгови, Нованти і Дамнонія. Саме територія цих союзів племен і стала основою для зародження перших бритських королівств після того, як римляни покинули Альбіон. За думкою деяких дослідників такі королівства вже мали "примітивну форму державності" . На південно-заході Шотландії у цей період виникає найбільш міцне серед інших, що отримало назву королівство Стретклайнд зі столицею Олкміт. Пізніше, десь у Vn-VIII ст. скотти і пікти будуть вести запеклу боротьбу з цим королівством, але саме йому одному вдасться зберегти свою незалежність під нищівними ударами англосаксів.

У південно-східних районах Шотландії десь у цей же період II-IV ст. виникає королівство Годдодін зі столицею на місці нинішнього міста Едінбурга. Одночасно у південних областях з'являється королівство Регед з центром у Карлайлі. Менш відомим було королівство Елмет, що знаходилося на території нинішнього графства Йоркшир на чолі з королем Цертиком. Щодо суспільно-політичного устрою зазначених королівств не збереглося майже ніяких відомостей. Відомо лише те, що під впливом римської цивілізації у цих королівствах, що раніше представляли собою союзи племен, прискорено протікав процес розкладення патріархально-родових відносин, посилено розвивалися торговельні зв'язки з Ірландією та континентальною Європою. І не випадково, саме в цей час утворюються давньошотландські "міста-замки" і одночасно протікає процес формування ранньофеодальної структури бритського суспільства. Зазначимо, що подібні процеси переходу від родового устрою до варварських королівств здійснювалися і в інших племенних народів, що населяли територію Шотландії. В джерелах, події яких відносяться до III-IV ст.н.е. племена піктів вже постають об'єднаними у два племінних союзи - каледоніїв та метів. У V-VI ст. процес подальшої консолідації племенних союзів призводить до виникнення пінського королівства, про що свідчить джерело , датоване IX ст. Відомо, що пікське королівство поділялося на провінції, що управлялися намісниками короля - мормерами. Особливістю пікської держави було успадкування королівської влади по материнській лінії, що особливо яскраво прослідковується, починаючи з VII ст. н.е.


 
 

Цікаве

Загрузка...