WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Характеристика інвестиційного законодавства України - Реферат

Характеристика інвестиційного законодавства України - Реферат

цій країні. Наявність таких гарантій не лише у національному законодавстві, але і в міжнародній угоді розглядається як прагнення приймаючої країни забезпечити максимальне збереження іноземної власності та не застосовувати заходів з її примусового вилучення.
3. Створення 'договірного регулювання дає певну гарантію застосування передбаченого угодою режиму для інвестиції, незалежно від того, які зміни, в тому числі і законодавчі, можуть мати місце у країні-партнері за договором в майбутньому.'
В договорах (угодах) про заохочення і взаємний захист інвестицій, так як і в законодавстві про інвестиційну діяльність, мають знаходити своє відображення основні пріоритети державної політики України щодо залучення іноземних інвестицій до її економіки.
Так, Закон України "Про дію міжнародних договорів на території України" передбачає, що укладені та належним чином ратифіковані Україною міжнародні договори є невід'ємною частиною національного законодавства України і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Це положення знайшло своє закріплення і на конституційному рівні, зокрема у ст. 9 Конституції України. В цьому випадку міжнародний договір, учасником якого є Україна, має таку ж юридичну силу, як і її національний закон. Тому Закон України "Про міжнародні договори України" передбачає
' Богуславский М.М. Правовеє положение иностранных инвестиций.- М.: СОВИНТЕРЮР, 1993.- С. 27-28.
здійснення ратифікації міжнародних договорів (тих, які потребують ратифікації згідно зі ст. 7 цього Закону) не у формі постанови Верховної Ради України, як це було раніше, а шляхом прийняття спеціального Закону про ратифікацію, який підписується Головою Верховної Ради України.
Проаналізувавши зміст ряду міжнародних договорів (угод) про заохочення і взаємний захист інвестицій, стороною яких є Україна, можна зробити висновок про те, що вони містять ряд особливих положень, відмінних від положень національного законодавства. В них для іноземних інвесторів із країн, які є сторонами договору, може встановлюватися більш пільговий, відмінний від національного правовий режим. Тому, при укладенні міжнародних угод, потрібно враховувати реальність їх вико-нання, не включаючи до цих угод положення, які прямо протирічать внутрішньому законодавству країни, яка є стороною такої угоди.
Аналіз показує, що основними положеннями договорів (угод) про заохочення і взаємний захист інвестицій є:
o визначення термінів "інвестиція", "інвестор", "доходи", "територія" та ін.;
визначення сфери застосування цієї угоди;
умови сприяння та захисту іноземних інвестицій;
умови надання іноземним інвестиціям національного та режиму найбільшого сприяння;
порядок компенсації збитків іноземним інвесторам;
умови експропріації;
умови переказу доходів від іноземних інвестицій та інших платежів;
o порядок вирішення спорів між договірною стороною та інвестором іншої договірної сторони та між самими договірними сторонами;
o застосування інших правил і зобов'язань та ін.
На теперішній час Україною укладено 40 міжнародних угод про заохочення і взаємний захист інвестицій, а також 38 угод з питань уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та запобігання ухиленням від сплати податків.
Із вищазазначених угод з питань заохочення і взаємного захисту інвестицій:
1. Набули чинності угоди, які підписані з Великобританією, Данією, Польщею, Францією, Чехією, Канадою, В'єтнамом, Китаєм, Фінляндією, Монголією, Естонією, ФРН, Грецією, Литвою, США, Угорщиною, Нідерландами, Швейцарією, Швецією, Аргентиною, Бельгійсько-люк-сембурзьким економічним союзом, Чилі, Індонезією, Іраном, Австрією.
2. Ратифіковані Україною, але не набули чинності угоди, підписані з Ізраїлем, Болгарією, Вірменією, Казахстаном, Словакією, Грузією, Молдовою, Італією, Кубою, Республікою Білорусь.
3. Підписані і не ратифіковані Україною угоди із Єгиптом, Киргизстаном, Узбекистаном, Республікою Корея, Хорватією.
Серед угод з питань уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та запобігання ухиленням від сплати податків, що укладені Україною:
1. Набули чинності угоди із Великобританією, Республікою Білорусь, Польщею, Російською Федерацією, Угорщиною, Іраном, Туреччиною, Литвою, Францією, Македонією, Чехією.
2. Ратифіковані Україною, але не набули чинності угоди, підписані із США, Узбекистаном, Фінляндією, ФРН, Швецією, Молдовою, Нідерландами, Болгарією, Китаєм, Латвією, В'єтнамом, Вірменією, Індонезією, Бельгією, Данією, Естощєю, Казахстаном, Канадою, Норвегією, Румунією, Словакією.
3. Підписані і не ратифіковані Україною угоди з Хорватією, Египтом, Австрією, Італією, Люксембургом, Грузією.
Крім зазначеного, Україна є стороною ряду багатосторонніх угод з питань інвестиційної діяльності, що укладені членами Співдружності Незалежних Держав. Зокрема, це Угода про співробітництво в області інвестиційної діяльності, що підписана 24 грудня 1993 р., та Конвенція про захист прав інвестора від 28 березня 1997 р. в розвиток указаної Угоди від 24 грудня 1993 p.
Важливим висновком, що стосується підвищення ефективності використання такого засобу правового регулювання іноземного інвестування, як міжнародні договори (угоди) про заохочення і взаємний захист інвестицій, є те, що в Україні необхідно гармонійно поєднувати положення національного законодавства з положеннями таких угод, щоб створити єдине політико-правове середовище для діяльності іноземних інвесторів в Україні. Необхідне чітке визначення і систематизація пріоритетних напрямків в укладенні міжнародних угод про заохочення і взаємний захист інвестицій. При укладенні таких угод потрібно також дотримуватися принципів додержання національних інтересів та еко-номічної безпеки України.
Нижче наводиться текст типової міжнародної угоди України про заохочення і взаємний захист інвестицій.
УГОДА
між Урядом України та Урядом ________
про заохочення і взаємний захист інвестицій
Уряд України та Уряд ___________ (які надалі іменуються "Договірні Сторони"),
бажаючи посилити економічне співробітництво для взаємної вигоди обох Держав,
маючи намір створити та підтримувати чесні і сприятливі умови для інвестицій інвесторів однієї Держави на території іншої Держави,
визнаючи, що залучення і взаємний захист інвестицій, згідно цієї Угоди, будуть стимулювати ділову ініціативу у цій сфері,
домовились про наступне:
Стаття 1. Визначення термінів
Для цілей цієї Угоди:
1. Термін "інвестиція" означає всі види фінансових, матеріальних коштів та інших майнових і інтелектуальних цінностей, інвестованих у зв'язку з економічною діяльністю інвестором однієї Договірної Сторони на території іншої Договірної Сторони, відповідно до законодавства та правил останньої, включатиме, зокрема, але не виключно:
а) рухоме і нерухоме майно, а також будь-які інші права, такі якзаставні, права на утримання майна за борги, забезпечення по позиці, інші права;
б) акції, облігації, інші цінні папери, паї, а також інші форми участі у підприємствах;
в)

 
 

Цікаве

Загрузка...