WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Звіт про виробничу практику в Коломийському районному відділі управління внутрішніх справ - Реферат

Звіт про виробничу практику в Коломийському районному відділі управління внутрішніх справ - Реферат

— забезпечує випробування вітчизняних та іноземних зразків технічних засобів охоронного призначення для подальшого впровадження;

— укладає договори на виробництво технічних засобів охоронного призначення, відповідних датчиків і приладів на державних та інших підприємствах України й інших держав;

— здійснює в установленому порядку сертифікацію технічних засобів охоронного призначення, які застосовують на території України;

— погоджує за заявками замовників проекти в частині забезпечення технічними засобами охоронного призначення об'єктів і споруд, які будують (реконструюють);

— організовує проведення технічної експертизи й підготовку висновків щодо якості проектування та виробництва технічних засобів охоронного призначення;

— провадить у встановленому порядку зовнішньоекономічну діяльність.

Для реалізації своїх функцій Державну службу охорони наділено відповідними повноваженнями. Зокрема, її підрозділи мають право:

• утримувати навчальні заклади з підготовки та перепідготовки кадрів, здійснювати на договірних засадах навчання працівників підприємств, установ і організацій, у тому числі зарубіжних, що займаються охороною, монтажем, використанням, ремонтом і обслуговуванням технічних засобів охоронного призначення;

• створювати в установленому порядку, а також виступати засновником (учасником) суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язано з організацією та виконанням заходів охорони й безпеки, розробленням, виробництвом, реалізацією, монтажем, профілактичним обслуговуванням, використанням, ремонтом технічних засобів охоронного призначення, проведенням маркетингу та інжинірингу в галузі забезпечення особистої і майнової безпеки, соціального захисту своїх працівників;

• застосовувати технічні засоби охоронного призначення з використанням радіочастот на умовах, передбачених для правоохоронних органів.

Безпосередньо керує службою охорони Департамент Держа^ ної служби охорони при МВС України.

Управління, відділи, відділення Державної служби охорони під час виконання покладених на них завдань оперативно підпорядковано керівникам відповідних органів внутрішніх справ. Порядок створення та ліквідації воєнізованих, сторожових і спеціалізованих підрозділів служби охорони, інших самоокупних підрозділів визначено положеннями про управління (відділи) Державної служби охорони при УВС Автономної Республіки Крим, ГУВС міста Києва, У ВС областей і міста Севастополя, що їх затверджують у порядку, встановленому МВС України.

Чисельність міліції охорони встановлюють відповідно до чинного законодавства.

Працівники цих підрозділів під час відбування служби зобов'язані захищати власність і громадян від злочинних посягань і забезпечувати додержання режиму охорони згідно з укладеними договорами, запобігати правопорушенням і припиняти їх у місцях несення служби, зберігати державну, службову та комерційну таємницю. Вони мають право вимагати від працівників підприємств, установ і організацій, які охороняють, додержання встановлених пропускного та внутрішнього режимів, а також громадського порядку; затримувати й доставляти до службових приміщень охорони для встановлення особи та складання протоколу про правопорушення осіб, які вчинили правопорушення чи перебувають без належних підстав на території об'єкта, який охороняють, за потреби передавати їх до органу внутрішніх справ для прийняття рішення. В установленому законодавством порядку працівники державної охорони можуть проводити особистий огляд громадян, які перебувають у приміщені чи на території об'єкта, який охороняють, або поблизу нього, а також огляд їхнього майна та транспортних засобів, щоб запобігти розкраданню, й вилучення викраденого тощо. Наслідком використання зазначених прав має бути складання протоколу про адміністративні правопорушення на осіб, які вчинили дрібні крадіжки. В порядку та випадках, передбачених законодавством, до правопорушників можуть бути застосовані заходи фізичного впливу, спеціальні засоби й зброя.

Крім того, під час виконання службових обов'язків вони мають право застосовувати технічні засоби й здійснювати фотографування, звукозапис, кіно- та відеозйомку для виявлення вкраденого й фіксації протиправних дій у порядку, визначеному чинним законодавством.

За неналежне виконання службових обов'язків працівники Державної служби охорони відповідають згідно з Положенням про проходження служби особовим складом органів внутрішніх справ України, Кодексом законів про працю України та укладеними контрактами.

Відносини підрозділів служби охорони з юридичними особами та громадянами, відповідальність, права й обов'язки сторін визначають у договорах.

Служба охорони за рахунок власних коштів може здійснювати особисте страхування працівників воєнізованої, сторожової та спеціалізованої охорони, спеціалістів управлінського й обслуговуючого персоналу від нещасних випадків, пов'язаних із виконанням службових обов'язків.

Департамент Державної служби охорони при МВС, управління, відділи, відділення Державної служби охорони та навчальні заклади підготовки особового складу є юридичними особами; вони, мають штампи й печатки із зображенням Державного герба УкраК ии, бланки зі своїм найменуванням, самостійні баланси та рахунки о установах банків.

3.5. Спеціальніпідрозділиміліції.

Спеціальні підрозділи міліції створюють у системі органів внутрішніх справ України з метою виконання спеціальних завдань і функцій з охорони громадського порядку в державі.

Згідно з чинним законодавством України для забезпечення громадського порядку на об'єктах і територіях, які мають особливе народногосподарське значення або постраждали від стихійного лиха, екологічного забруднення, катастрофи, Міністерство внутрішніх справ України з дозволу Кабінету Міністрів України може створювати спеціальні підрозділи міліції.

Крім того, до спеціальної міліції належать підрозділи внутрішніх справ на закритих об'єктах, тобто на окремих промислових підприємствах, в установах і організаціях, діяльність яких пов'язано з особливим режимом роботи (наприклад, підприємства оборонного призначення, підприємства з особливо високою технічною небезпекою виробництва та низка інших).

З метою належних дій органів внутрішніх справ з охорони громадського порядку в надзвичайних обставинах і оперативного реагування на вчинення тяжких злочинів, групових порушень громадського порядку, збройних нападів, посилення боротьби з організованою злочинністю та підтримання порядку в громадських місцях зі складною оперативною обстановкою в 1992 році було створено підрозділи міліції швидкого реагування -"Беркут". їх було організовано з наявних у містах Києві, Дніпропетровську, Донецьку, Львові, Одесі, Сімферополі та в усіх обласних центрах загонів міліції особливого призначення. Доцільність такого рішення підтверджено міжнародною практикою діяльності подібних підрозділів у більшості країн світу.

Підрозділ швидкого реагування "Беркут" — це високомобіль-ний спеціальний загін, створений для боротьби зі злочинністю, забезпечення правопорядку під час проведення загальнодержавних, громадсько-політичних, спортивно-видовищних, культурно-масових, релігійних заходів, проведення спеціальних операцій і охорони громадського порядку.

Штати підрозділу затверджує Міністр внутрішніх справ України. Особовий склад підрозділу комплектують на конкурсній основі з найбільш професійно підготовлених працівників міліції, які мають необхідну фізичну підготовку та стаж роботи в органах внутрішніх справ України не менш я к два роки.

Основні завдання та функції підрозділів міліції швидкого реагування "Беркут" такі:

— охорона прав і законних інтересів громадян від злочинних посягань та інших антигромадських дій;

— постійна готовність до дій у ситуаціях, що ускладнюють оперативну обстановку в регіонах держави;

— боротьба з організованою злочинністю;

— участь у проведенні спеціальних операцій із затримання озброєних злочинців, членів організованих злочинних угруповань, звільнення заручників, припинення терористичних актів, відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди, транспортні засоби або звільнення їх у разі незаконного захоплення;

— забезпечення громадського порядку під час проведення масових заходів;

— запобігання та припинення групових порушень громадського порядку й масових безпорядків тощо1.

В умовах складних політичних, економічних і соціальних перетворень особливо гостро стоїть питання забезпечення надійного захисту здоров'я та життя громадян, збереження майна усіх видів власності від протиправних зазіхань.

Для забезпечення захисту на договірних засадах цінних вантажів, грошових коштів, які перевозять, та інших видів власності юридичних осіб, громадян у місцях їхнього тимчасового перебування й забезпечення майнової безпеки українських та іноземних громадян, осіб без громадянства в січні 1993 року в структурі Державної служби охорони при МВС України було створено спеціальні підрозділи міліції "Титан".


 
 

Цікаве

Загрузка...