WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Порядок та умови відбуття покарання у вигляді виправних робіт - Курсова робота

Порядок та умови відбуття покарання у вигляді виправних робіт - Курсова робота

Строк покарання у виді виправних робіт обчислюється роками, місяцями і днями, протягом яких засуджений працював і з його заробітку провадилося відрахування. Початком строку вважається день, з якого фактично розпочато відрахування із заробітку засудженого, але не раніше від дня набрання вироком чинності.

Обчислення строку відбування покарання проводиться на підставі відомостей про роботу засудженого на підприємстві, які кожного місяця надсилаються власником підприємства до інспекції. У відомостях зазначаються кількість робочих днів за графіком на підприємстві, кількість фактично відпрацьованих засудженим робочих днів, кількість і причини невідпрацьованих ним днів, кількість днів тимчасової непрацездатності за листом непрацездатності та з інших причин, розмір заробітної плати і утримань з неї за вироком суду. Якщо засуджений працює у приватного підприємця, такі відомості надсилаються до інспекції за його підписом.

Тобто, в будь – якому випадку до часу відбування виправних робіт включається виключно час, який засуджений повинен був відпрацювати за графіком, понаднормова робота до часу відбуття покарання у жодному разі не зараховується.

Окрім часу, протягом якого засуджений працював та з його заробітку проводились утримання, до строку відбування покарання зараховується:

 • час, протягом якого засуджена особа не працювала з поважних причин і за нею, відповідно до закону, зберігалася заробітна плата;

 • час, коли засудженій особі не надавалися робота на підприємстві через її відсутність, що підтверджується наказом по підприємству за підписами керівника та бухгалтера, скріпленими печаткою;

 • час, протягом якого засуджений перебував на обліку в державній службі зайнятості і йому було надано статус безробітного;

 • час, протягом якого засуджений перебував під вартою у зв'язку з учиненням злочину, за який відбуває виправні роботи. У строк відбування виправних робіт зараховується один день ув'язнення за три дні виправних робіт відповідно до ч. 3 ст. 338 КПК України.

Стаття 43 КВК України встановлює, що у строк відбування покарання не зараховується:

 • час хвороби, викликаної алкогольним, наркотичним чи токсичним сп'янінням, або діями, пов'язаними з ними, грубим порушенням правил техніки безпеки, умисним заподіянням собі тілесних ушкоджень;

 • час відбування адміністративного стягнення у виді арешту або виправних робіт;

 • час тримання під вартою як запобіжний захід в іншій кримінальній справі у період відбування виправних робіт і випадках, коли вина у вчиненні злочину доведена у встановленому законом порядку.

 • час, протягом якого покарання не виконувалось у зв'язку зі звільненням від його відбування з випробуванням відповідно до рішень суду;

 • час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалось місце роботи і йому надавалося матеріальне забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням;

 • час навчання новим професіям осіб, звільнених у зв'язку зі змінами в організації виробництва та праці, у тому числі з ліквідацією, реорганізацією чи перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників.

Щодо особи, яка згідно з висновком лікарсько – трудової експертної комісії під час відбування покарання стала непрацездатною, працівник інспекції надсилає до суду подання, особову справу та висновок про заміну покарання у виді виправних робіт штрафом. При цьому з моменту подання відповідних документів до кримінально – виконавчої інспекції до вирішення зазначеного питання судом відбування покарання призупиняється.

Стосовно засудженого який після постановлення вироку суду досяг пенсійного віку, а також жінки, котра стала вагітною, працівник інспекції надсилає до суду подання про звільнення такої особи від відбування покарання згідно з ч. 2 ст. 57 КК України та ч. 6 ст. 42 КВК України. При цьому до вирішення зазначеного питання судом відбування покарання призупиняється, а відбута його частина обчислюється, виходячи з відпрацьованого на момент подачі документів часу.

Виконання покарання у виді виправних робіт припиняється і засуджені знімаються з обліку у зв'язку з:

 • відбуттям призначеного вироком суду покарання – за наявності розрахункових відомостей про час, який було включено в строк відбування покарання, заробіток та проведені з нього відрахування. При цьому затримка перерахування утриманих сум не є перешкодою для зняття засудженого з обліку;

 • засудженням за ухилення від відбування покарання у виді виправних робіт – за наявності копії вироку, що набрав законної сили;

 • амністією – за наявності постанови суду про застосування амністії;

 • помилуванням – за наявності розпорядження про виконання Указу Президента України про помилування;

 • скасуванням вироку – за наявності відповідної постанови суду;

 • винесенням судом постанови про умовно – дострокове звільнення – за наявності такої постанови;

 • заміною виправних робіт штрафом – за наявності відповідної постанови суду;

 • звільненням від відбування покарання – за наявності відповідної постанови суду.

З обліку також знімаються:

– померлі – за наявності відповідної довідки з органу реєстрації актів громадянського стану;

 • особи, засуджені за вчинення нового злочину, –за наявності копії вироку, що набрав законної сили;

 • засуджені особи, які вибули з території обслуговування у зв'язку зі зміною місця роботи, – за наявності підтвердження про отримання справи інспекцією за новим місцем роботи.

Після повного відбуття засудженим покарання у день закінчення його строку, а при звільненні за іншими підставами – не пізніше наступного робочого дня після одержання відповідних документів інспекція надсилає повідомлення власнику підприємства, на якому працює засуджений, про припинення відрахувань з його заробітку і знімає засуджену особу з обліку. Зняття засудженої особи з обліку за іншими підставами здійснюється в день надходження відповідних документів до інспекції. Відносно особи, знятої з обліку, яка підлягає призову на строкову військову службу, в десятиденний термін направляється повідомлення у відповідний військомат. В такий самий термін про зняття з обліку засудженої особи направляється повідомлення до відділу у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб.

Особі, яка відбула призначений судом строк виправних робіт, за її вимогою може видаватись довідка про відбуття покарання або про звільнення від нього.

Використана література

 1. Лобойко Леонід Миколайович Стадії кримінального процесу.- К.: ЦНЛ, 2005.-

 2. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України.- К.: А.С.К., 2005.-

 3. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України.- К.: А.С.К., 2002.- 968с.

 4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України.- К.: Атіка, 2003.- 1056с.

 5. Черепій Петро Миколайович Система і повноваження органів кримінального судочинства у ФРН і Україні.- К.: ЦНЛ, 2005.-

 6. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України/ За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка.- 3-тє вид., перероб. та доп.- К.: Атіка, 2004.- 1056с.- 51.00

 7. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року.- К.: Каннон, А.С.К., 2003.- 1104с.

 8. Коржанський Микола Йосипович Популярний коментар Кримінального кодексу України.- К: Наукова думка, 1997.- 694с.

 9. Туманянц Ануш Робертівна. Контрольні функції суду у сфері кримінального судочинства..- Харків: Основа, 2000.- 108с.

 10. Збірник задач для практичних занять з кримінального права: Особлива частина:Посіб./ Відп. ред. Я.Ю.Кондратьєв.- Запоріжжя: ЗДУ, 2001.- 144с.

 11. Половнікова Жанна Юріївна, Федоров Костянтин Львович Альбом схем з кримінального права (загальна частина).- К.: Слово, 2003.-

 12. Гацелюк Віталій Олександрович Реалізація принципу законності кримінального права України (загальні засади концепції).- Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2006.-

 13. Вереша, Роман Вікторович Поняття вини як елемент змісту кримінального права України: Автореф. дис. канд. юрид. наук: Спец. 12.00.08.- К., 2004.- 18с.

 14. Путівник по Кримінальному кодексу України: основні поняття, таблиці, схеми (згідно Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001р.).- Тернопіль: Астон, 2002.- 244с.

 15. Лень Валентин Валентинович, Стецюк Роксолана Іванівна Короткий тлумачний українсько-російський правничий словник до курсу "Застосування норм кримінального права у правоохоронній діяльності органів внутрішніх справ".- Запоріжжя: Юридичний ін-т МВС України, 1999.- 46с.


 
 

Цікаве

Загрузка...