WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Порядок та умови відбуття покарання у вигляді виправних робіт - Курсова робота

Порядок та умови відбуття покарання у вигляді виправних робіт - Курсова робота

Засудження до виправних робіт визначає особливий правовий статус особи, до якої застосована ця міра покарання. Вона виконує обов'язки та користується правами людини і громадянина, встановленими законодавством України, за винятком обмежень, передбачених для засуджених чинним законодавством, вироком суду, порядком відбування цього покарання.

Каральні властивості покарання у виді виправних робіт знаходять своє втілення у багатьох правових обмеженнях, які відчувають на собі особи, засуджені до нього, протягом всього строку, зокрема:

  • із заробітку засуджених до виправних робіт проводяться відрахування в дохід держави (ст. 57 КК, ст. 45 КВК України);

  • протягом строку відбування покарання засудженим забороняється виїжджати за межі України, переводитись на іншу посаду чи роботу, звільнятись з роботи за власним бажанням без дозволу кримінально – виконавчої інспекції. Дозвіл на звільнення може бути наданий після перевірки обґрунтованості заяви засудженого та за наявності з нового місця роботи про можливість його працевлаштування (ч. 1 ст. 42 КВК України);

  • Не зарахування часу чергової відпустки до строку відбування покарання (ч. 2 ст. 42 КВК України);

  • у разі злісного ухилення засудженого від відбування покарання інспекція надсилає прокуророві матеріали для вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 389 КК України;

  • згідно зі ст. 88 КК України засудження до виправних робіт тягне за собою судимість.

  • Засуджений до виправних робіт повинен неухильно додержуватися встановлених порядку та умов відбування покарання, сумлінно ставитись до праці, не допускати прогулів і порушень трудової дисципліни, повідомляти про зміну місця проживання, періодично з'являтися за викликом до кримінально – виконавчої інспекції на реєстрацію. У разі невиконання цієї вимоги без поважних причин він може бути підданий приводу.

    1. Порядок притягнення засуджених до відбування покарання у виді виправних робіт.

Після оформлення у встановленому порядку документів стосовно засуджених до виправних робіт інспекція не пізніше десятиденного терміну з дня реєстрації копії вироку (постанови, ухвали) суду, заздалегідь уточнивши місце роботи засудженого, направляє на підприємство копію вироку та повідомлення про щомісячне відрахування визначеної судом частини заробітної плати і перерахування утриманої суми в дохід держави. Кожного засудженого після взяття на облік негайно викликають до інспекції на бесіду, під час якої йому роз'яснюються порядок та умови відбування виправних робіт, заходи заохочення та стягнення, які можуть бути до нього застосовані, відповідальність за ухилення від відбування виправних робіт, про що у засудженого береться підписка, де він власноручно зазначає про ознайомлення з вимогами щодо осіб, засуджених до виправних робіт. Крім цього, засуджений заповнює анкету.

Якщо роз'яснюється, що на час звернення до виконання засуджений не працює, він надає письмове пояснення, в якому вказує причину звільнення з роботи. Після цього йому видається направлення до відповідного центру зайнятості населення і встановлюється строк для працевлаштування – 15 днів та роз'яснюється, що він не має права відмовитися від запропонованої роботи чи перекваліфікації. Якщо засуджений без поважної причини не працевлаштувався в установлений термін і не став на облік у центрі зайнятості населення, він викликається до інспекції і надає письмове пояснення про причини ухилення від відбування покарання. Офіційно йому виноситься застереження у виді письмового попередження про притягнення до кримінальної відповідальності. У разі подальшого ухилення від відбування покарання від засудженого береться письмове пояснення, виноситься письмове застереження у виді попередження та надається ще на 10 днів для працевлаштування.

Якщо засуджений знову без поважної причини не працевлаштувався у встановлений термін і не став на облік у центрі зайнятості населення, працівник інспекції, узявши довідку про це з відповідного центру зайнятості, надсилає подання, копію вироку та матеріали, які свідчать про ухилення від відбування покарання, прокуророві для вирішення питання про притягнення засудженого до кримінальної відповідальності відповідно до ч. 2 ст. 389 КК України.

У разі, коли засуджена особа працює у приватного підприємця, після взяття її на облік вона подає до інспекції копію трудового договору, який обов'язково укладається у письмовій формі і в тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи реєструється в державній службі зайнятості за місцем проживання роботодавця та у відділі реєстрації фізичних осіб державної податкової інспекції.

Працівник інспекції виносить постанову про встановлення днів реєстрації щодо кожної засудженої особи окремо і контролює явку на реєстрацію, періодичність якої встановлюється від одного до шести разів на квартал і залежить від вчиненого злочину та ставлення засудженого до відбування покарання. Про встановлення кількості і днів реєстрації кожному засудженому оголошується індивідуально під підпис. Зміна періодичності реєстрації можлива лише за постановою працівника інспекції.

Так само працівник інспекції може надавати засудженій особі дозвіл на виїзд за межі України тільки у випадках направлення його у відрядження з місця роботи, потреби проходження курсу лікування та в разі смерті близького родича (подружжя, батьки, діти, усиновителі, усиновлені, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки), що обов'язково повинно підтверджуватися документально. Про прийняте рішення щодо дозволу на виїзд або відмову виноситься мотивована постанова, яка видається засудженій особі.

Стосовно засуджених, які за висновком лікарсько – трудової експертної комісії визнані непрацездатними після постановлення вироку суду під час відбування покарання, працівник інспекції направляє до суду подання про заміну виправних робіт штрафом відповідно до ч. 3 ст. 57 КК України, із розрахунку трьох встановлених законодавством неоподаткованих мінімумів доходів громадян за один місяць виправних робіт. Відносно особи, засудженої до виправних робіт, яка після винесення вироку суду досягла пенсійного віку, а також жінки, яка стала вагітною, інспекція, зібравши необхідні документи, направляє подання до суду про звільнення її від покарання (ч. 6 ст. 42 КВК України). При цьому до вирішення зазначених питань судом відбування покарання у виді виправних робіт зупиняється.

    1. Основні обов'язки та функції суб'єктів й учасників процесу виконання покарання у виді виправних робіт.

Різноплановість процесу виконання покарання у виді виправних робіт обумовлює потребу залучення до цієї діяльності достатньо широкого кола відповідних органів і посадових осіб, на яких законодавець покладає виконання різних функцій.

Так, під час виконання покарання у виді виправних робіт працівники інспекції: 1) ведуть облік засуджених осіб; 2) роз'яснюють порядок і умови відбування покарання; 3) здійснюють контроль за додержанням порядку та умов відбування покарання засудженими особами та власником підприємства за місцем роботи засудженого; 4) беруть участь у виховній роботі із засудженими особами, проводять індивідуальні бесіди з ними, вживають заходів щодо організації індивідуального шефства над неповнолітніми (якщо з даного питання є рішення суду), проводять роз'яснювальну роботу з батьками засуджених неповнолітніх; 5) вносять подання до відповідних органів внутрішніх справ щодо здійснення приводу засуджених осіб, які не з'явилися за викликом до інспекції без поважних причин; 6) організовують початкові розшукові заходи засуджених осіб, місцезнаходження яких невідоме, та надсилають матеріали до органів внутрішніх справ для оголошення розшуку таких осіб; 7) застосовують до засуджених осіб встановлені законодавством заходи заохочення і стягнення; 8) перевіряють обґрунтованість заяви засудженої особи про звільнення з роботи за власним бажанням та за наявності довідки з нового місця роботи про можливість її працевлаштування, виносять постанови про дозвіл або відмову у звільненні; 9) дають дозвіл на звільнення з роботи засуджених осіб за власним бажанням протягом строку відбування ними покарання; 10) контролюють поведінку осіб, засуджених до виправних робіт, з цією метою один раз на три місяці направляють до органів внутрішніх справ запити про те, чи притягувалися засуджені особи до адміністративної відповідальності; 11) у разі потреби дають дозвіл засудженій особі на виїзд за межі України; 12) встановлюють періодичність та дні проведення реєстрації засуджених осіб і проводять реєстрацію таких засуджених; 13) виконують інші функції, визначені нормативно – правовими актами.


 
 

Цікаве

Загрузка...