WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

За угодою сторін, зокрема за угодою про заміну одного зобовязання іншим між тими самими особами.

Підлягає припиненню або зміні сторонами в установленому порядку, якщо підстави, на яких зобовязання основане, змінені для обох сторін.

Зобовязання припиняється за неможливістю виконання

Зобовязання припиняється зі смертю боржника

Зобовязання припиняється зі смертю кредитора, якщо виконання провадиться особисто для кредитора.

Зобовязання припиняється з ліквідацією юр особи (боржника або кредитора). Може бути покладено на іншу юридичну особу.

68. Способи забезпечення виконання зобов'язань

Виконання зобов'язань може забезпечуватися такими способами:

- згідно з законом чи договором: неустойкою (штрафом, пенею), заставою і поручництвом;

- за зобов'язаннями між громадянами або з їхньою участю-завдатком;

- за зобов'язаннями між державними організаціями за гарантією.

Неустойкою(штрафом, пенею) визнається визначена законом або договором грошова сума, яку боржник повинен сплатити кредиторові в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання, зокрема в разі прострочення виконання.

На випадок застави кредитор має право в разі невиконання боржником забезпеченого заставою зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами.

За договором поруки поручник зобов'язується перед кредитором іншої особи відповідати за виконання нею свого зобов'язання в повному обсязі або в частині.

Завдатком визнається грошова сума, що видається однією з договірних сторін в рахунок належних з неї за договором платежів іншій стороні на підтвердження укладення договору і забезпечення його виконання.

Коли зобов'язання виникають щодо погашення заборгованості між організаціями, способом забезпечення виконання зобов'язання може виступати гарантія, що видається іншими організаціями стосовно його ви-конання.

69. Поняття, підстави та види цив-правової відповід-сті

Цивільно-правова відповідальність – установлена законом негативна реакція держави на цивільне правопорушення, що виявляється в позбавленні особи певних цивільних прав чи накладення на неї обов'язків майнового характеру.

Підставами для цивільно-правової відповідальності є:

• наявність майнової шкоди (будь-яке зменшення наявного

майна або неодержання доходів);

• протиправність поведінки;

• вина заподіювача шкоди;

• причинний зв'язок між збитком і протиправною поведінкою.

Види цивільно-правової відповідальності:

- договірна та позадоговірна;

- часткова і солідарна;

- основна і субсидіарна(додаткова);

- повна та обмежена.

За деякі дії цивільно-правова відповідальність може накладатися без вини, якщо вона обумовлена законом чи угодою: за невиконання грошового зобов'язання; зберігача за втрату, недостачу чи пошкодження майна; за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки.

70. Поняття та види строків у цивільному праві. Строки позовної давності

Прав. строк – період або момент у часі, з настанням або закінченням якого пов'язують певну дію або подію, яка має юридичне значення.

Позивна давність– строк для захисту порушеного права за позивом особи.

Видистроків:

загальні (для держави – 1р., для громадян – 3р.)

скорочені строки:

 • стягнення неустойки

 • недоліки проданих речей

 • по спорах, що випливають з поставки продукції неналежної якості

 • проявні недоліки в роботі по договорах побутового замовлення

Початок строку з того дня, коли особа дізналась, або повинна була дізнатися про порушення права.

Випадки припинення строку позивної давності:

 • якщо пред'явлення позиву перешкоджала неприборкана сила (стихія).

 • в силу відстрочки виконання зобов'язання, що встановл. законодавством України.

 • якщо позивач або відповідач перебуває у складі збройних сил, переведених на воєнний стан.

Випадки переривання строку давності:

 • пред'явлення позиву

 • якщо одна сторона – громадянин (фізична особа) і він вчинив дію, що свідчить про визнання боргу.

Наслідки закінчення строку давності: суд може відмовити у розгляді позиву.

71. Поняття, форми, суб'єкти та захист права власності в Україні

Власність - це конкретні історично-обумовлені сусп. відносини конкретних індивідів або їх колективів з приводу привласнення засобів і продуктів праці, шляхом усунення від них всіх осіб.

Право властності – сукупність правових норм, які закріплюють володіння, користування і розпорядження майном, а також захищають права власності від протиправних дій.

Форми власності:

власність народу України (надра землі, повітряний простір, водні та інші природні ресурси)

приватна власність (майнові та особисті немайнові блага конкретної фіз особи)

колективна власність (майно, що належить певному колективу і необхідне для його функціонування)

державна власність (майно, необхідне для виконання державою своїх функцій, є загальнодержавна та власність адм-територіальних одиниць (комунальна).

Суб'єкти права власності: народ України; фіз особи (громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства); юр особи; Україна як суверенна й незалежна, демократична, соціальна, правова держава; інші держави, фіз та юр особи цих держав, міжнародні організації.

Найважливішим цивільно-правовим засобом захисту права власності є:

Віндикація, віндикаіцйний позов – це позов власника про витребування майна з чужого незаконного володіння. Негаторний позов – це такий позов, який направлений на усу-нення перешкоди законному власнику в користуванні або розпорядженні майном.

Відшкодування заподіяної шкоди – збитки відшкодовуються в повному обсязі від-повідно до реальної вартості майна на момент припинення права власності, включаючи і неодержані доходи.

72. Спадкування власності за законом в Україні

Спадкування – це перехід майна (спадщини) померлого

громадянина до його спадкоємців.

Спадкоємництво здійснюється за законом і заповітом.

Спадкоємство за закономколи:

 • зaпoвiтy нeмae;

 • зaпoвiт визнaнo нeдiйcним;

 • cпaдкoeмцi, пpизнaчeнi в зaпoвiтi, пoмepли дo вiдкpиття cпaдщини aбo вiдмoвилиcя пpийняти її.

Вважається, що спадкоємець прийняв спадщину якщо він вступив у володіння спадковим майном чи подав держ нотаріальній конторі заяву про прийняття спадщини в

шестимісячний строк.

Cnaдкoємцямu мoжyть бyти гpoм-ни, юp ocoби тa дepж

Не мають права бути спадкоємцями

- особи, які навмисно позбавили життя спадкодавця чи кого-небудь із спадкоємців чи зробили замах на їх життя.

- батьки які були позбавлені батьківських прав (а спадкодавець – дитина)

- батьки і діти, які злісно ухилялися від покладених на них обов'язків по утриманню спадкодавця, якщо ці обставини підтвердженні в судовому порядку.

При спадкуванні за законом,

спадкоємцями першої черги є

- в рівних частках діти(у тому числі усиновлені),

- дружина і батьки(усиновителі) померлого.

- дитина померлого, яка народилася після його смерті.

- онуки і правнуки спадкодавця, якщо на час відкриття спадщини немає в живих того з батьків, хто був би спадкоємцем.

друга черга: брати і сестри померлого, а також дід та бабка померлого

третя черга: непрацездатні особи, які перебували на утриманні померлого не менше одного року до його смерті.

Предмети звичайної домашньої обстановки і вжитку переходять до спадкоємців за законом, які проживали спільно з спадкодавцем, незалежно від їх черги і спадкової частки, якщо вони проживали з спадкодавцем до його смерті не менше одного року.

73. Спадкування власності за заповітом в Україні

Заповіт - це розпорядження спадкування стосовно свого майна на випадок смерті, яке оформлене в пис формі, підписане і нотаріально завірене

Неповнолітні особи і особи, які визнані судом недієздатними, не можуть вчиняти заповіт.

Види заповітів, які прирівнюються до нотаріально засвідчених:

заповіти громадян, які перебувають на стаціонарному лікуванні,

в будинках престарілих і інвалідів;

заповіти громадян, які перебувають у плаванні чи різних експедиціях

заповіти військовослужбовців у пунктах, де немає нотаріальних контор;

заповіти осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі. Незалежно від змісту заповіту, неповнолітні або непра-цездатні діти спадкоємця(в тому числі усиновлені), а також непрацездатні дружина, батьки(усиновителі) і утриманці померлого успадковують не менше двох третин частки, яка б належала кожному з них при спадкоємстві за законом (обов'язкова частка).

Якщо спадкодавець був боржником, то кредитору для предявлення претензій надається 6-ти місячний строк.

74. Поняття та види цінних паперів

Цінні папери – грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та їнших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.


 
 

Цікаве

Загрузка...