WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Cтpoкoвий тpyдoвий дoгoвip з iнiцiaтиви пpaцiвникa мoжe бyти poзipвaнo дocтpoкoвo лише в paзi xвopoби пpaцiвникa aбo йoгo iнвaлiднocтi, якi пepeшкoджaють викoнaнню poбoти зa дoгoвopoм i пopyшeння влacникoм зaкoнoдaвcтвa пpo пpaцю.

Обмеження щодо припинення трудового договору в певний період за власним бажанням мають:

• молоді спеціалісти протягом терміну, визначеного в направленні на роботу або за договором,

• особи, засуджені до виправних робіт без позбавлення волі.

Розірвання молодим спеціалістом угоди до закінчення трьох років після її укладення можливе з поважних причин:

- установлення інвалідності 1 або 2 групи йому, дружині чи чоловіку, одному з батьків;

- вагітність (спаціаліста) чи наявність дитини до 3 років;

- якщо спеціаліст - одинока мати чи батько, які мають дитину до 14 років або дитину-інваліда;

- проходження чоловіком(дружиною) військової служби;

- вступ до вищих навч закладів 3-4 рівнів акредитації.

86. Порядок припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу

Трудовий договір може бути розірваний власником або уповноваженим ним органом лише на загальних або спеціальних підставах.

Загальні:

- зміни в організації в-ва чи праці;

- виявлення невідповідності працівника займаній посаді;

- систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків;

- прогулу без поважних причин;

- нез'явлення на роботу протягом більш як 4 місяців поспіль - внаслідок тимчасової непрацездатності;

- поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;

- появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного оп'яніння;

- вчинення за місцем роботи розкрадання.

Спеціальні підстави:

- одноразове грубе порушення трудових обов'язків керів-ником підприємства, заступника, главного бухгалтера;

- скоєння винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності;

- вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку;

- якщо працівника визнано таким, що не витримував випробування;

- коли працівника зараховано з порушенням спеціальних правил прийняття на роботу.

Для звільнення працівника з ініціативи власника в більшості випадків необідна згода профспілкового комітету чи органу, уповноваженого репрезентувати інтереси трудового колективу.

Винятком з цього правила є звільнення:

- у зв'язку ліквідацією підприємства, установи, організації;

- працівника через незадовільний результат випробування;

- із суміщуваної роботи у зв'язку з прийняттям на роботу іншого працівника, який не є сумісником;

- у зв'язку з поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;

- працівника який не є членом професійної спілки;

- з підприємства, установи, організації де немає профспілкової організації;

- працівника, який вчинив за місцем роботи розкрадання.

87. Поняття робочого часу та його види за трудовим законодавством

Робочий час – час виконання трудових обов'язків.

Види робочого часу:

нормальна і скорочена тривалість робочого часу;

неповний робочий час; ненормований робочий день.

Тривалість робочого часу за нормального робочого тижня не може перевищувати 40 год, в незалежності від кількості робочіх днів

Cкорочені обсяги робочого часу:

-працівники віком 16 - 18 років - 36 годин на тиждень;

-од 15 до 16(учні 14 - 15 років, які працюють на

канікулах) - 24 години на тиждень;

-працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими

умовами праці - не більше 36 годин на тиждень;

-учителям у середньому встановлено шести годинний

робочий день;

-лікарям - 5,5 годинний;

Оплата праці за неповного робочого часу здійснюється пропорційно до відпрацьованого часу або залежно від виробітку, а за скороченого - в повному розмірі ставки.

За неповного робочого часу можливе зменшення тривалості як робочого дня так і днів робочого тижня. Законодавством передбачено можливість роботи понад установлену нормальну тривалість робочого часу.

88. Поняття та види часу відпочинку за трудовим законодавством.

Час відпочинку - час, вільний від виконання трудових обов'язків, використовуваний працівником на власний розсуд.

Час відпочинку має декілька видів - перерви в робочому дні для відпочинку і харчування, , святкові й неробочі дні, щорічні й додаткові відпустки.

Перерви на протязі 30 хвилин до 2 год через 4 години після початку роботи. Плюс додаткові перерви надавані через короткий відтинок часу

Щоденний відпочинок після роботи;

Щотижневі дні відпочинку;

Святкові дні: 1 січня - Новий рік; 7 січня - різдво христове; 8 березня - Міжнародний жіночий день; 1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих; 9 травня - День Перемоги; 28 червня - День Конституції України; 24 серпня - День незалежності України;

Дні релігійних свят: 7 січня - Різдво Христове; один день(неділя) - Пасха(Великдень); один день(неділя) - Трійця.

Відпустка має декілька видів: щорічна (мінімальна 24 дні); додаткова; творча; соціальна; відпустка без збереження заробітної платні.

89. Порядок надання та види щорічних відпусток

Щорічна основна відпустка не повинна бути меншою ніж 24 календарні дні за відпрацьований робочий рік.

Щорічна додаткова відпустка надається тривалістю до: 35 календарних днів працівникам, зайнятим на роботах, що пов'язані з негативним впливом на здоров`я шкідливих виробничих чинників; 7 календарних днів працівникам із ненормованим робочим днем. Загальна тривалість щорічних основної і додаткової відпусток не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, - 60 календарних днів.

Право на щорічну відпустку повної тривалості настає після закінчення шести місяців неперервної роботи на цьому підприємстві.

До закінчення шестимісячного терміну роботи в перший рік роботи на підприємстві, а також у наступні роки за бажанням працівника у зручний для нього час відпустка надається: неповнолітнім; інвалідам; жінкам перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після них; жінкам, які мають двох та більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда; іншим працівникам.

Права на відпустку позбавлено: осіб засуджених до виправних робіт без позбавлення волі з їх відбуванням за місцем роботи на весь строк покарання; осіб, яких звільняють за порушення трудової дисципліни.

90. Оплата праці, гарантійні та компенсаційні виплати

Заробітна плата – це винагорода, обчислена у грошовому виразі, яку власник виплачує працівникові за виконану ним роботу за трудовим договором.

За своєю структурою заробітна плата поділяється на основну, додаткову, інші заохочувальні і компенсаційні виплати.

Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці.

Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати; премії; премії

Мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці.

91. Дисциплінарна відповідальність працівників. Ди-сциплінарні стягнення: види та порядок застосування Дисциплінарна відповідальність є одним із видів юр відповідальності й застосовується до порушників трудової дисципліни.

Види дисциплінарних стягнень: догана або звільнення.

До державних службовців, окрім загальних видів дисциплінарної відповідальності, застосовуються:

- попередження про неповну службову відповідальність;

- затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

Дисциплінарне стягнення застосовується власником безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця від дня його виявлення і не пізніше 6-ти місяців від дня вчинення дисц проступку.

Перед застосуванням дисц стягнення власник повинен взяти письмове пояснення від порушника.

Стягнення оголошується наказом і повідомляється працівникові під розписку протягом трьох робочих днів. Якщо протягом року від дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він уважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

92. Матеріальна відповідальність та умови її застосування за трудовим законодавством

Працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов'язків.

Ця відповідальність, як правило, обмежується певною частиною заробітку працівника і не повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди.

Підставою длв несення матеріальної відповідальності є нанесення матеріальної шкода підпр, установі чи організації


 
 

Цікаве

Загрузка...