WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка

У напівпрезидентській (змішаній) республіці Уряд:

обирається (призначається) парламентом за рекомендацією президента; підзвітний і президенту і парламенту; президент не очолює уряд і не несе юридичної відповідальності за його діяння. Уряд відповідальний перед през-том У.та підконтрольний і підзвітний парламенту.

Головною ознакою країни з недемократичним політичним режимом є:

обмежуються основні права людини, влада зосереджується в руках од нієї особи або групи людей, забороняється діяльність політичних партій і громадських обєднань (однопартійність).

Унітарна держава:

проста держава, складові частини якої не мають власного держ.cуверенітету; відносять і держави з автономними утвореннями; це форма держ.устрою, де держ-ва не має в своєму складі ін.держ.утворень.

Не можуть виступати субєктом правовідносин:

особи, що є недієздатними, неправоздатними або неделіктоздатними.В залежності від правовідносин: - землепривласнення: іноземці, особи без гром-ва; - підпр-ка діял-ть: органи держ.влади, През-нт.

Прикладом пасивних правовідносин є:

утримання від певних фактичних фізичних дій. Непорушення правил дорожного руху, незловживання посадовим становищем, невчинення злочинів.

Матеріальна відповідальність відрізняється від цивільно-правової:

цивільно-правова відповідальність це відповідальність за невиконання зобовязань, матеріальна відповідальність – це відповідальність за порушення зобовязань.

Непрямий умисел хар-ся тим, що правопорушник

усвідомлював сусп.небезпечний хар-р своєї дії або бездіяльності, передбачав її сусп.небез.наслідки і свідомо допускав настання цих наслідків.

Яка з наведених форм реалізації норм права може здійснюватись лише компетентними органами держави – застосування.

В одномандатних виборчих округах обраним вважається депутат, який одержав:

більшість голосів виборців, що взяли участь у голосуванні, відносно інших кандидатів.

З якого віку громадянин України може бути обраним народним депутатом України: 21 рік

Не може бути обраним до ВРУ громадянин який:

має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку; недієздатні особи.

Якими правами користується кандидат у народні депутати Укр.

– вільне і рівноправне висування кандидатів у депутати;

-гласність і відкритість, свобода агитації, рівні можливості для кандидатів у проведенні передвиборчої кампанії і агітації;

-можливість у будь-який час зняти свою канд-ру;

-право бути присутнім на ввсіх передвиборчих заходах, що проводяться на тер.виборчого округу, на якому він балатується;

-не може бути призваний на військову або альтерн-ну службу, військові збори і навч-ня (під час вибор.кампанії);

-має право безкоштовного проїзду на будь-якому міському тр-ті крім таксі;

-може мати не >5 довірених осіб з числа громадян Укр., які мають на це право;

-право отримувати сер.зарплати канндидата....*

Конституційний Суд України:

єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Складається з 18 суддів(6 назначає Президент, 6 – ВРУ, 6 – зїзд суддів України).

Всеукраїнський референдум призначається Президентом України:

так. ...щодо змін Конституції Укр., а також проголошує Всеукр.реф. за народною ініціативою.

Громадянство України втрачається:

якщо громадянин України добровільно набув громадянства іншої держави; внаслідок вступу особи на військову службу, до служби безпеки, правоохоронних органів, органів юстиції або інших органів державної влади в іноземній державі без згоди на це державних органів України та за поданням відповідних державних органів; якщо громадянство України набуто внаслідок подання завідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів; якщо особа, яка перебуває за межами України, не стала без поважних причин на консульський облік протягом семи років.

Виконавчу владу в Україні очолює: премєр-міністр України.

Адміністративне правопорушення посягає на:

державний чи громадський порядок, суспільну власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління.

Після досягнення якого віку, особа може бути притягненя до адмінстративної відповідальності: 16 років.

Який з перелічених заходів є адміністративним стягненням: попередження; штраф; оплатне вилучення чи конфіскація предмета, що став знаряддям учинення чи безпосереднім обєктом адміністративного правопорушення; конфіскація грошей, одержаних завдяки вчиненню адміністративного правопорушення; позбавлення спеціального права, наданого громадянинові; виправні роботи; адміністративний арешт.

Що розуміють під позбавленням спеціального права: позбавлення права керування транспортними засобами, полювання та ін. Застосовується на термін до 3 років.

Виправні роботи призначаються: на строк до 2 місяців із відбуванням їх за основним місцем роботи особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, і з відрахуванням до 20% її заробітку в доход держави. Накладається тільки судами (регіонними, міськими).

До яких категорій осіб не може бути застосований адміністративний арешт: до вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 12 років, до осіб, які не досягли 18-річного віку, до інвалідів 1 та 2 груп.

Протягом якого строку після вчинення правопорушення повинно бути накладене адміністративне стягнення: 2 місяці, а при триваючому пр. 2 міс.з дня його виявлення.

Максимальний строк, на який можуть бути призначені виправні роботи, становить: 2 місяці – адм.правопор-ня, 2 роки – крим.злочин.

Частково дієздатна особа у віці: в трудових правовідносинах – до 15 років; в адміністративних – до 16 років; кримінальних – до 14 років; цивільних – до 15 років тощо. (15-18 років).

Обмежено дієздатна особа може укладати: угоди про розпорядження майном, а також одержати зарплату, пенсії або ін.доходи, розпоряджатися ними за згодою піклувальника за винятком дрібних побутових угод.

Ознаками юрид.особи є: організаційна єдність; наявність відокремленого майна; можливість виступати в цивільному обороті від власного імені; здатність самостійно нести майнову відповідальність.

Перебіг строку позовної давності починається з: моменту порушення права особи. З дня виникнення права на позов, тобто з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права.

Перебіг строку позовної давності призупиняється коли: -позивач або відповідач перебувають в Збройних силах держави, які переведені на військовий стан...

-пред'явленню позову перешкоджала надзвичайна за даних умов подія (непереборна сила);

-в силу встановленню законодавством (мораторій).

Строк позовної давності переривається: подачею позову до суду; коли боржник – фізична особа визнає свій борг...Вчиненням зобов'язаної сторони дій, які свідчать про визнання боргу.

Представник діє: від імені і в інтересах іншої особи згідно з договором або законом.

Довіреність – це повноваження, що видається однією особою іншій для представництва перед третіми особами: так.

За спец.довіреністю особа може вчинити: певні дії: керування тран-ним засобом....може бути декілька дій (а генеральна – на все).

Об'єктом зобов'язання виступають: певні дії боржника на користь кредитора: передача майна, виконання робіт, послуг, сплата грошей.

Загальний строк позовної давності становить: 3 роки.

Строк позовної давності по стягненню неустойки становить: 6 місяців.

Односторонньою угодою є: заповіт, дарування.

З якого віку настає повна трудова дієздатність: 18 років.

Які з наведених відносин не є трудовими: Труд.відн-ни – відн-ни, що виникають між працівником і органом, або уповноваженим працівником.

Дія колективного договору поширюється: на всіх працівників, на установи, організації незалежно від того, чи є вони членами профспілки.

Колективний договір реєструється: місцевими органами держ.викон.влади.

Дисціплінарне стягнення повинно бути застосоване протягом: 1 місяця від дня його виявлення.

Правом накладати дисциплінарне стягнення має: власник, уповноважений ним орган.

У перший рік роботи щорічна відпустка працівникові надається після закінчення: 6 місяців.

Строк випробування не встановлюється для: громадян, які не досягли 18-річного віку; молодих спеціалістів, що закінчили вищі навчальні заклади і в установленому порядку направлені на роботу; осіб, переведених з іншого місця роботи, та ін.

При звільненні працівника у яких випадках вимагається згода профспілкової організації: згода профспілкової організації вимагається завжди окрім випадків: у звязку з ліквідацією підприємства, установи, організації; працівника через незадовільний результат випробування; із суміщуваної роботи у звязку з прийняттям на роботу іншого працівника, який не є сумісником; у звязку з поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу; працівника який не є членом профспілки; з підприємства, установи, організації де немає профспілкової організації; керівника підприємства, установи, організації, його заступників, головного бухгалтера підприємства, установи, організації, його заступників, а також службових осіб митних органів, державних податкових інспекцій, яким присвоєно персональні звання, службових осіб державної контрольно-ревізійної служби та органів державного контролю за цінами; працівника, який вчинив за місцем роботи розкрадання майна власника.


 
 

Цікаве

Загрузка...