WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правові основи організації управління економікою - Реферат

Правові основи організації управління економікою - Реферат

Для належної реалізації завдань Мінекономіки надані конкретні права. До найсуттєвіших з них необхідно віднести такі: представляти уряд за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів України; утворювати в разі потреби за погодженням з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади в межах своєї компетенції комісії та експертні групи, в тому числі із залученням до них фахівців на договірній основі; робити запити та одержувати від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в повному обсязі інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань і повноважень, у тому числі інформацію, документи і матеріали, пов'язані із здійсненням повноважень державного органу з питань банкрутства; користуватися безоплатно базами даних, що створюються та ведуться органами виконавчої влади; скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції; скасовувати накази керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій; здійснювати в межах своїх повноважень перевірки в центральних і місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, які наділені повноваженнями у сфері ціноутворення, а також суб'єктів підприємництва щодо додержання ними порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів; застосовувати згідно із законодавством України до суб'єктів підприємництва економічні або фінансові санкції; розглядати відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з недодержанням установленого порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів, а також з невиконанням вимог органів державного контролю за цінами та їх посадових осіб; залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), консультаційні та експертні організації для розгляду питань, що належать до його компетенції.

У межах своїх повноважень Мінекономіки видає накази, а також організує і контролює їх виконання. Його рішення з питань реалізації економічної політики є обов'язковими для виконання центральними і місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами і організаціями незалежно від форм власності.

Мінекономіки очолює міністр, який несе персональну відповідальність за виконання покладених на підпорядковане йому відомство завдань і здійснення ним своїх функцій, а також встановлює ступінь відповідальності інших посадових осіб міністерства. Через міністра економіки України уряд спрямовує та координує діяльність Державного комітету з будівництва, архітектури та житлової політики України, Державного комітету України з енергозбереження, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України. Крім того, в його структурі утворюється колегія в складі міністра (голова колегії), державного секретаря та його заступників за посадою, а також інших керівних працівників Мінекономіки. До складу колегії можуть також входити керівники інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки.

Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій стосовно основних напрямів діяльності Мінекономіки, обговорення найважливіших програм, розгляду наукових рекомендацій та вирішення інших питань у Мінекономіки створюються відповідні центри, науково-технічні ради і комісії з включенням до їх складу представників органів державної виконавчої влади, господарських структур, провідних учених і висококваліфікованих фахівців-практиків.

На місцевому рівні виконавчої влади в обласних центрах, містах Києві та Севастополі за Типовим положенням про Головне управління економіки обласної, Київської міської державної адміністрації та управління економіки Севастопольської міської державної адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.01 № 1666 утворюються відповідно Головне управління економіки і управління економіки (далі — управління). За своїм місцем у системі місцевих органів виконавчої влади управління визначається як структурний підрозділ обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Його створюють безпосередньо голови обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Управління має подвійне підпорядкування, зокрема по горизонталі воно підзвітне та підконтрольне голові відповідної місцевої держадміністрації, а по вертикалі з питань реалізації єдиної державної політики економічного і соціального розвитку України — Мінекономіки.

Основними завданнями управління є: реалізація державної політики економічного і соціального розвитку України; впровадження державної регуляторної політики і державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму; формування і проведення державної регіональної політики; разом з іншими структурними підрозділами держадміністрації проведення державної зовнішньоекономічної політики; забезпечення в межах своїх повноважень захисту економічних прав і законних інтересів України, вітчизняних та іноземних суб'єктів господарювання; забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку внутрішньої торгівлі і послуг; забезпечення реалізації державної політики у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів; проведення структурних змін, а також державної інвестиційної та інноваційної політики; забезпечення реалізації державної цінової політики; забезпечення виконання завдань з приватизації державного майна та реалізації державної політики у сфері економічної безпеки і детіньовизації економіки.

Для виконання поставлених завдань у межах своїх повноважень управління економіки наділене правом: залучати спеціалістів інших підрозділів державної адміністрації, підприємств, установ і організацій для розгляду питань, що належать до його компетенції, а також фахівців об'єднань громадян за умови узгодження таких дій з керівниками конкретних політичних партій та громадських організацій; одержувати в установленому порядку від інших підрозділів державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань; скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної (Київської та Севастопольської) державної адміністрації за погодженням з державним секретарем Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. Начальник управління видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

У районних центрах, районах у містах Києва та Севастополя згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.96 № 617 про затвердження Типового положення про управління економіки районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації в структурі місцевих органів державної виконавчої влади діють районні управління економіки, які здійснюють керівництво у сфері соціально-економічного розвитку району.

Основними завданнями, що покладаються на районне управління економіки є: забезпечення реалізації державної економічної політики та її регіональних напрямів; сприяння комплексному економічному і соціальному розвитку району; сприяння ефективному проведенню економічних реформ та ефективному використанню виробничо-технічного і наукового потенціалу району, його природних, трудових і фінансових ресурсів. Для забезпечення реалізації поставлених завдань районне управління економіки наділене відповідними повноваженнями. До найголовніших з них доцільно віднести розробку проектів програм соціально-економічного розвитку району та пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку області, міст Києва та Севастополя, підготовку пропозицій до проектів місцевого бюджету, забезпечення складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів і витрат населення, місцевих будівельних матеріалів, палива, сільськогосподарської продукції тощо.


 
 

Цікаве

Загрузка...