WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання договору фінансового лізингу - Курсова робота

Правове регулювання договору фінансового лізингу - Курсова робота

Крім того, для зміни договору необхідна наявність ще однієї з двох умов:

 1. розірвання договору суперечить суспільним інтересам;

 2. розірвання договору потягне для сторін ( чи однієї з них ) заподіяння шкоди, яка значно перевищує витрати, необхідні для виконання договору на умовах, змінених судом.

Угода про зміну чи розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається. В угоді про зміну договору необхідно вказати: - причини зміни договору;

 • умови, що підлягають зміні;

 • нове формулювання умов, що були змінені;

 • пункт про те, що попередні умови договору з моменту укладення угоди про зміни втрачають юридичну силу;

 • порядок врегулювання питань, що можуть виникнути в майбутньому;

Договір фінансового лізингу може бути змінений чи розірваний:

1.За ініціативою лізингодавця у випадку, якщо: 1) договір куплі-продажу об'єкту лізингу не вступив в силу чи анульован; 2) продавець не поставив майно лізингоодержувачу; 3) лізингоодержувач: - заборгував з оплатою більше ніж 30 днів; - використовує майно з порушенням умов, що зазначені у договорі; - ліквідував організацію, банкрутство;

2. За ініціативою лізингоодержувача у випадку: - виявлення при прийомці об'єкту недоліків; - коли об'єкт лізингу не поставлен у строк.

Підстави припинення дії договору:

 1. виконання умов договору;

 2. закінчення строку дії;

 3. рішення суду;

 4. згода сторін з достроковим розірванням;

 5. ліквідації однієї зі сторін;

 6. непереборна сила.

ВИСНОВКИ

Отже, в даній роботі були розглянуті поняття, юридична суть лізингу, його види, питання правового регулювання лізингу, зокрема на міжнародному рівні, а також предмет, форма і зміст договору лізингу, порядок його укладення і розірвання.

В даний час в Україні є необхідні економічні передумови і певна правова база для розвитку лізингових відносин. Не дивлячись на ряд труднощів (а головна з них – відсутність економічної стабільності в суспільстві), сподіватимемося, що лізинг зможе зайняти гідне місце серед нових форм економічної діяльності, що розвиваються в Україні.

Підсумовуючи своє дослідження фінансового лізингу, підкреслю, договір фінансового лізингу, що відноситься за родовою ознакою до оренди, не просто оренда (майновий найм), а симбіоз інвестиційних (фінансових) і орендних відносин. Основним в лізингу є саме процес інвестування лізингодавцем наявними в його розпорядженні фінансовими коштами лізингоодержувача, який отримує дану фінансову допомогу у вигляді передачі йому в тимчасове володіння і користування спеціально придбаного для нього майна у визначеного ним же продавця. Не дивлячись на свою особливість у вигляді участі в лізингових правовідносинах трьох суб'єктів: лізингодавця, лізингоодержувача і продавця, договір фінансового лізингу є двостороннім. Договір купівлі-продажу, а також деякі інші факультативні договори укладаються у виконання самого договору лізингу, який укладається тільки між двома сторонами: лізингодавцем і лізингоодержувачем.

Отже, договір фінансового лізингу є:

підприємницьким;

двостороннім

взаємним;

консенсусним;

оплатним.

Договір фінансового лізингу (як і будь-який інший договір) вважається укладеним, якщо сторонами, у письмовій формі досягнута згода по всіх істотних умовах договору. До істотних умов договору лізингу перш за все відноситься умова про предмет договору, умови, які необхідні для договору даного типу відповідно до Цивільного кодексу України і ЗУ "Про фінансовий лізинг" (умова про продавця лізингового майна), а також умови, щодо яких за заявою однієї із сторін повинна бути досягнута угода.

До основних елементів договору фінансової оренди (лізингу) відносяться:

сторони договору;

предмет договору (який треба відрізняти від предмету лізингу);

зміст договору (права і обов'язки сторін);

форма договору.

Правове регулювання договору фінансового лізингу здійснює Цивільний кодекс, Господарський кодекс України і спеціальний Закон України "Про фінансовий лізингу". Міжнародний лізинг здійснюється відповідно до Конвенції УНИДРУА Про міжнародний фінансовий лізинг.

Разом з тим в Україні існує багато проблем, таких як:

 • відсутність Державної програми розвитку лізингу;

 • недосконалість українського законодавства;

 • відсутність належної кількості висококваліфікованих спеціалістів, що обслуговували б цей ринок;

 • подолання психологічного аспекту лізингу, пов'язаного з тим, що багато господарнивків неадекватно сприймають суть лізингових операцій.

Це заважає розвитку фінансового лізингу, як економічної категорії і тим самим призводить до того, що фінансовому лізингу теоретики і законодавець приділяє недостатньо уваги.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-ІV

  2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-ІV

  3. Закон України "Про приєднання до Конвенції УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг" від 11 січня 2006 року № 3301-ІV

  4. Закон України "Про фінансовий лізинг" від 16 грудня 1997 року № 723/97-ВР

  5. Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12 липня 2001 року № 2664-ІІІ

  6. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України "Про затвердження положення про державний реєстр фінансових установ" від 28 серпня 2003 року № 41

  7. Положення про надання окремих фінансових послуг юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22 січня 2004 року № 21

  8. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар/За ред.. розробників проекту Цивільного кодексу України. – К. : Істина. 2004 – 928 с.

  9. Брагинский М. И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 2. Договоры о передаче имущества – М. Статут. 2003 – 797 с.

  10. Вінник О. М. Інвестиційне право. Навчальний посібник – К. Атіка. 2000 – 263 с.

  11. Витрянский В.В. Договор аренды и его виды: 4-е издание стереотип – М. Статут. 2002 – 300 с.

  12. Горемыкин В.А. Лизинг. Учебник для студентов вузов, обуч. По экономическим специальностям – М. Дашко и К. 2003 – 942 с.

  13. Дзера О.В. Зобов'язальне право: теорія і практика: навчальний посібник для студентів юрид. вузів і фак. Університетів – К. Юрінком Інтер. 1998 – 912 с.

  14. Иванов А.А. Договор финансовой аренды ( лизинга ). Учебно-практическое пособие – М. Проспект. 2001. – 64 с.

  15. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України. Підручник 2-е видання – К. Істина. 2007 – 815 с.

  16. Шемшученко Ю.С., Шевченко Я.М. Договір в цивільному і трудовому праві: Довідник. Ч. 1 – К. Юридична Книга. 2000 – 278 с.

  17. Губіна І., Назарбаєва Р. Оренда. Збірник систематизованого законодавства/ Бугалтерія № 4 квітень 2005 р.

  18. Роїна О.М. Збірник типових договорів ( з можливістю копіювання ). 4-е видання – К. КНТ 2005 – 116 с.

  19. Аренда и лізинг. Специальное приложение к еженедельнику "Дебет- Кредет". Март 2004 – 178 с.

  20. Назарчук І. деякі правові аспекти лізингу в Україні// Український інвестиційний журнал WELCOME – 1999 р. № 2 – С. 50-53

  21. Руденко М. Дев'ять відмінностей оренди та лізингу// Підприємництво, господарство і право. – 1999. № 3 – С. 32-35

  22. Рябко Л. Правова природа договору лізингу// Право України. 2000. № 1 – С. 70-72

  23. Старцев А. Юридична сутність та правове закріплення лізингових операцій// Підприємництво, господарство і право. – 1998 № 2 – С. 9-15

  24. Якубовський І. Структура договірних зв'язків при здійсненні фінансового лізингу// Підприємництво, господарство і право – 2001. № 3 – С. 50-52

2


 
 

Цікаве

Загрузка...