WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання договору фінансового лізингу - Курсова робота

Правове регулювання договору фінансового лізингу - Курсова робота

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

Правове регулювання договору фінансового лізингу

ЗМІСТ

Вступ............................................................................... 3

Розділ 1. Поняття договору фінансового лізингу........................ 6

1.1 Розвиток фінансового лізингу..................................... 6

1.2 Правове регулювання фінансового лізингу в Україні....... 8

1.3 Поняття договору фінансового лізингу........................ 13

Розділ 2. Характеристика договору фінансового лізингу............... 18

2.1 Сторони договору фінансового лізингу........................ 18

2.2 Істотні умови договору фінансового лізингу.................. 22

а) Сублізинг............................................................ 24

2.3 Права і обов'язки сторін за договором фінансового лізингу.. 25

Висновки........................................................................... 34

Список використаних джерел................................................. 36

Вступ

Актуальність теми

В кінці XX століття почалося формування приватної власності, на зміну адміністративно-командному управлінню, прийшла ринкова економіка з її самостійністю і незалежністю господарюючих суб'єктів. У зв'язку з цим, змінилися не тільки пріоритети, цілі і завдання економіки, але й методи, що використовуються для керівництва економічними процесами. Увагу учасників цивільного обороту привернули не тільки можливість використовувати додаткові ресурси для отримання прибутку, але і необхідність мати певні гарантії захисту своїх інтересів від дій недобросовісних контрагентів, в період нестабільності економіки перехідного періоду. Такі можливості суб'єктам господарювання надає фінансовий лізинг, поява і розвиток, якого в Україні припало на кінець XX століття - на період формування в нашій державі ринкової економіки.

Для структурної перебудови народного господарства Україна гостро потребує інвестицій. По розрахунках Міністерства економіки, обсяг інвестицій необхідно потроїти, але інвестиційна активність стримується високими відсотками комерційних банків і несприятливим інвестиційним кліматом на Україні. Сьогодні в промисловості приблизно 57% машин і устаткування експлуатується понад десять років, що вкрай багато для підтримки конкурентноздатності економіки. З іншого боку, в промисловому виробництві зберігається величезна кількість незагруженого основного капіталу, що постійно потребує великих витрат - як на поточне обслуговування й утримання на балансі підприємств, так і на не менш значні витрати на консервацію.

Ефективним виходом з такого становища, добре опробуваним на Заході, - є лізинг - форма промислового інвестування, що дозволяє надавати додаткові гарантії інвесторам у порівнянні з традиційним кредитуванням.

Необхідність дослідження правового регулювання лізингових відносин обумовлена наступними причинами:

у зв'язку з тим, що в сучасній юридичній літературі не слабшає інтерес до інституту фінансового лізингу, доцільним представляється розгляд його правової конструкції, оскільки, як показує досвід вивчення української цивілістики, уявлення про цей специфічний інститут "грішать" неточностями, що спотворюють суть даного правового феномена.

дослідження заявленої проблеми і аналіз джерел права, що регулюють лізингові відносини, можуть послужити виявленню суперечностей, що існують в законодавстві.

пізнання специфіки лізингових відносин в системі українського цивільного права дозволить краще з'ясувати правову природу договору фінансового лізингу.

Цілі дослідження

Актуальність теми, недостатна кількість в нашій юридичній літературі наукових розробок її окремих аспектів зумовили цілі дослідження, які полягають в комплексному аналізі лізингових відносин, у виявленні правової природи і форм реалізації лізингових відносин, визначенні місця інституту фінансового лізингу в системі цивільного права, а також напрями його вдосконалення з урахуванням правозастосовчої практики.

Завдання дослідження:

• вивчення ретроспективи виникнення лізингових відносин, виявлення підстав, що зумовили їх появу;

• виявлення актуальних проблем правового регулювання відносин, що виникають з приводу здійснення операцій фінансового лізингу

• вивчення правової конструкції договору фінансового лізингу за допомогою аналізу основних підходів і уявлень про фінансовий лізинг;

• виявлення ризиків, що виникають при здійсненні договору фінансового лізингу;

• розгляд механізму переходу права власності від власника предмету лізингу до його власника і користувача;

• вивчення специфіки цивільно-правової відповідальності сторін, що виникає у зв'язку з порушенням умов договору фінансового лізингу.

Об'єктом дослідження є врегульовані правовими нормами лізингові відносини в українському цивільному праві.

Предметом дослідження виступають, цивільне законодавство України, що регулює динаміку лізингових відносин; особливості нормативно - правового регулювання лізингових відносин в Україні, проблеми його застосування і вдосконалення.

Методологічна основа дослідження є сукупністю певних теоретичних і практичних прийомів і принципів пізнання, серед яких особливе місце займають загальнонаукові методи: порівняння і порівняльно-історичний метод узагальнення, аналіз і синтез.

Теоретичну основу дослідження: складають роботи відомих вітчизняних і іноземних вчених з проблем цивільного права, історії і загальній теорії права. Комплексний розгляд питань юридичної природи лізингових правовідносин, особливостей лізингових операцій неможливий без дослідження правових категорій з погляду загальної теорії права.

1. Поняття договору фінансового лізингу

    1. Розвиток фінансового лізингу

Для більш глибокого розуміння "фінансового лізингу" нам варто звернутися до історії походження (виникнення) зазначеного поняття. На думку одних дослідників, варто вважати, що всі економіко-правові відносини, пов'язані із лізингом, належать до нового або новітнього періоду історії господарських взаємозв'язків. На думку інших це не зовсім так. Як вважають інші науковці, лізинг має глибоке історичне коріння.

Ідея лізингу є далеко не новою, хоча сам термін "лізинг" (leasing) як такий з'явився порівняно недавно. Розкриття сутності лізингової угоди виникло у часи Арістотеля (384/383 – 322 рр. до н.е.). Про даний вид угод було відомо ще в стародавній державі Шумер (приблизно 4000 р. до н.е.). Зокрема, глиняні таблички, знайдені в шумерському місті Ур, містять відомості про оренду сільськогосподарських знарядь, землі, водних джерел, волів та інших тварин. Якщо звернутися до інших стародавніх цивілізацій, наприклад, греків, римлян та єгиптян, то вони вважали оренду доступним та вигідним, а можливо й єдиним засобом придбання устаткування, землі та домашньої худоби. Досить цікавою є практика стародавніх фінікійців, що були справними моряками і торговцями. Вони практикували оренду суден, яка за своєю економіко-правовою природою була дуже схожою на типову форму сучасного лізингу устаткування. Велика кількість короткострокових договорів оренди забезпечувала одержання судна й екіпажа. За сучасних умов дані угоди відповідають операціям, так званого, "мокрого" лізингу. Довгострокові чартерні угоди підписувалися на термін, що покривав увесь розрахунковий період економічного життя суден. Чартерні угоди передбачали прийняття орендарем на себе більшу частину зобов'язань, що випливають із монопольного використання орендованих засобів. З історії відомо, що у різні часи орендувалися не тільки різноманітні типи сільськогосподарської техніки і промислове устаткування, але навіть військова техніка. Першу практично проведену лізингову угоду варто віднести до 1066 року. Тоді Вільгельм Завойовник орендував у нормандських судовласників кораблі для вторгнення на Британські острови.

Слід зазначити, що довгий час лізингові відносини мало чим відрізнялися від орендних, тобто були взаємопов'язаними. Розрізняти їх почали трохи пізніше.

Cам фінансовий лізинг виник лише в середині 20 століття. Першою компанією, що зробила лізингові операції (операції фінансової оренди) по покупці і здачі в оренду майна своєю основною діяльністю, стала американська "Юнайтед Стейтс Лізинг Корпорейшн" ("United States Leasing Corp.", в даний час - "United States Leasing International Inc."), створена в 1952 році Генрі Шонфельдом в Сан-Франциско, США. Незабаром в штатах з'явилися численні послідовники Шонфельда, що переконалися в перевазі отримання доходів з таких лізингових операцій. І лізинг в США перетворився на один з основних видів економічного бізнесу.


 
 

Цікаве

Загрузка...