WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання усиновлення в Україні - Курсова робота

Правове регулювання усиновлення в Україні - Курсова робота

Згідно зі ст. 215 СК облік осіб, які бажають усиновити дитину, ведеться відділами та управліннями районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, районних у містах рад, на які покладається безпосереднє ведення справ щодо опіки та піклування, Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, відповідними управліннями освіти обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також Центром з усиновлення дітей у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Облік іноземців та осіб без громадянства, які бажають усиновити дітей, ведеться виключно Центром з усиновлення дітей.

Особами, які бажають усиновити дитину, яка є громадянином України, можуть бути громадяни нашої держави незалежно від місця їх проживання, іноземці й особи без громадянства.

Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються з письмовою заявою до відділу освіти за місцем проживання, а ті, які проживають за межами нашої держави, — до Центру з усиновлення дітей. До неї додаються такі документи: 1) довідка про заробітну плату або копія декларації про доходи, засвідчена у встановленому законом порядку; 2) копія Свідоцтва про шлюб, якщо заявники перебувають у шлюбі; 3) висновок про стан здоров'я кожного заявника; 4) нотаріально засвідчена письмова згода на усиновлення другого з подружжя (у разі усиновлення дитини одним із них), якщо інше не передбачене законодавством; 5) довідка про наявність або відсутність судимості, видана органом внутрішніх справ за місцем проживання.

Відділ освіти протягом десяти робочих днів після одержання від громадян України заяви про бажання усиновити дитину складає акт про обстеження їх житлово-побутових умов, розглядає питання про можливість усиновлення дитини і готує відповідний висновок. У разі прийняття позитивного рішення відділ бере на облік цих осіб із занесенням даних про них до Книги обліку кандидатів в усиновлювачі. За бажанням заявників їм видається висновок разом з документами, на підставі яких вони можуть звернутися до Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації, управління освіти і науки обласної, Севастопольської міської державної адміністрації, будь-якого відділу освіти або Центру з усиновлення дітей, де їм мають бути роз'яснені умови усиновлення, права та обов'язки, що виникають у зв'язку зі здійсненням цього акту.

Зазначені вище органи надають кандидатам в усиновлювачі — громадянам України інформацію про дітей, які перебувають на первинному, регіональному та централізованому обліку, і видають направлення до відповідного дитячого закладу для знайомства та встановлення контакту з дитиною за формою, затвердженою Центром і усиновлення дітей. Громадяни, які не змогли встановити контакт з дитиною, можуть звернутися до Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації, управління освіти і науки обласної, Севастопольської міської державної адміністрації, будь-якого відділу освіти або Центру з усиновлення дітей для одержання повторного направлення.

Іноземці, які бажають усиновити дитину, яка є громадянином України і проживає на її території, мають звертатися з письмовою заявою до Центру з усиновлення дітей. Крім зазначених вище документів вони разом із заявою подають: 1) висновок, виданий компетентним органом країни проживання, що підтверджуе їх можливість бути усиновлювачами, із зазначенням житлово-побутових умов, біографічних даних, складу сім'ї наявності власних дітей та інших відомостей. Якщо висновок видано недержавним органом, до нього додається копія ліцензії на здійснення цим органом діяльності, пов'язаної з усиновленням дітей; 2) дозвіл компетентного органу країни проживання на в'їзд і постійне проживання усиновленої дитини; 3) копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу; 4) довідку про наявність або відсутність судимості, видану компетентним органом країни проживання; 5) зобов'язання заявника у місячний строк після в'їзду дитини до країни постійного проживання взяти и на облік у відповідній консульській установі або дипломатичному представництві України (із зазначенням в якій саме установі, представництві) та подавати цій установі представництву періодичний звіт (не менше ніж один раз на рік) про умови проживання та виховання дитини, а також надавати можливість її представникові спілкуватися з дитиною.

Зазначені документи іноземців легалізуються (за винятком копії паспорта або іншого документа, що підтверджує особу) у відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України і подаються разом з їх перекладом на українську мову Центру з усиновлення дітей. Термін дії документів, пов'язаних з усиновленням, - один рік від дня їх видачі, якщо інше не передбачене законодавством країни, в якій вони видані.

Центр з усиновлення дітей протягом 20 робочих днів розглядає заяви громадян України, які проживають за її межами та іноземців. У разі прийняття позитивного рішення він ставить їх на облік як кандидатів в усиновлювачі із занесенням даних про них до Книги обліку кандидатів в усиновлювачі. Дата приїзду особи, яка бажає усиновити дитину, для ознайомлення з інформацією, що міститься у централізованому банку даних про дітей, які можуть бути усиновлені, погоджується з Центром з усиновлення дітей. У разі відмови у взятті на облік заявнику надсилається аргументована відповідь у письмовій формі разом з поданими ним документами.

Центр з усиновлення дітей надає іноземцям - кандидатам в усиновлювачі інформацію про дитину, яка перебуває на централізованому обліку понад рік, якщо інше не передбачене законодавством України, і видає направлення до районної, районної У містах Києві та Севастополі державної адміністрації виконавчого комітету міської, районної у місті ради для організації знайомства та встановлення контакту з дитиною за формою, що затверджується Центром з усиновлення дітей. Строк дії направлення — десять робочих днів від дня видачі.

Разом з направленням іноземцям повертаються їх документи, прошнуровані, опечатані та посвідчені підписом керівника Центру з усиновлення дітей, із зазначенням номера, під яким кандидат в усиновлювачі перебуває на обліку в Центрі.

Якщо кандидату в усиновлювачі не вдасться встановити контакт з конкретною дитиною, районна, районна у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, виконавчий комітет міської, районної у місті ради письмово повідомляє про це Центр з усиновлення дітей.

Кандидати в усиновлювачі — громадяни України, які проживають за її межами, та іноземці, які не змогли встановити контакт з дитиною, можуть звертатися до Центру з усиновлення дітей для одержання повторного направлення.

Після встановлення контакту з дитиною зазначені кандидати в усиновлювачі звертаються до відділу освіти за місцем перебування (проживання) дитини з заявою про бажання усиновити її. Заява складається українською мовою. У ній зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання кандидата в усиновлювачі, а також прізвище, ім'я, по батькові, вік, місцеперебування (проживання) дитини.

Керівник дитячого закладу, в якому перебуває дитина, або особа, в якої вона проживає, за запитом відділу освіти, до якого звернулися кандидати в усиновлювачі з заявою про бажання усиновити конкретну дитину, подає такі документи: 1) Свідоцтво про народження дитини; 2) Свідоцтво про смерть батьків дитини або копію рішення суду про позбавлення їх батьківських прав чи визнання недієздатними; 3) нотаріально засвідчену згоду батьків, опікуна або піклувальника дитини на її усиновлення; 4) згоду дитячого закладу, в якому перебуває дитина, на її усиновлення; 5) документи, які підтверджують, що батьки понад шість місяців без поважних причин не проживають з дитиною, не виявляють щодо неї батьківської турботи та піклування, не виховують і не утримують її; 6) висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини; 7) довідку керівника дитячого закладу про факт особистого знайомства кандидата в усиновлювачі з дитиною і встановлення контакту між ними.

Відділ освіти за місцем перебування (проживання) дитини на підставі заяви кандидата в усиновлювачі та зазначених вище документів протягом десяти робочих днів готує громадянам України висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини для подання до суду, а іноземцям — для подання до Центру з усиновлення дітей.

Висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини, яка усиновлюється іноземцем, засвідчується керівником (заступником керівника) районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого комітету міської, районної у місті ради за місцем перебування (проживання) дитини. У ньому зазначаються країна проживання кандидатів в усиновлювачі, найменування й адреса органу, який видав висновок про їх можливість бути усиновлювачами, номер, під яким кандидати в усиновлювачі перебувають на обліку в Центрі з усиновлення дітей, та правові підстави для усиновлення дитини. До висновку додаються копії документів, наданих за запитом Центру з усиновлення дітей.


 
 

Цікаве

Загрузка...