WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Судовий розгляд цивільних справ - Курсова робота

Судовий розгляд цивільних справ - Курсова робота

Курсова робота

Судовий розгляд цивільних справ

ПЛАН

ВСТУП

Розділ 1. Передумови звернення до СУДу ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

1.1. Особливості підсудності справ

1.2. Наслідки порушення правил підсудності

Розділ 2. Підготовка цивільних справ до судового розгляду

2.1 Поняття та елементи позову

2.2 Право на позов

2.3 Порядок пред'явлення позову

Розділ 3 особливості розгляду справ в судах україни

3.1 Поняття стадії судового розгляду цивільних справ

3.2 Судове засідання

3.3 Наслідки неявки в судове засідання

Розділ 4 Ускладнення у цивільному процесі

ВИСНОВКИ

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИ

ВСТУП

Цивільне процесуальне право – це сукупність і система правових норм, предметом регулювання яких є суспільні відносини в сфері здійснення правосуддя в цивільних справах. Такі відносини визначають процесуальний порядок провадження в цивільних справах, який складається:

- з провадження по розгляду і вирішення справ по спорах з цивільних, сімейних, трудових, земельних та кооперативних правовідносин;

- справ, що виникають з адміністративно-правових відносин і справ окремого провадження.

Все це є провадженням в цивільних справах.

Процесуальний порядок провадження в цивільних справах як предмет цивільно-процесуального права визначаються:

- системою процесуальних дій, які виконуються судом, органом судового виконання, учасниками процесу;

- предмет визначається змістом, формою, умовами виконання процесуальних дій;

- системою цивільно-процесуальних прав і обов'язків суб'єктів правовідносин;

- гарантіями реалізації цивільно-процесуальних прав і обов'язків.

Порядок провадження в цивільних справах у судах України визначається Цивільним процесуальним кодексом України. Законодавство про цивільне судочинство встановлює порядок розгляду справ по спорах, що виникають з цивільних, сімейних, трудових та колгоспних правовідносин, справ, що виникають з адміністративно-правових відносин, і справ окремого провадження. Справи, що виникають з адміністративно-правових відносин, і справи окремого провадження розглядаються за загальними правилами судочинства, крім окремих винятків, встановлених цим Кодексом та іншими законами України.

Розглянута в даній курсовій роботі тематика, а саме „Порядок провадження в цивільних справах в судах України", розглядалася багатьма авторами. Література, що регулює питання провадження в цивільних справах чимало, як і нормативно-правових актів. А от з науковими працями і монографіями складніше. В основному роботи цивілістів присвячені вузькій проблематиці. А така широка й об'ємна тема як порядок провадження в цивільних справах в судах України не розглянута як єдине ціле. У цьому виражається теоретична актуальність даної роботи. У досягненні цілей, поставлених у теоретичній частині роботи мені істотно допомогли наукові статті цивілістів: Жуйкова В.М., Вершина А.П. і інших.

Разом з тим у науці цивільного процесу спеціальних робіт монографічного характеру, присвячених дослідженню проблемних питань в провадженні не так багато.

Метою даної роботи є виявлення основних ознак провадження в цивільних справах в судах України.

Предмет дослідження - механізм провадження в цивільних справах в судах України.

Для розкриття теми курсової роботи ми повинні дати відповідь на такі питання:

- передумови звернення до суду першої інстанції;

- особливості підсудності справ;

- наслідки порушення правил підсудності;

- підготовка цивільних справ до судового розгляду;

- особливості розгляду справ в судах України;

- розгляд справ у судовому засіданні;

- наслідки неявки в судове засідання;

- розгляд справи по суті;

- ускладнення у цивільному процесі;

- процесуальні форми припинення судового розгляду;

- права та обов'язки суду зупинити провадження в справі.

Розділ 1. Передумови звернення до СУДу ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

1.1. Особливості підсудності справ

При порушенні цивільних справ після позитивного вирішення питання щодо підвідомчості певної цивільної справи суду важливим є питання щодо того, який суд її буде розглядати. Для цього в цивільному процесі розглядається питання підсудності.

Система судів України, яка зараз знаходиться в стані реформування, закріплена в Законі України „Про судоустрій" від 7 лютого 2002 р.

Судова система судів загальної юрисдикції складається з чотирьох ланок: 1) місцеві суди; 2) апеляційні суди, Апеляційний Суд України; 3) Вищі спеціалізовані суди України; 4) Верховний суд України.

Усі справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства, розглядаються районними, районними у містах, міськими та міськрайонними судами.

Підсудність - це сукупність цивільних справ, які підлягають розгляду і вирішенню по суті в даній конкретній ланці судової системи й у даному конкретному суді цієї ланки. Перелік цих справ визначається, з одного боку, нормами права, які визначають повноваження конкретного суду, а з іншого — характером і властивостями кожної окремо взятої цивільної справи.

На відміну від підвідомчості, яка розмежовує компетенцію між державними органами і громадськими організаціями щодо вирішення цивільних справ, підсудність розмежовує компетенцію в сфері вирішення цивільних справ судами загальної юрисдикції. Тому підсудністю називається коло цивільних справ, вирішення яких віднесено до компетенції даного суду. Підсудність згідно з чинним законодавством поділяється на функціональну, родову і територіальну.

Функціональна підсудність визначає компетенцію окремих ланок судової системи України на підставі виконуваних ними функцій. Районні, районні в містах, міські, міськрайонні суди, військові суди гарнізонів виступають судами першої інстанції, виконуючи функцію розгляду й вирішення по суті справ, підвідомчих цивільному судочинству.

Верховний суд Автономної Республіки Крим, обласні, Київський і Севастопольський міські суди, військові суди регіонів, Військово-Морських Сил виконують потрійні функції:

1) розглядають і вирішують справи по першій інстанції;

2) перевіряють в апеляційному порядку законність і обґрунтованість ухвал суду першої інстанції;

3) переглядають у зв'язку з нововиявленими обставинами постановлені ними рішення і ухвали, що набрали законної сили.

Верховний Суд України є судом касаційної інстанції, переглядає рішення за винятковими обставинами і продовжує здійснювати інші надані йому повноваження.

Згідно з Законом України „Про судоустрій" в Україні передбачено створення Апеляційного Суду України, який буде розглядати апеляції на рішення обласних та прирівняних до них судів, коли вони були судами першої інстанції.

Родова підсудність - це розподіл підвідомчих судам цивільних справ між судами різних ланок, які входять до системи судів загальної юрисдикції, що діють як суди першої інстанції.

Критеріями такого розподілу є рід (категорія) справи, особливість суб'єктного складу сторін у спорі, наявність процесуальної ініціативи вищестоящого суду чи вказівки вищестоящого суду.

Місцеві (районні, районні у містах, міськрайонні та міські) суди розглядають і вирішують всі справи, які підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства, крім тих, котрі віднесені до компетенції інших судів.

Місцевим судам підсудні:

1) позовні справи, що випливають з цивільних, трудових, кооперативних і сімейних правовідносин, у яких хоча б однією стороною є громадянин;

2) окремі справи, що виникають з адміністративних правовідносин;

3) справи окремого провадження;

4) справи за участю іноземних громадян, осіб без громадянства, іноземних підприємств і організацій та деякі інші справи.

До ланки місцевих судів входять спеціалізовані військові суди, які згідно з п.1 ст.19 Закону України „Про судоустрій" здійснюють правосуддя в Збройних Силах України й інших військових формуваннях, передбачених законодавством України.

У нашій державі діють військові суди гарнізонів як місцеві суди, військові суди регіонів і Військово-Морських Сил як апеляційні суди.

Військовим судам гарнізонів, підсудні як судам першої інстанції цивільні справи за скаргами військовослужбовців на неправомірні дії і рішення посадових осіб і органів військового управління крім тих, які підсудні військовим судам регіонів і Військово-Морських Сил; справи щодо захисту честі і гідності, сторонами в яких є військовослужбовці і військові організації; інші справи, пов'язані з захистом прав і свобод військовослужбовців і інших громадян, прав і законних інтересів військових частин, установ і організацій.


 
 

Цікаве

Загрузка...