WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Служба безпеки України як правоохоронний орган - Курсова робота

Служба безпеки України як правоохоронний орган - Курсова робота

вищезазначеними пунктами є:

п.1 вимагати від громадян та посадових осіб припинення правопорушень ідій, що перешкоджають здійсненню повноважень Служби безпеки України,перевіряти у зв'язку з цим документи, які посвідчують їх особу, а також проводитиогляд осіб, їх речей і транспортних засобів, якщо є загроза втечі підозрюваногоабо знищення чи приховання речових доказів злочинної діяльності;

п.4 входити у порядку, погодженому з адміністрацією підприємств, установта організацій і командуванням військових частин, на їх територію і в службовіприміщення;

п.6 використовувати з наступним відшкодуванням витрат та збитківтранспортні засоби, які належать підприємствам, установам і організаціям,військовим частинам і громадянам (крім транспортних засобів дипломатичних,консульських та інших представництв іноземних держав і організацій,транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до місця подіїприпинення злочинів, переслідування та затримання осіб, які підозрюються в їх вчиненні, доставки до лікувальних установ осіб, що потребують термінової медичної допомоги;

п.7 виключно при безпосередньому припиненні злочинів, розслідування якихвіднесено законодавством до компетенції Служби безпеки України, переслідуванніосіб, що підозрюються у їх вчиненні, заходити в жилі, службові, виробничі таінші приміщення, на території і земельні ділянки та оглядати їх з наступнимповідомленням прокурора протягом 24 годин.

У вищезазначених випадках на них поширюються гарантії правового захисту, що встановлені для військовослужбовців Служби безпеки України. Також не допускається розголошення факту належності співробітників Служби безпеки України до її оперативних підрозділів.[1].

Також в разі загибелі військовослужбовця Службибезпеки України у зв'язку з виконанням відповідних службових обов'язків сім'ї загиблого або його утриманцям виплачується одноразова допомога у розмірі яка прирівнюється до десятирічного грошового забезпечення за останньою посадою, яку він займав, і призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника в розмірі місячного посадового окладу.

У разі каліцтва, що було заподіяне військовослужбовцю Служби безпеки України у зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також інвалідності, що настало у період проходження служби чи після закінчення цього строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце у період проходження служби, то йому виплачується одноразовадопомога в розмірі від трирічного до п'ятирічного грошового забезпечення (залежно від ступеня втрати працездатності) і відповідно призначається пенсія по інвалідності.

Що до збитків, які завдані майну військовослужбовця Служби безпеки України або членам його родини у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, компенсуються йому, а в разі його загибелі - членам його сім"ї у повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету.

Вищесказане поширюються на працівників Служби безпеки України та осіб, залучених до заходів щодо забезпечення державної безпеки, а також на пенсіонерів Служби безпеки України.

Форми та розміри грошового забезпечення військовослужбовців Служби безпеки України займається Президент України. Також ці форми та розміри повинні забезпечувати достатні матеріальні умови для комплектування Служби безпеки України якісним складом військовослужбовців, враховувати характер, умови роботи, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності.

Висновок

Отже, за 15 років свого існування та відповідно до поставлених вимог Служба Безпеки України гідно справляється з завданнями, що покладаються на неї згідно з законодавством та керівництвом держави .Саме ці завдання були описані в першому розділі цієї курсової роботи. Найпровіднішими завданнями Служби безпеки України є перш за все: захист територіальної цілісності, Конституційного ладу, законних прав громадян .Але найпріорітетнішими завданнями були і є контррозвідка і розвідка. Контррозвідка служить для забезпечення державної безпеки в її межах. Розвідка служить перш за все для забезпечення зовнішньої безпеки. Тобто для попередження, загрози з боку тієї держави , яка може зробити агресію в бік України. Також для знешкодження злочинців , що вчинили злочини в великих масштабах і покинули територію України.

Також вкрай важливим було дослідження другого розділу в якому йшлося про Систему і організацію діяльності Служби безпеки України. Отже, важливими компонентами системи і організації діяльності СБ України є Центральне управління, відповідно обласні управління і підпорядковані до них регіональні управління. Також важливими елементами в управлінні службою є Голова СБ України та Колегія Служби безпеки України. Голова СБ України координує роботу всіма управліннями також керує апаратом Центрального управління. Колегія СБ України являє собою дорадчий орган в апараті Центрального управління.

Також у третьому розділі було окреслено особливості кадрового складу Служби безпеки України. Кадри Служби безпеки України складаються з співробітників – військовослужбовців, військовослужбовців строкової служби та працівників, що уклали договір з СБ України.Також в цьому розділі йшлося про соціальний і правовий захист працівників СБ України. Про те , що кожен працівник СБУ має право на соціальний і правовий захист і окрім себе і захист своїх сімей і рідних.

Використана література

 1. Басай В.Д. Судові та правоохоронні органи України. Івано-Франківськ, 2002. 820 с.

 2. Грошевий Ю.М., Марочкін І.Є. Органи судової влади в Україні. -К.:"ІнЮре", 1997. -20 с.

 3. Данільян О.Г. Національна безпека України: сутність, структура та напрямки реалізації. "Атіка" , 2004.-с.250.

 4. Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність. -- К.: "Юрінкомінтер", 2001. - 350 с.

 5. Мельник М.І., Хавронюк М.І. Суд та інші правоохоронні органи.Правоохоронна діяльність: закони і коментарі. Навчальний посібник. -К:"Атіка",2000.-512с.

 6. Молдован В.А. Правоохоронні органи. Курс лекцій. - К,:"Юмана", 1998.-160 с.

 7. На сторожі безпеки Держави: українській спецслужбі 10 років. 2002.-с. 170.

 8. Організація судових та правоохоронних органів / І.Є.Марочкін,Н.В.Сибільова, О.Б.Зозулинський та ін. - Харків: Національна юрид. акад.України, 1996. -138 с.

 9. Організація судових та правоохоронних органів / за ред.І.Є.Марочкіна, Н.В.Сибільової, О.М. Толочка. -Харків: "Право", 2000.-269 с.

 10. Осадчий В. Правоохоронні органи як суб`єкти кримінально-правового захисту.//Право України-1999-№11.-с.71.

 11. Правознавство. Демський С.Е., Ковальський В.С., Колодій А.М. За ред. Копейчикова- К : Юрінком Інтер, 2002.- 736 с.

Нормативно-правові акти

 1. Закон України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради (ВВР),від ,1992 №22 cт. 303)

 2. Закон України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" (Відомості Верховної Ради (ВВР),від ,1992 №27 cт. 382)

 3. Закон України "Про боротьбу з корупцiєю"(Відомості Верховної Ради (ВВР),від, 2001 №17 cт. 281)

 4. Закон України "Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю"

 5. Закон України "Про державну таємницю"( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 9, ст.153 )

 6. Закон України "Про боротьбу з тероризмом" ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 25, ст.180 )

 7. Закон України "Про контррозвідувальну діяльність" ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 23, ст.170 )

 8. Закон України "Про розвідувальні органи України" ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 12, ст.200 )

 9. Наказ Служби безпеки України "Звід відомостей, що становлять державну таємницю" від 12.02.2005

 10. Наказ Служби безпеки України "Зміни та доповнення до Звід відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005

 11. Закон України "Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України" ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 4, ст.53 )

 12. Закон України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України"


 
 

Цікаве

Загрузка...