WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Служба безпеки України як правоохоронний орган - Курсова робота

Служба безпеки України як правоохоронний орган - Курсова робота

Особливістю є те , що у своїй оперативно-службовій діяльності регіональні органи Служби безпеки України є незалежними від органів місцевої державної адміністрації та місцевого самоврядування, посадових осіб, партій і рухів, тобто СБУ не повинна бути заполітизована і виконувати свої завдання згідно законодавства , що для неї ратифіковано.[9; ст. 202-204]

2.3Голова Служби безпеки України

Отже провідна роль у керівництві апаратом Служби безпеки України належить Голові Служби безпеки України . Він здійснює керівництво як всією діяльністю Служби безпеки України, так і її Центральним управлінням. Він несе персональну відповідальність за виконання завдань, що покладені на Службу безпеки України.

У процедурі призначення Голова Служби безпеки України призначається Верховною Радою України за попереднім поданням Президента України.

Голова Служби безпеки України може мати заступників,які за його поданням призначаються і затверджуються Президентом України.

2.4 Колегія Служби безпеки України

У Службі безпеки України створюється так званий колегіальний дорадчий орган - колегія, яка визначає виконання покладених на Службу безпеки України завдань, та приймає рішення з основних напрямів і проблем оперативно - службової діяльності та відповідної роботи з кадрами.

В процесі своєї роботи рішення колегії Служби безпеки України приймаються більшістю голосів і оголошуються за статусом наказами Голови Служби безпеки України.

До складу колегії входять: Голова Служби безпеки України, його заступники, Голова Служби безпеки Республіки Крим та інші уповноважені особи, окрім народних депутатів України, призначені Президентом України за погодженням із Верховною Радою України. Таке поняття як перебуваннячленів колегії в партіях, рухах, інших громадських об'єднаннях, що мають політичні цілі, відповідно до статті 6 Закону "Про Службу безпеки України" не допускається .

Отже згідно статті 6 Закону "Про Службу безпеки України" проголошується , що: Використання Служби безпеки України в партійних, групових чи особистих інтересах не допускається.

Діяльність партій, рухів та інших громадських об'єднань, що мають політичні цілі, в Службі безпеки України забороняється.

На період служби чи роботи за трудовим договором членство співробітників Служби безпеки України у таких об'єднаннях зупиняється.

Як виняток, дозволяється членство працівників, які уклали трудовий договір із Службою безпеки України, у професійних спілках.

Положення про колегію Служби безпеки України узгоджується затверджується Президентом України.[6; ст. 142-143].

РОЗДІЛ IIIКадровий склад Служби Безпеки України

3.1Поняття і характеристика сучасних кадрів СБУ

Кадри Служби безпеки України складаються з: співробітників-військовослужбовців ,що працівників, які уклали трудовий договір із Службою безпеки України, а також військовослужбовців строкової служби.

До органів Служби безпеки України приймаються перш за все на конкурсній, добровільній і договірній основі громадяни України, які здатні за діловими та моральними якостями, освітнім рівнем і станом здоров'я ( 1 група ) ефективно виконувати покладені на них службові обов'язки також ставиться вимога про наявність проходження строкової служби в Збройних Силах України, або закінчення військової кафедри. Також при прийомі на службу враховуються перш за все критерії професійної придатності, зокрема юридичної обізнаності, тобто орієнтації у законодавстві. Ці критерії визначаються і встановлюються кваліфікаційно-нормативними документами, які затверджуються головою Служби безпеки України.[1;ст. 206-207].

Кількісний склад співробітників Служби безпеки України визначається і встановлюється Президентом України за поданням Голови Служби безпеки України, виходячи з потреб надійногозахисту державної безпеки України, також в межах встановленого бюджету. На 2006 рік було затверджено загальну чисельність Служби безпеки України в кількості, 41450 осіб в тому числі 34610 військовослужбовців. [11].

Військовослужбовці Служби безпеки України займають чільне місце в організації умови і порядоквиконання своїх обов'язків співробітниками-військовослужбовцямиСлужби безпеки України визначаються укладеним ними договором (контрактом).На співробітників-військовослужбовців а також на військовослужбовців строкової служби поширюється порядок проходження військової служби у Збройних Силах України, визначений законодавством. При вступі на службу військовослужбовці Служби безпеки України приймають Військову присягу на вірність народу України.

Кожному військовослужбовцю Служби безпеки України видаається службове посвідчення, вони мають єдину форму одягу, зразки якої узгоджуться і затверджуються Президентом України. Використання військових звань, відзнак, форми одягу і службового посвідчення військовослужбовців Служби безпеки Українисторонніми особами тягне за собою встановленузаконодавством відповідальність.

Правове регулювання трудових відносин працівників Служби безпеки України базується на трудові відносинах працівників, що уклалитрудовий договір із Службою безпеки України, регулюються законодавством України про працю, включає в себе поширення Закону України Про "Державних службовців"

Запас Служби безпеки України складаються із військовослужбовців, що вислужили установлені строки в Службі безпеки України, а також інші військовозобов'язані громадяни, що зараховані за їх згодою в запас Служби безпеки України. Ці особи перебувають на військовому облікуу регіональних органах Служби безпеки України і проходять учбові збори у визначеному службою порядку. [4; ст. 320-321].

3.2Соціальний і правовий захист працівників СБУ

Також важливе місце і значення для кадрів посідає соціальний і правовий захист військовослужбовців і працівників Служби безпеки України. Держава гарантує забезпечує соціальний і правовий захист військовослужбовців і працівників Служби безпеки України. Військовослужбовці Служби безпеки України як і ординарні громадяни користуються політичними, соціально-економічними та особистими правами і свободами, атакож пільгами , що встановлюються відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Закону України Про Службу безпеки України.[1].

Право користуватися пільгами зберігається за військовослужбовцями Служби безпеки України, яких звільнено зі служби за віком, через хворобу чи за вислугою років.

Соціальний захист працівників, що уклали трудовий договір із Службою безпеки України, забезпечується на загальних підставах відповідно до чинного законодавства про працю.

Військовослужбовці Служби безпеки України при виконанні покладених на них обов'язків звісно є представниками влади, вони діють від імені держави і перебувають під її захистом. Передбачається недоторканність їх особи, їхня честь і гідність охороняються законодавством.

Близькі родичі військовослужбовців Служби безпеки України як і самі військовослужбовці підлягають державному захисту. Тобто правопорушення щодо близькихродичів військовослужбовців Служби безпеки України, вчинені у зв'язку з виконанням покладених на цих військовослужбовців обов'язків, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.

Також під захистом держави знаходяться особи, які допомагають і сприяють роботі і виконанню завдань Служби безпеки України, а також сюди входять і пенсіонери ,що працювали у Службі безпеки України.

Особам, що допомагають і сприяють Службі безпеки України, гарантується конфіденційність відносин. Розголошення даних про такі відносини, інші правопорушення щодо цих громадян та членів їх родин, які здійснюються у зв'язку зїх діяльністю по забезпеченню державної безпеки, тягнуть за собою встановлену законодавством відповідальність.

Також працівники Служби безпеки України в разі залучення їх до заходів щодо забезпечення державної безпеки, не є пов'язані безпосередньо з їх функціональними обов'язками, користуються правами, які надаються військовослужбовцям Служби безпеки України пунктами 1,4, 6 і 7 статті 25 згідно

Закону України "Про Службу безпеки України" Згідно статті 25


 
 

Цікаве

Загрузка...