WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття , види відповідальності суб’єктів господарювання, функції відповідальності, підстави та обставини що її виключають - Курсова робота

Поняття , види відповідальності суб’єктів господарювання, функції відповідальності, підстави та обставини що її виключають - Курсова робота

платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські документи), виражені у валюті України;

іноземна валюта - іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших фінансових установ за межами України;

платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації,купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви,чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи), виражені в іноземній валюті або банківських металах;

банківські метали - це золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів.

Розміщення валютних цінностей учасниками зовнішньоекономічної діяльності має здійснюватись у відповідності з чинним законодавством: законами України "Про економічну самостійність Української РСР", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" , а також іншим чинним законодавством, Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 р.

Прояви недобросовісної конкуренції, порушення порядку розміщення валютних цінностей на рахунках та вкладах за межами України, порушення іншого чинного законодавства, а також в інших випадках, якщо дії учасників зовнішньоекономічної діяльності завдають шкоди економіці України, експортно-імпортні операції до таких суб'єктів господарювання може бути застосоване (частини 11 статті 5 та статті 37 Закону "Про зовнішньоекономічну діяльність" ):

  • тимчасове зупинення права на здійснення такої діяльності

  • накладення штрафів у випадках несвоєчасного виконання або невиконання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності своїх обов'язків згідно з цим або пов'язаних з ним законів України.

Застосування індивідуального режиму ліцензування

За порушення суб'єктами господарювання правил здійснення зовнішньоекономічної діяльності щодо антимонопольних заходів, заборони недобросовісної конкуренції та інших правил, зазначених у частині першій цієї статті, якими встановлюються певні обмеження чи заборони у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, до таких суб'єктів може застосовуватися індивідуальний режим ліцензування. Порядок і строки застосування індивідуального режиму ліцензування встановлюються законом.

Дані санкції регулюються : законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та ЗУ "Про ліцензуванняпевних видів господарської діяльності", постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. "Про затвердження переліку органів ліцензування" Зокрема, передбачається застосовуютьсяіндивідуального режиму ліцензування, обмеження або режими здійснення зовнішньоекономічних операцій з дозволу держави, тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності, у випадках порушення Закону "Про зовнішньоекономічну діяльність" або пов'язаних з ним законів України, а також зупинення проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки.

Зазначені санкції застосовуються Міністерством економіки України за рішенням судових органів України або за поданням органів державної податкової та контрольно-ревізійної служб, митних, правоохоронних органів, комісії з питань повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами. Ці санкції діють до моменту застосування практичних заходів, що гарантують виконання Закону.

Застосування зазначених санкцій може бути оскаржене в судовому порядку.

Обмеження та зупинення діяльності суб'єкта господарювання

Поява у національному законодавстві України міжгалузевого інституту права громадян на безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище пов'язана з необхідністю забезпечення екологічної безпеки громадян, збереження генофонду Українського народу, його нинішнього й майбутнього поколінь. Вперше у Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" серед екологічних прав громадян зафіксовано право на безпечне для життя і здоров'я довкілля.Потім воно проголошено в Основному Законі - Конституції України.21

Тому ст. 246 ГКУкраїни встановлює ,що здійснення будь-якої господарської діяльності, що загрожує життю і здоров'ю людей або становить небезпеку для довкілля, забороняється.Згідно із Законом України "Про охорону навколишнього середовища" Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві ради, органи управління, а також спеціальні компетентні органи управління у галузі охорони навколишнього природного середовища, інші уповноважені органи у межах своєї компетенції, відповідно до Конституції України — приймають рішення про зупинення (тимчасово) або припинення господарської діяльності підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

У разі здійснення господарської діяльності з порушенням екологічних вимог діяльність суб'єкта господарювання може бути обмежена або зупинена Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, а також іншими уповноваженими органами в порядку, встановленому законом.До порушників таких прав, окрім господарських та адміністративно-господарських санкцій, передбачених ст. 20 ГК України ,можуть застосовуватися також санкції, спеціально передбачені Законом України "Про захист прав споживачів"

До підприємств торгівлі, громадського харчування і сфери послуг, що неодноразово допустили реалізацію недоброякісних товарів або систематично порушують встановлені законодавством правила торгівлі та надання послуг або умови зберігання і транспортування товарів, крім господарських та адміністративно-господарських санкцій, передбачених ГК України, можуть застосовуватися також спеціально передбачені законом про захист прав споживачів адміністративно-господарські санкції, включаючи вилучення недоброякісних товарів та зупинення діяльності зазначених суб'єктів у встановленому законом порядку.

Органи державної влади з питань захисту прав споживачів мають право у випадках і порядку, передбачених вказаним ГК України та ЗУ "Про захист прав споживачів" приймати рішення про:

  • тимчасове припинення діяльності підприємств торгівлі (секцій, відділів), громадського харчування, сфери послуг, складів підприємств оптової і роздрібної торгівлі та організацій незалежно від форми власності, що систематично реалізують неякісні товари, порушують правила торгівлі та надання послуг, умови зберігання і транспортування товарів, — до усунення виявлених недоліків;

  • вжиття заходів щодо вилучення з обороту і відкликання від споживачів товарів (наслідків робіт), які при додержанні споживачем правил використання, зберігання чи транспортування завдають або можуть заподіяти шкоду життю, здоров'ю, майну споживача чи навколишньому природному середовищу. Виробник (виконавець), продавець зобов'язаний негайно припинити їх виробництво (реалізацію) до усунення причин шкоди.

Порядок припинення відвантаження і реалізації товарів суб'єктами господарської діяльності, тимчасового припинення виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг, діяльності підприємств торгівлі, громадського харчування і сфери послуг, а також вилучення неякісних товарів, документів та інших предметів, що свідчать про порушення прав споживачів, визначаються Господарським кодексом України та іншими законодавчими актами ( зокрема законом України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини").

Висновок

В якості висновку резюмуємо основні положення курсової роботи. Так, слід відзначити , що в науці давно відмічано, що невсяка основана на правовій нормі примусова міра (санкція) є мірою юридичної відповідальності. Відповідальність – це санкція за правопорушення, но санкція зовсім не завжди означає відповідальність .Коли, наприклад, майно вилучається з чужого не законного володіння впримусовому порядку, місце має санкція як наслідок правопорушення. Але така санкція не буде відповідальністю тому, що не пов'язана з яким-небуть обмеженням для порушника, у якого вилучається річ, яка йому не належить. Відповівдальність же - це не просто санкція за правопорушення, а такая санкція, яка тягне за собою певні обмеження матеріального або особистого характеру22.


 
 

Цікаве

Загрузка...