WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття , види відповідальності суб’єктів господарювання, функції відповідальності, підстави та обставини що її виключають - Курсова робота

Поняття , види відповідальності суб’єктів господарювання, функції відповідальності, підстави та обставини що її виключають - Курсова робота

Оперативно-господарські санкції застосовуються у разі порушення другою стороною господарського зобов'язання. Це — засіб негайного реагування на неправомірні дії з бо учасника зобов'язання. Вони застосовуються у позасудовому порядку та без попередньо пред'явлення претензії, оскільки під час укладення договору сторони дали згоду на їх засто сування до недобросовісної сторони. Не зважаючи на позасудовий характер цього виду санкцій сторона договору права якої було порушено не виконанням чи неналежним виконанням зобов'язання іншим контрагентом, має право звернутися до суду з метою застосування оперативно-господарських санкцій ( про те таке звернення до суду є недоцільним, виходячи з характеру цього виду санкцій). Право звернення до суду з вищезазначених підстав випливає з ч2 ст 124 Конституції України: Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.А також рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Кампус Коттон клаб" щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 124 Конституції України , в якому Коституційний Суд зазначив:Встановлення законом або договором досудового врегулювання спору за волевиявленням суб'єктів правовідносин не є обмеженням юрисдикції судів і права на судовий захист.

При цьому враховуючи особливість застосування оперативно-господарських санкцій (застосування незалежно від наявності вини, у позасудовому порядку, без попереднього пред'явлепретензії), порядок застосування останніх визначається договором, тобто узгоджується обома сторонами.

Якщо сторона не згодна із застосуванням щодо неї оперативно-господарської санкції, вона може звернутися до суду із заявою про скасування такої санкції та (або) відшкодуван збитків, завданих її застосуванням.

Заява про скасування санкції застосовується щодо оперативно-господарських санкцій тривалої дії. Якщо час дії зазначеної санкції закінчився, сторона може звернутись до суду із заявою про відшкодування збитків, заподіяних необгрунтованим її застосуванням.

Застосування оперативно-господарських санкцій не виключає заявлення вимог стосовно відшкодування збитків та стягнення штрафних санкцій у разі невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

3.5 Адміністративні санкції

В даній роботі наводиться лише загальна характеристика цього виду санкцій, оскільки цей різновид господарсько-правової відповідальності регулюється великим масивом законодавчих норм і потребує окремого дослідження.

собливістю господарської відповідальності порівняно з цивільно-правовою є те що вона застосовується не тільки для захиту прав контрогенів у зобов'язаннях, але і для захисту законодавчо встановленого перядку ведення господарської діяльності в Україні. Тому, законодавець передбачає окремий вид господарсько-правової відповідальності який не залежить від волевиявлення і інтересів сторін зобов'язання, а покликаний, перш за все, забезпечити інтереси держави.Суб'єкти господарської діяльності повинні здійснювати її за правилами, встановленими законодавчими актами. Якщо ці правила порушуються, до суб'єктів господарювання можуть бути застосовані уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування адміністративно-господарські санкції, тобто заходи організаційно-правового чи майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення та ліквідацію його наслідків.

Про фесор Авр'янов А. у статті "Реформування українського адміністративного права" зазначає:

адміністративно-господарські санкції відрізняються від інших санкцій, що застосовуються до суб'єктів господарювання, наявністю у цих відносинах особливого суб'єкта - такого, в якому, за виразом фахівців, уособлюється так звана публічна адміністрація — у вигляді або державних органів виконавчої влади, або виконавчих органів місцевого самоврядування19

З вищевикладеного можна визначити основну ознаку , що вирізняє даний вид відповідальності ( санкцій) з поміж інших - однією із сторін у цих відносинах є органи державної влади або органи місцевого самоврядування, а відносини поєднують в собі елементи публічного і приватного права. Скажімо, відповідальність за антиконку-рентні дії запроваджено в інтересах як добросовісних суб'єктів господарювання, так і суспільства в цілому для підтримки господарського порядку в державі20.

Цей перелік не є вичерпним. Можуть застосовуватись й інші адміністративно-господарські санкції відповідно до законодавства.

Господарський кодекс України встановлює чіткий перелік адміністративно-господарських санкцій , що застосовуються органами державної влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень та у порядку, встановленому законом, до суб'єктів господарювання. Виділяються такі санкції:

 • вилучення прибутку (доходу)

 • адміністративно-господарський штраф

 • стягнення зборів (обов'язкових платежів)

 • зупинення операцій за рахунками суб'єктів господарювання

 • застосування антидемпінгових заходів

 • припинення експортно-імпортних операцій

 • застосування індивідуального режиму ліцензування

 • зупинення дії ліцензії (патенту) на здійснення суб'єктом господарювання певних видів господарської діяльності

 • анулювання ліцензії (патенту) на здійснення суб'єктом господарювання окремих вивів господарської діяльності

 • обмеження або зупинення діяльності суб'єкта господарювання

 • скасування державної реєстрації та ліквідація суб'єкта господарювання

 • інші адміністративно-господарські санкції

Безоплатне вилучення прибутку (доходу)

Ця санкція передбачає вилучення в доход відповідного бюджету :

  • прибутку (доходу), одержаного суб'єктом господарювання внаслідок порушення встановлених законодавством правил здійснення господарської діяльності

  • суми прихованого (заниженого) прибутку (доходу)

  • суми податку, не сплаченого за прихований об'єкт оподаткування.

  • стягнення у випадках іпорядку,передбачених законом, штрафу, але не більш як у двократному розмірі вилученої суми, а у разі повторного порушення протягом року після застосування цієї санкції - у трикратному розмірі вилученої суми.

Слід спеціально зауважити, що положення коментованої статті стосуються не тільки податкових правопорушень, а й порушень інших правил здійснення господарської діяльності. Наприклад, згідно з частиною 2 статті 75 Закону України "Про телекомунікації" прибуток, отриманий, оператором, провайдером телекомунікацій внаслідок діяльності без повідомлення Національної комісії з питань регулювання зв'язку та/або без ліцензії, порушення встановлених цією комісією тарифів, вилучається в судовому порядку і спрямовується до Державного бюджету України. Згідно з частиною 6 статті 8 Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" прибуток, отриманий в результаті діяльності з порушенням вимог цього Закону, стягується у судовому порядку та зараховується до Державного бюджету України.

Штраф як адміністративно-господарська санкція

Відповідно до ст 241 ГКУкраїни адміністративно-господарський штраф - це грошова сума, що сплачується суб'єктом господарювання до відповідного бюджету у разі порушення ним встановленихправил здійснення господарської діяльності.

Цей вид адміністративно-господарських санкцій є найпоширенішим серед адміністративно господарських санкцій.

Адміністративно-господарський штраф може застосовуватися у визначених законом випадках одночасно з іншими адміністративно-господарськими санкціями.

Закони, що регулюють податкові та інші відносини, визначають перелік порушень, за які із суб'єкта господарювання стягується штраф, розмір і порядок його стягнення. Так, Законом України "Про державну податкову службу в Україні" передбачене право органів державної податкової служби застосовувати до юридичних і фізичних осіб - суб'єктівгосподарювання, які в установлений законом строк не повідомили про відкриття або закриття рахунків у банках, а також до установ банків, що не подали відповідним органам державної податкової служби в установлений законом строк повідомлень про закриття рахунківплатників податків або почали здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання документально підтвердженого повідомлення відповідного органу державної податкової служби про взяття рахунка на облік в органах державної податкової служби, штрафні санкції у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (п. 7ст. 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні").


 
 

Цікаве

Загрузка...