WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття , види відповідальності суб’єктів господарювання, функції відповідальності, підстави та обставини що її виключають - Курсова робота

Поняття , види відповідальності суб’єктів господарювання, функції відповідальності, підстави та обставини що її виключають - Курсова робота

В даній роботі було висвітлено саме відповідальність як таку, що застосовує до порушника обмеження матеріального характеру, зокрема, накладення штрафів, неустойки, різного роду оперативно-господарських, адміністративно-господарських санкцій.

Взагалі, відповідальність суб'єктів господарювання є багатогранною , що зумовлюється складністю та множинністю відносин у які вступають згадані суб'єкти .

Суб'єктами господарювання можуть бути як фізичні так і юридичні особи. Звідси випливають підстави притягнення даних субєктів до таких видів відповідальності, як кримінальна відповідальність (стосується лише фізичних осіб – субєктів підприємницької діяльності ), адміністративна, цивільно-правова та господарсько-правова.

В цій роботі робиться акцент на особливості господарсько-правової відповідальності суб'єктів господарювання.

Даний вид відповідальності за своєю природою наближен до цивільно-правової відповідальності. Така схожість зумовлена тим, що господарське право, і зокрема, інститут відповідальності суб'єктів господарювання є похідними від цивільного права. В деяких країнах взагалі господарське право не розглядається, як окрема галузь права.

Відшкодування збитків як господарсько- правова санкція має особливість порівняно з цивільно-правовою відповідальністю - сторони господарського зобов'язання мають право за взаємною згодою заздалегідь визначити погоджений розмір збитків, що підлягають відшкодуванню.

Інститут господарсько-правової відповідальності містить можливість застосування оперативно-господарських санкцій. Основною особливістю яких є те , що вони можуть застосовуватись в досудовому порядку, у розмірі та порядку визначеному договором між сторонами.

Особливістю господарсько-правової відповідальності є підвищений інтерес держави до регулювання господарських відносин вцілому. Це зумовлено тим, що саме діяльність суб'єктів господарювання лежить в основі економічного розвитку країни і тому складає загальнодержавний інтерес. Такий стан речей зумовлює, те що Кабінет МіністрівУкраїни встановлює фіксовані штрафи, неустойки, тощо для окремих суб'єктів господарювання ( ч2 ст 231 ГК України). Крім того, Господарським кодексом України передбачено (главою 27) ряд адміністративно-господарських санкцій, що мають на меті спонукати суб'єктів господарювання до дотримання режиму господарювання, який існує у державі. Даний вид санкцій як можна яскравіше виражає зацікавленість держави у регулюванні сфери господарсько-правової відповідальності, як інституту господарського права.

Кабінет Міністрів України також встановлює метдику визначення розміру відшкодування збитків у сфері господарювання.

Ще однією особливістю господарсько-правової відповідальності є те, що сторони господарського зобов'язання мають право за взаємною згодою заздалегідь визначити погоджений розмір збитків, що підлягають відшкодуванню, у твердій сумі або у вигляді відсоткових ставок залежно від обсягу невиконання зобов'язання чи строків порушення зобов'язання сторонами.

В кінеці слід зазначити, що на практиці виникають суперечності між цивільним та господарським кодексоми, внаслідок чого виникають певні труднощі щодо порядку притягнення, розміру відповідальності суб'єктів господарювання.Стосовно ж, можливості усунення протиріч між зазначеними актами, то це можливо лише при активному залученні до цієї проблеми законодавця.

Використана література

 1. Адміністративна відповідальність.- К.: Магістр - ХХІ сторіччя, 2005.-

 2. Відповідальність за злочин у сфері господарської діяльності.- Харків: Кроссроуд, 2006.-

 3. Законодавство України про адміністративну відповідальність.- К.: Юрінком Інтер, 2000.- 473с.

 4. Законодавство України про админістративну відповідальність.- К.: Юрінком Інтер, 2003.- 368с.

 5. Методичні рекомендації з дисципліни "Адміністративна відповідальність" для студентів юридичного факультетеу.- Запоріжжя: Х-Прес, 1999.- 25с.

 6. Коник Д.Л., Олійник М.В., Привалов Ю.О. Соціальна відповідальність бізнесу в Україні (матеріали експертного дослідження).- К.: Батискаф, 2002.-

 7. Романов Михайло Васильович Дисциплінарна відповідальність засуджених до позбавлення волі.- Харків: Фоліо, 2004.- 160с.

 8. Баранова Світлана Вячеславівна Професійна відповідальність в управлінській діяльності (соціально-психологічний аспект).- Луганськ: Світлиця, 2006.-

 9. Бурдін Володимир Миколайович Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані сильного душевного хвилювання.- Львів: ПАІС, 2006.- 200с.

 10. Сікорська, Ірина Анатоліївна Правова відповідальність за порушення бюджетного законодавства: Автореф. дис. канд. юрид. наук: Спец. 12.00.07.- Ірпінь, 2004.- 18с.

 11. Павленко, Ростислав Миколайович Парламентська відповідальність уряду: світовий та український досвід.- К.: Вид. дім "КМ Академія", 2002.- 253с.- (Праці викладачів НаУКМА).- 13.00

 12. Салімонов, Іван Миколайович Кримінальна відповідальність за обман покупців та замовників: Автореф. дис. канд. юрид. наук: Спец. 12.00.08.- Харків, 2004.- 18с.

1 Прядко Данилко ."Цивільна" та "господарська" відповідальність. Цивільний та Господарський кодекси містять різні норми щодо відповідальності суб'єктів правовідносин – "Юридична газета"// www.yur-gazeta.com

2 там само

3 Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / за ред. М.І. Хавронюка, М.І Мельника ст 67-68

4 Обязательственное право / О. С. Иоффе. Иоффе, О. С. 1975

5 Савицька А.М. Цивільне право України / О.В. Дзера – К.: Юринком Інтер, 2005 ст 712

6 УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Правопорушення та відповідальність в сфері господарювання. Захист прав та законних інтересів суб'єктів господарювання. (тематичний матеріал до консультацій та семінарів з питань підприємницької діяльності) Розроблено в рамках заходів Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва на 2006 рік Київ – 2006 // www.ufpp.kiev.ua/files/metod/PRAVOPORUSH_NEW.pdf

7 там само

8 УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВАПравопорушення та відповідальність в сфері господарювання. Захист прав та законних інтересів суб'єктів господарювання. (тематичний матеріал до консультацій та семінарів з питань підприємницької діяльності) Розроблено в рамках заходів Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва на 2006 рік Київ – 2006 // // www.ufpp.kiev.ua/files/metod/PRAVOPORUSH_NEW.pdf

9 Науково – практичний коментар господарського кодексу України.// заряд. Г.Л Знаменський, Д.Х. Липницький, В.К. Мамутов – Юринком інтер К. 2004

10 Ткачук А. Л. Значення вини у відносинах відповідальності за порушення договірних зобов'язань: Автореферат

11 Ткачук А. Л. Значення вини у відносинах відповідальності за порушення договірних зобов'язань: Автореферат

12 Господарське право України - Щербина:Функції відповідальності //www.readbookz.com

13 Подцерковний О. П. Грошові зобов'язання господарського характеру: проблеми теорії і практики - К. Юстиніан / 2006

14 там само

15 Науково – практичний коментар господарського кодексу України.// заряд. Г.Л Знаменський, Д.Х. Липницький, В.К. Мамутов – Юринком інтер К. 2004

16 Галерей О.І. Неустойка як вид забезпечення виконання зобов'язання : Автореферат

17 Науково – практичний коментар господарського кодексу України.// заряд. Г.Л Знаменський, Д.Х. Липницький, В.К. Мамутов – Юринком інтер К. 2004- ст378

18 там само- ст 379

19 Науково-практичний коментар господарського кодексу України від 5 квітня 2001 року / заряд. Г.Л Знаменський, Д.Х. Липницький, В.К. Мамутов – Юринком інтер К. 2004 ст381:Авер'янов А.Реформування Українського адміністративного права: ґрунтовний привід для теоретичної дискусії // Право України. - 2003. - № 3. - С. 117).

20 там само - ст382

21Науково – практичний коментар господарського кодексу України.// заряд. Г.Л Знаменський, Д.Х. Липницький, В.К. Мамутов – Юринком інтер К. 2004 ст. 389

22 Обязательственное право / О. С. Иоффе. Иоффе, О. С. 1975


 
 

Цікаве

Загрузка...