WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Державне будівництво та місцеве самоврядування - Курсова робота

Державне будівництво та місцеве самоврядування - Курсова робота

Голова районної, обласної, районної у місті ради вирішує й інші питання, доручені йому радою, в межах своїх повноважень ви дає розпорядження.

Відповідно до ст. 56 Закону про місцеве самоврядування і Україні голова районної, обласної, районної у місті раді може мати заступника. Як посадова особа заступник голови районної, обласної, районної у місті (у разі її створення) ради обирається від повідною радою у межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до обрання заступника голови ради нового скликання крім випадків дострокового припинення його повноважень.

Для обрання заступника голови, як і для обрання голови ради, необхідна наявність не менше двох третин депутатів від загального складу ради.

Заступник голови ради може бути достроково звільнений зпосади за рішенням ради, яке приймається шляхом таємного голосування. Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради або на вимогу голови ради.

Повноваження заступника голови відповідної ради визначаються рішенням ради або розпорядженням голови ради.

Заступник голови ради в разі відсутності голови ради або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин здійснює повноваження голови відповідної ради. Він працює у раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом для голови ради.

Свої особливості має статус голови та заступника районної у місті Києві ради.

Відповідно до ст. 15 Закону "Про столицю України — місто-герой Київ" голова, заступник голови районної у місті Києві ради обираються відповідною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради шляхом таємного голосування.

Повноваження голови, заступника голови районної у місті Києві ради визначаються зазначеним Законом, статтями 55 та 56 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами України.

Голова районної у місті Києві ради регулярно інформує районну раду на пленарних засіданнях про рішення державних органів, які стосуються діяльності органів місцевого самоврядування у місті Києві, а також про видані ним розпорядження.

2.3. Конституційно – правовий статус органів самоорганізації населення

Конституційно - правовий статус органів самоорганізації населення як одного з елементів системи місцевого самоврядування, що здійснюється на рівні територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, визначається Конституцією (ст. 140) та законами України: "Про місцеве самоврядування в Україні" ( статті 4, 14, 16, 80) і "Про органи самоорганізації населення" (останній не набув чинності у зв'язку з накладенням вето Президентом України).

Відповідно до Закону України "Про органи самоорганізації населення" (далі — Закон) такими органами є будинкові, вуличні квартальні комітети, комітети мікрорайонів, сільські, селищні комітети. Вони є "однією з форм участі членів територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах у вирішенні питань місцевого значення", виборними органами, що створюються "частиною жителів, які тимчасово або постійно проживають на відповідній території в межах села, селища, міста" (статті 2, 3).

Органи самоорганізації населення створюються за ініціативою самих жителів та з дозволу відповідної сільської, селищної, міської, районної в місті (у разі її створення) ради на окремих частинах відповідних адміністративно-територіальних одиниць, а саме: сільського, селищного комітету — в межах території села, селища, якщо його межі не співпадають з межами діяльності сільської, селищної ради; вуличного, квартального — в межах території кварталу, кількох, однієї або частини вулиць з прилеглими провулками в місцях індивідуальної забудови; комітету мікрорайону — в межах території окремого мікрорайону, житлово-експлуатаційної організації в містах; будинкового — в межах будинку (кількох будинків) в державному і громадському житловому фонді та фонді житлово-будівельних кооперативів (ст. 7).

Установлено, наприклад, що з ініціативою про створення органу самоорганізації населення до відповідної ради можуть звернутися збори (конференція) жителів за умови, що в цих зборах (конференціях) брали участь (було представлено) не менш половини жителів відповідної території, які мають право голосу. На зборах (конференції) більшістю голосів їх учасників обирається ініціативна група, яка подає до відповідної ради заяву про створення органу самоорганізації населення, протокол зборів (конференції) із зазначенням основних напрямків діяльності цього органу, а також список учасників зборів (конференції) жителів із зазначенням їх основних паспортних даних (ст. 8).

Питання про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення має розглядатися відповідно до Закону на найближчому засіданні відповідної ради за участю членів ініціативної групи. Рада може відмовити у наданні згоди на створення органу самоорганізації населення, однак її рішення може бути оскаржене в установленому Законом порядку (ст. 7).

У разі надання радою згоди на створення органу самоорганізації населення останній обирається зборами (конференцією) жителів будинку, вулиці, кварталу, мікрорайону, села, селища на основі загального, рівного виборчого права шляхом таємного голосування. Право голосу на виборах мають жителі, які досягли на день їх проведення 18-ти років. Не мають права голосу особи, яких визнано судом недієздатними. Організація проведення таких зборів (конференцій) покладається на виконавчий комітет відповідної ради.

Орган самоорганізації населення обирається на строк повноважень відповідної ради, якщо інше не передбачено її рішенням чи положенням про цей орган (статті 10, 11).

Орган самоорганізації населення вважається діючим тільки після того, як відбулася передбачена ст. 13 Закону його легалізація, яка здійснюється шляхом його реєстрації або повідомлення про заснування. При цьому тільки у разі реєстрації цей орган набуває статусу юридичної особи. Реєстрація органу самоорганізації населення виконавчим комітетом відповідної ради, а також порядок її проведення детально врегульовано ст. 13 Закону. Однією з суттєвих умов реєстрації є наявність Положення про орган самоорганізації населення, яке затверджується зборами (конференцією) та має відповідати вимогам Закону (ст. 12).

Крім порядку утворення та легалізації органу самоорганізації населення важливим елементом його правового статусу є функції (основні сторони змісту його діяльності), повноваження (права і обов'язки, необхідні цьому органу для нормального функціонування у визначених межах), структура та організаційні форми прояву його легальної активності, життєдіяльності.

В Законі зазначається (ч. З ст. 3), що основними функціями - цілями органу самоорганізації населення є створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення, задоволення їхніх (жителів) соціальних, культурних, побутових та інших потреб шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг, а також участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території (села, селища, міста, району у місті), інших місцевих програм.

Обсяг цих функцій-цілей визначається в повноваженнях органів самоорганізації населення, які, згідно зі ст. 2 Закону, за своєю природою поділяються на власні (віднесені Конституцією та законами України до відання цього органу) та делеговані (власні повноваження сільської, селищної, міської, районної у місті ради, якими вона відповідно до ч 6. ст. 140 Конституції України наділяє орган самоорганізації населення з передачею відповідних коштів, а також матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення).

Серед власних повноважень органу самоорганізації найбільш вагомими є такі:

  • облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території діяльності органу, а також прийом цих громадян, розгляд їх звернень;

  • представлення разом з депутатами інтересів жителів будинку, вулиці, мікрорайону, села, селища, міста у відповідній місцевій раді та її органах, місцевих органах виконавчої влади;

  • внесення пропозиції до проектів місцевих програм суспільно-економічного і культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць та проектів місцевих бюджетів;

  • здійснення контролю за якістю надання громадянам, які проживають у житлових будинках на території діяльності органу самоорганізації населення, житлово-комунальних послуг та за якістю проведення у цих будинках ремонтних робіт;


 
 

Цікаве

Загрузка...