WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Державне будівництво та місцеве самоврядування - Курсова робота

Державне будівництво та місцеве самоврядування - Курсова робота

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що територіальні громади — це самостійний вид соціальних спільностей, які залучені в широку орбіту конституційно-правових відносин. Самостійний статус територіальних громад зумовлений сутністю їх правової природи, складною соціальною структурою, розмаїттям видів, специфікою їх функцій і повноважень.

Щодо визначення певного переліку ознак територіальної громади, то, незважаючи на відмінності в тлумаченнях, більшість вчених визнають наявність таких:

1. Населення – спільність фізичних осіб (історична, культурна, сусідська та ін.). Це найважливіша характеристика територіальної громади. При описанні місцевої спільноти важливо брати до уваги як демографічні характеристики населення, так і характеристики його способу життя з національними, культурними, історичними особливостями і традиціями. Демографічна (соціальна) основа територіальних громад означає, що місцеве самоврядування виходить від людини. Саме людина як мешканець певної території є першоосновою місцевого самоврядування на всіх етапах розвитку суспільства і держави. Але слід зазначити, що населення, яке здійснює місцеве самоврядування, по суті, перебуває на вищій соціальній сходинці розвитку, тому це якісно нове становище населення гідне окремого терміна – " територіальна громада".6

2. Склад територіальних громад та критерії членства в них. Першою, досить безспірною обставиною є місце проживання особи на території місцевої співдружності, з повним комплексом муніципальних прав, що випливає з цього..

Другий критерій, незважаючи на певну юридичну невизначеність, випливає безпосередньо з Конституції України. Так, частина перша ст. ЗЗ Основного Закону закріплює, що "кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання", а частина перша ст. 26 проголошує, що "іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні назаконних підставах, користуються тими самими правами ісвободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяниУкраїни...". Отже, вибір місця проживання не пов'язується зтаким критерієм, як українське громадянство. Однак ужечастина перша ст.38 закріплює право брати участь у місцевих. референдумах, вільно обирати та бути обраними до органівмісцевого самоврядування лише за громадянами

Третя обставина пов'язана з наявністю у фізичних осіб нерухомості на території певного населеного пункту, в межах якого дані особи постійно не проживають. Природно, що володіння нерухомістю породжує в них інтерес до організації місцевого життя, та й сама територіальна громада має бути зацікавлена в залученні відповідних власників до участі у місцевому житті. Безумовно, статути територіальних громад можуть включати відповідних власників до складу місцевих спільнот. Однак у чинному законодавстві про місцеве самоврядування регламентація статусу означених осіб залишається незадовільною, що зумовлює необхідність його коригування.

Четверта обставина полягає в тому, що практично з будь-якою територіальною громадою пов'язані люди, які не проживають на її території, але які раніше народилися, мешкали на ній тривалий час та брали активну участь у місцевому житті. Це можуть бути депутати місцевої ради, інші виборні або призначувані особи (прокурори, судді), які перейшли, наприклад, на роботу на більш високий рівень публічного управління, або інші особи, які проживають за межами населеного пункту, але об'єднані в єдину спільноту фактом свого народження в громаді і шанують її історію, культуру й традиції як особисту цінність.

П'ята обставина пов'язана з особами, які призвані на дійсну військову службу, або тими, які навчаються в навчальних закладах за межами територіальної громади. За такими особами також має зберігатися членство у територіальній громаді до закінчення служби або навчання.

Шоста обставина зумовлена наявністю великої кількості осіб, які лише працюють, але не проживають на території відповідного населеного пункту: адже для цих людей питання місцевого значення є однаково близькими і за місцем проживання, і за місцем роботи. Відповідно такі особи мають розглядатися як члени територіальних громад і за місцем їхньої роботи.

Таким чином, територіальна громада як суб'єкт місцевого самоврядування є досить складним за своїм складом соціальним організмом.7

3. Місце (територія), простір у межах певних кордонів (географічних, адміністративних, економічних, інформаційних та ін.). Об'єднуючись у спільноти, асоціації, комуни, територіальні колективи, громади тощо для колективного вирішення питань локального значення, люди стали визначати території цих спільнот. Територіальну основу (механізм) місцевого самоврядування в Україні складають село, селище, місто, тобто право самостійно вирішувати питання місцевого значення визнається лише за територіальними колективами жителів "природних" адміністративно-територіальних одиниць, тобто поселень.

Враховуючи, що кожна територіальна громада реалізує свої функції і повноваження в межах певної території, відведених для цих цілей державою, неодмінною ознакою територіальної громади та складовою всього механізму місцевого самоврядування є територія функціонування відповідної громади.

4. Соціальна взаємодія (сусідські відносини, спільні правила і норми поведінки, спільне врядування, громадські послуги, організації, взаємозв'язок у виробничій сфері та ін.). Люди об'єднані в місцеву спільноту не лише фактом проживання у спільних умовах на певній території, але насамперед як суб'єкти способу життя, управлінської і політичної діяльності.8 Місцеве самоврядування здійснюватиметься ефективно, якщо є тісна взаємодія всередині місцевої популяції. Такі горизонтальні взаємодії протистоять вертикалі натиску державного управління.

5. Економічна (цивільна та фінансова) правосуб'єктність територіальної громади. Лише наявність цього елементу в тісному діалектичному взаємозв'язку з попередніми характеристиками є єдиною умовою, яка забезпечує реальну гарантію становлення територіальних громад та розвитку місцевого самоврядування в Україні. Територіальна громада має наділятися правом юридичної особи. Вона повинна бути суб'єктом цивільно-правових відносин, мати право здійснювати господарські операції, набувати і відчужувати майнові права, входити у зобов'язання, вести процеси, стягувати примусові збори зі своїх членів на задоволення спільних потреб. Пріоритетне місце в економічному житті територіальної громади посідає комунальна власність. Також територіальна громада має право на формування власного бюджету, створення позабюджетних, валютних, страхових, резервних та інших цільових фондів грошових ресурсів. Територіальна громада є суб'єктом підприємницької діяльності у сфері надання громадських послуг. Вона має право бути засновником підприємств, мати частку в статутних фондах господарських товариств, отримувати доходи від дивідендів. Також громада є суб'єктом фінансово-кредитних відносин.

6. Наявність соціально-обумовлених інтересів. Інтерес (потреби) жителів — рушійна сила самоврядування є надзвичайно важливим компонентом у питаннях організації місцевого самоврядування. Всі члени територіальної громади є носіями територіальних інтересів, причому аксіоматично, що "інтереси територіальної спільності можуть для практичного життя людини мати іноді більше значення, аніж інтереси класу або нації". Як справедливо зазначає К.С. Бельський, — становище громади та моральний настрій її членів, які проживають разом, мають спільні житлові, освітні, культурні, а часто й релігійні інтереси, забезпечують в її межах природним шляхом міцний громадський порядок та утворюють умови для ефективного управління таким об'єднанням 9.

Зокрема, муніципальні права особи — члена територіальної громади базуються на "тріаді інтересів", що виникають у сфері місцевого самоврядування: інтересі території; інтересі територіальної громади; інтересі конкретного жителя — члена такої громади.

1.2. Функції територіальної громади в Україні

Найважливішим компонентом правового (конституційного) статусу територіальних громад виступають притаманні їм функції.

Функції територіальних громад – це основні напрями та види муніципальної діяльності цих спільнот щодо реалізації права громадян на участь у місцевому самоврядуванні, які виражають волю й інтереси місцевих жителів і забезпечують здійснення ними взаємовідносин є державою, її органами, суб'єктами місцевого самоврядування в межах Конституції і законів України.10 Функції територіальних громад зумовлені природою локальної демократії, її принципами, цілями і завданнями, на реалізацію яких спрямоване місцеве самоврядування.


 
 

Цікаве

Загрузка...