WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Державне будівництво та місцеве самоврядування - Курсова робота

Державне будівництво та місцеве самоврядування - Курсова робота

Курсова робота

на тему:

"Державне будівництво та місцеве самоврядування"

План:

Вступ

Розділ І. Територіальна громада – основний суб'єкт місцевого самоврядування в Україні.

  1. Поняття та ознаки територіальної громади.

  2. Функції територіальної громади в Україні.

  3. Основні форми діяльності територіальної громади в Україні.

Розділ ІІ. Система органів місцевого самоврядування в Україні.

  1. Конституційно – правовий статус органів місцевого самоврядування в Україні первинного рівня.

  2. Конституційно – правовий статус органів регіонального самоврядування.

  3. Конституційно – правовий статус органів самоорганізації населення.

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Проголошення 24 серпня 1991 р. незалежності України створило умови для радикальних демократичних перетворень у нашому суспільстві й державі. Логічним вираженням процесу демократизації є місцеве самоврядування. Основи організації та функціонування місцевого самоврядування в сучасний період мають прояв у процесах, пов'язаних із становленням громадянського суспільства, формуванням системи парламентаризму, захистом прав та свобод людини і громадянина тощо.

Формування системи місцевого самоврядування, конституювання територіальної громади як її первинного суб'єкта активізує глибинні процеси політичної і соціально-економічної реновації суспільства і держави, є об'єктивною і тому неодмінною передумовою та вагомим чинником процесу реформування, який відбувається в нашій країні та має на меті побудову демократичної, правової та соціальної держави. Така об'єктивація викликана тим, що, по-перше, в місцеве самоврядування включені всі громадяни України — жителі певних адміністративно-територіальних одиниць, а, по-друге, всі реформи, які здійснюються в Україні — політична, економічна тощо, або безпосередньо здійснюються на місцях, або мають вихід на локальний рівень. Таким чином, місцеве самоврядування, відображаючи політичні, географічні, соціально-економічні, національно-культурні та інші особливості різних територіальних одиниць, сприяє набуттю ними своєї індивідуальності, посилює почуття належності людини до певної територіальної громади, має стратегічне значення в процесі соціальної інтеграції та політичної мобілізації суспільства.

Місцеве самоврядування є важливим засобом включення населення в сучасні демократичні процеси.

Буття ідеї місцевого самоврядування пов'язане з широкою духовною спадщиною (загальною самоврядною ідеєю, вченнями про природні права людини та про громадянське суспільство, поглядами буржуазних просвітників, соціалістів – утопістів, представників інших напрямів наукової думки), вона увібрала в себе найбільш цінне з суспільних здобутків людства.

Розділ І. Територіальна громада – основний суб'єкт місцевого самоврядування в Україні

Поняття територіальної громади є порівняно новим для політико-правового тезаурусу юридичної науки України, яке не набуло як єдності думки у науці, так і оптимального законодавчого визначення.

Дефініція "територіальна громада" як у роботах вчених, так і в чинному законодавстві характеризується різними підходами та кваліфікуючими ознаками. При визначенні цих спільностей за час конституювання інституту місцевого самоврядування в Україні вітчизняний законодавець оперував різними термінами: "територіальна самоорганізація громадян", "громадяни, які проживають на території", "населення адміністративно-територіальних одиниць", "територіальний колектив громадян"1.

1.1. Поняття та ознаки територіальної громади

Конституція України та Закон "Про місцеве самоврядування в Україні" 1997 р. містять категорію "територіальна громада", під якою розуміють сукупність жителів, об'єднаних постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр. Таким чином, на конституційному рівні територіальна громада закріплюється, з одного боку, як первинний суб'єкт місцевого самоврядування, а з другого — кардинально змінюється правова природа його членів — на локальному рівні вони функціонують не як громадяни держави, а як мешканці відповідної територіальної одиниці.

В вітчизняних та російських теоретичних дослідженнях термін "територіальна громада (колектив)" поки що не набув широкого вжитку та адекватного відображення. Багато вчених виступають за спрощене поняття територіальної громади (колективу). В конституційно-правовій літературі територіальний колектив визначався як "об'єднання людей, яке складається в результаті об'єктивно необхідного поділу території держави на складові частини, в кожній з яких забезпечується функціонування єдиної державної влади, а також партійних та громадських організацій"2, як "самоврядне об'єднання громадян за місцем проживання"3 , "колектив трударів, об'єднаних територіальною спільністю"4, "місцева спільнота — сукупність людей, що складають населення самоврядних одиниць", "громадяни, населення (місцева спільнота)" , "соціальна спільність — населення міст, сіл та ін.", "місцеве співтовариство, самоврядна, відокремлена від державних органів співдружність громадян" , "місцева (муніципальна) спільнота як сукупність постійно проживаючих на даній території мешканців (у тому числі які не є громадянами даної держави)", "місцева спільнота — населення даної території", "населення муніципального утворення (громада), "основний суб'єкт місцевого самоврядування, який складається з жителів села (кількох сіл), селища, міста", "місцева спільнота — населення муніципального утворення, об'єднане метою здійснення місцевого самоврядування у відповідному поселенні або території", "населення — головний суб'єкт владних відносин у місцевому самоврядуванні", "самоорганізація населення", "первинний суб'єкт місцевого самоврядування — територіальний колектив у особі жителів села (сіл відповідної сільради), селища або міста", "територіальна спільність (громада, комуна, муніципалітет, місцева спільнота) — первинний суб'єкт місцевого самоврядування — населення, громадяни, які проживають на певній території", "соціально-територіальна спільність" , "населення місцевої територіальної одиниці", "населення адміністративно-територіальної одиниці", "об'єднання громадян (а іноді й постійно проживаючих та сплачуючих податки негромадян) на певній території" тощо.4 Соціально-правова сутність територіальної громади містить у собі поняття населення як спільноти жителів (місцевої спільноти), що об'єднані спільною діяльністю, інтересами та цілями щодо задоволення потреб, пов'язаних з побутом, середовищем мешкання, відпочинком, навчанням, спілкуванням. Тобто передбачається відповідна "стійкість", "цілісність" місцевої спільноти, що об'єднується та характеризується системними зв'язками. 5

За сутністю територіальна громада — такий колектив людей, у якому міжособистісні відносини зумовлені громадсько ціннісним та особистісно значущим змістом спільної діяльності — вирішенням питань місцевого значення. Саме орієнтація на самостійне, під свою відповідальність розв'язання локальних проблем — питань (справ), які випливають із колективних інтересів місцевих жителів — членів відповідної територіальної громади, віднесені Конституцією, законами України та статутом територіальної громади до предметів відання місцевого самоврядування, а також інших питань, які не входять до компетенції органів державної влади України — розкриває соціальне призначення місцевого самоврядування та сповнює конкретного змісту муніципальну діяльність.

За змістом територіальна громада являє собою первинний суб'єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень. Саме характеристика територіальних громад як первинних соціальних суб'єктів публічної влади на місцях, розмаїття форм безпосередньої та опосередкованої демократії в місцевому самоврядуванні, визнання провідної ролі територіальних громад у формуванні всієї системи органів публічної влади — від вищих до місцевих дає змогу зрозуміти зміст місцевого самоврядування як особливої форми публічної влади. Адже місцеве самоврядування — це система організації діяльності місцевих жителів на відповідній території, яка являє собою сукупність різноманітних інститутів. Ця сукупність функціонує як єдиний цілісний механізм, центральною, провідною ланкою якого є територіальна громада.

За формою територіальна громада — це вид територіальна спільності, утвореної з-поміж жителів (громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, біженців, вимушених переселенців) відповідних адміністративно територіальних одиниць (сіл, добровільного об'єднання в спільну громаду кількох сіл, селищ, міст), які постійно або переважно мешкають у їх межах, володіють у них певною нерухомою власністю, сплачують комунальні податки тощо.


 
 

Цікаве

Загрузка...