WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Злочини проти власності - Реферат

Злочини проти власності - Реферат

Реферат

Злочини проти власності

План:

1) Об'єкт і суб'єкти

2) Предмет

3) Загальне поняття розкрадання

4) Класифікація розкрадань

5) Характеристика конкретних форм розкрадання

6) Кваліфікуючі ознаки складів злочинів що охоплюються поняттям розкрадання

7) Корисливі злочини проти власності що не містять ознак розкрадання

8) Не корисливі злочини проти власності

У Ч.3 ст 41 КУ закріплено положення про право власності.

Злочини проти власності були самі перші злочини із якими стикалося людство, були перші криміналізовані

Найнотир – крадіжка чужого майна

Є багато монографій

Родовий об'єкт і класифікація злочинів проти власності

У кримінально-правовій літературі є кілька підходів щодо родового об'єкту. Розглядають власність як економічну категорію і власність як правову категорію.

Власність як правова категорія – це право власника володіти, користуватись і розпоряджатись майном.

Родовий об'єкт (на думку Л.П. Брич) – за основу треба брати юридичний критерій і це є: відносини з приводу власності – відносини між людьми з володіння, користування, розпоряджання майном які охороняють кримінальним законом.

Проф. Навроцький вважає що родовим об'єктом злочинів проти власності є суспільні відносини що складаються з приводу вилучення, знищення, витрачання, не передання, пошкодження, не повернення майна чужого для винного на яке він не має права володіння, користування, розпоряджання, яке внаслідок цього вилучається з процесу виробництва, обміну, продажу.

Безпосереднім об'єктом Л.П. вважає майно

Безпосер додатковий – здоров'я

Щодо класифікації то традиційно поділяють злочини проти власності на 3 групи:

І. Розкрадання

ІІ. Інші корисливі злочини проти власності що НЕ містять ознак розкрадання

ІІІ. Не корисливі злочини проти власності

Предмет злочинів проти власності

Стосовно всіх складів злочинів предмет є обов'язкова ознака. Всезагальним предметом є – чуже майно. Предметом деяких є: право на майно (ст.189, ст.190), дії майнового характеру (ст.189). В деяких предметом є не будь-яке майно а конкретне: чуже майно яке було в віданні винуватого чи ввірене йому (ст.191); знайдене або таке що випадково опинилось у винного, скарб, предмети що містять наукову, культурну чи іншу цінність; електричні мережі, кабельні лінії зв'язку та їх обладнання (ст.188); об'єкти електроенергетики (ст.188-1); земельна ділянка (ст.197-1); електрична чи теплова енергія – єдиний випадок коли предметом виступає те що не є майном (ст188-1).

Зміст поняття чуже майно

Одні вчені вважають що предметом розкрадання може бути як рухоме так і нерухоме майно. Інші що статті 185-187 застосовувати до нерухомого майна неможна. Є така позиція що тепло- електроенергія не є об'єктом розкрадання.

Ознаки необхідні щоб визначити предмет:

1) фізичні ознаки

2) економічні ознаки

3) юридичні ознаки

1) фізична ознака: є річчю, предметом матеріального світу (крім права на майно, дії майнового характеру). Річ – це такий предмет який можна вилучити із законного володіння власника і перемістити в сферу володіння іншої особи, або який можна знищити, пошкодити. Гроші, цінні папери також є проявом речей і тому можуть бути предметом злочинів проти власності. Предметом злоч проти вл можуть бути документи які є в обігу і виступають грошовим еквівалентом (лотерейні білети, поштові марки, талони на паливо, приватизац білети). Але ці документи потрібно відрізняти від подібних документів/речей що не є предметом. Тобто це речі які самі по собі не несуть, не мають якоїсь цінності, а посвідчують право власності на предмет злочину – вони самі предметом злочинів проти власності не можуть бути, оскільки в них не конкретизується вартість і кількість матеріальної цінності (наприклад номерок з гардеробу). Протиправне заволодіння такими речами буде вважатися готуванням до злочину.

Л.П. Брич вважає що нерухоме майно є предметом злочинів проти власності. Предмет як право на майно – можливість отримати матер цінності і речі в майбутньому, пов'язане воно з отриманням певних документів.

Дії майнового характеру – різні послуги (поступки??) внаслідок отримання яких інша особа збагачується, набуває певне майно чи поліпшує його якість чи позбавляється необхідності здійснювати матеріальні виплати.

2) економічна ознака – полягає в тому що таким предметом може бути майно що наділене споживчою та міновою вартістю. Споживча вартість – означ що майно здатне задовольнити матеріальні і пов'язані з ними потреби людини, воно є цінним і потрібним для власника. Речі викинуті або від яких власник відмовився не є предметом злочинів проти власності. Так, заволодіння речами НА могилі, чи В могилі – не є предметом злочинів проти власності. Мінова вартість – означає уречевлення праці людини, тобто внаслідок людської праці предмет заново створили чи відокремили від природного середовища. Як визначити? Якщо дерево на корні, тварина на волі – предметом злочину проти довкілля (бо не прикладалась праця власника, не відокремили від природи); але якщо дерево зрубали (дрова), тварину зловили (зарубали на мясо) – предметом злочину проти власності. Олень в Карпатах – злоч проти довкілля; риба в ставку, корова в загоні – злоч проти власності.

3) юридична ознака – її формують 2 частини:

1) чуже майно – майно є чужим для винного – означає що майно перебуває у власності іншої особи і винний не має на нього ні дійсного ні уявного права. Майно подружжя не є чужим для них самих. В цьому випадку слід виріш в сивіл-правовому порядку. Приклад з провідником – не можна вважати чужим майном, того що потерпілий не мав дійсного права.

Ст. 338 ЦКУ – передбачає порядок набуття права власності на знахідку, а ст. 343 ЦКУ – порядок набуття на скарб. (вивчити)

Якщо майно тимчасово вибуло з володіння з обставин, що не залежать від його волі або не було під фактичним контролем власника або ні особи (загублене забути) але у відомому власнику місці – то розглядається як злочин. Якщо ж невідоме місце його знаходження то не є злочином.

2) майно не передбачене в законі як предмет інших злочинів. В ін випадках – не може бути визнаним предметом злочинів проти власності (наркотики, перкурсори, зброя). Але якщо на заводі було викрадено запчастини (вузли) до зброї, наприклад, то вчинене кваліфік за сукупністю як злоч проти власн + виготовл вогнепальної зброї.

Загальне поняття РОЗКРАДАННЯ

Термін розкрадання позначає не якийсь конкретно один злочин, а певну групу злочинів проти власності, об'єднану спільними ознаками. До них відносять: спільний родовий та безпосередній об'єкти, спільні предмети, з об'єктивної сторони полягають в протиправному, безоплатному вилучені чужого майна і оберненні його на свою користь чи користь 3-тіх осіб: а) більшість полягає у вилученні майна з чужого законного володіння. Вилучення – було у власника, у відомому власнику місці і було переміщено в сферу володіння ін особи. Рухоме майно фактично переміщується, а нерухоме – юридично переміщується. З об'єктивної сторони розкрадання – це протиправне, безоплатне вилучення чужого майна або інших явищ матеріального світу що є предметами злочинів проти власності і обернення його на свою користь чи користь 3-тіх осіб.

Об'єктивна сторона розкрадання:

Суспільно-небезпечне діяння полягає у вилученні майна з чужого законного володіння. Винятки: шахрайство (вилучення нема, а є заволодіння); вимагання (суспільно-небезпечне діяння – вимога)

Звернення вилученого майна на свою користь чи користь 3-тіх осіб –друга основна складова розкрадання.

Таке вилучення має бути протиправним. Таке вилучення маэ бути безоплатним. Безоплатним не обовязково зі згодою чи без згоди власника. Це може бути еквівалентна робота, гроші чи інший еквівалент – Але має бути щось подано. Якщо еквівалент менший ніж вартість майна – тоді тут можна говорити про сукупність ідеальну – наприклад самоправство і розкрадання.

Це здійснюється шляхом прямо вказаним в КК як спосіб розкрадання.

Спосіб є обов'язковою ознакою кожного з розкрадання. Всі злочини що входять в групу розкрадання (за винятком розбою і вимагання) мають матеріальний склад – тобто є обов'язкові наслідки. За загальним правилом момент їх закінчення настає коли винний 1) вилучив майно + 2) має реальну можливість ним розпорядитися.

Судовою практикою визнається що моментом закінчення розкраданняз охоронюваної території є той момент коли предмет злочину переміщений за межі цієї території (напр. перевезення через пропускний пункт, через прохідну – тобто тільки перетнув лінію прохідної чи межі території і вже є закінч злочин). Є суперечності але Брич вважає що це правильний підхід.

Має право розпорядитися означає – спожити, продати, подарувати, знищити...

Якщо розкрадання з квартири то має право розпоряджатися з моменту коли переступив поріг квартири. Але викрадення майна яке може бути використане чи спожити без винисення його за межі території визнається закінченим з моменту отримання можливості це майно використати чи спожити (продукти харчування (більше 600 грн).


 
 

Цікаве

Загрузка...