WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття, принципи та органiзацiйнi форми деяльностi адвокатури. Види адвокатської діяльності - Реферат

Поняття, принципи та органiзацiйнi форми деяльностi адвокатури. Види адвокатської діяльності - Реферат

3.Види адвокатської діяльності

Адвокати України виконують за Законом такі функції:

 • дають консультації та роз'яснення з юридичних питань, усні і письмові довідки щодо законодавства;

 • складають заяви, скарги та інші документи правового характеру;

 • посвідчують копії документів у справах, які вони ведуть;

 • здійснюють представництво в суді, інших державних органах, перед громадянами та юридичними особами;

 • подають юридичну допомогу підприємствам, установам, організаціям ;

 • здійснюють правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності громадян і юридичних осіб;

 • виконують свої обов'язки відповідно до кримінально-процесуального законодавства у процесі дізнання та попереднього слідства, та інші види юридичної допомоги, передбачені законом.

Професійні права та обов'язки адвоката передбачені у ст. ст. 6, 7 Закону України "Про адвокатуру".При здійсненні професійної діяльності адвокат має право:

 • представляти і захищати права та інтереси громадян і юридичних осіб за їх дорученням у всіх органах, підприємствах, установах і орга-нізаціях, до компетенції яких входить вирішення відповідних питань;

 • збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в цивільних, господарських, кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення, зокрема:

 • запитувати і отримувати документи або їх копії від підприємств, установ, організацій, об'єднань, а від громадян - за їх згодою;

 • ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для виконання доручення документами і матеріалами, за винятком тих, таємниця яких охороняється законом;

 • отримувати письмові висновки фахівців з питань, що потребують спеціальних знань, опитувати громадян;

 • застосовувати науково-технічні засоби відповідно до чинного законодавства;

 • доповідати клопотання і скарги на прийомі у посадових осіб та відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання і скарги;

 • бути присутнім при розгляді своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів і давати пояснення щодо суті

 • клопотань і скарг;

 • виконувати інші дії, передбачені законодавством.

При здійсненні своїх професійних обов'язків адвокат зобов'язаний неухильно додержувати вимог чинного законодавства, вико-ристовувати всі передбачені законом засоби захисту прав і законних інте-ресів громадян та юридичних осіб і не має права використовувати свої повноваження на шкоду особі, в інтересах якої прийняв доручення, та відмовитись від прийнятого на себе захисту підозрюваного, обвинуваченого, підсудного. Адвокат не має права прийняти доручення про подання юридичної допомоги у випадках, коли він у даній справі подає або раніше подавав юридичну допомогу особам, інтереси яких суперечать інтересам особи, що звернулася з проханням про ведення справи, або брав участь як слідчий, особа, що провадила дізнання, прокурор, суддя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, представник потерпілого, цвільний позивач, цивільний відповідач, свідок, перекладач, понятий, у випадках, коли він є родичем особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора, будь-кого із складу суду, потерпілого, цивільного позивача, а також в інших випадках, передбачених статтею 61 Кримінально-процесуального Кодексу України.

Висновок

Отже, поняття і сутність інституту адвокатури можна сформулювати таким чином. Адвокатура — це громадська, самостійного виду організація професійних юристів, яка виконує важливу суспільну функцію — захист прав і законних інтересів громадян і організацій. Адвокатура України – це добровільне професійне громадське об'єднання, покликане згідно з Конституцією України сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну допомогу. Діяльність адо-катури регулюється Конституцією України, Законом України " Про адвокатуру " від 19.12.1992 р. іншими законодавчими актами України і статутами адвокатських об'єднань.

У своїй професійній діяльності адвокат зобов'язаний дотримуватися чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності, вживати всі свої знання і професійну майстерність для належного захисту і представництва прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб.

Специфіка цілей і завдань адвокатури вимагає як необхідної умови належного здійснення адвокатської діяльності максимальної незалежності адвоката у виконанні своїх професійних прав і обов'язків, що передбачає його свободу від будь-якого зовнішнього впливу, тиску чи втручання в його діяльність, зокрема з боку державних органів, а також від впливу своїх особистих інтересів.

Дотримання принципу конфіденційності є необхідною і щонайважливішою передумовою довірчих відносин між адвокатом і клієнтом, без яких є неможливим належне надання правової допомоги. Тому збереження конфіденційності будь-якої інформації, отриманої адвокатом від клієнта, а також про клієнта (зокрема щодо його особи) або інших осіб у процесі здійснення адвокатської діяльності, є правом адвоката у відносинах з усіма суб'єктами права, які можуть вимагати розголошення такої інформації, та обов'язком щодо клієнта і тих осіб, кого ця інформація стосується.

Адвокатура — важливий інструмент дійсної демократії. Адже за своєю природою вона є громадського, самостійного виду організацією професійних юристів, яка виконує важливу суспільну функцію — захист прав і законних інтересів громадян та організацій. Головна соціальна місія, фундаментальне призначення адвокатури — це захист прав людини. А звідси реальна здійсненність і надійна захищеність прав людини — найвищий критерій гуманістичності, прогресивності, "якості" адвокатури.

Адвокати мають право займатися адвокатською діяльністю індивідуально, відкрити своє адвокатське бюро, об'єднуватися з іншими адвокатами в колегії, адвокатські фірми, контори та інші адвокатські об'єднання, які діють на підставі закону та статутів адвокатських об'єднань.

Порядок утворення, діяльності, реорганізації та ліквідації адвокат-ських об'єднань, структура, штати, функції, права та обов'язки керівних органів, порядок їх обрання та інші питання, що належать до їх діяльності, регулюються статутом відповідного адвокатського об'єднання.

Закон України "Про адвокатуру" закріплює, що адвокатські об'єднан-ня діють на засадах добровільності, самоврядування, колегіальності та гласності. Адвокати України виконують за Законом такі функції: дають консультації та роз'яснення з юридичних питань, усні і письмові довідки щодо законодавства; складають заяви, скарги та інші документи правового характеру; посвідчують копії документів у справах, які вони ведуть; здійснюють представництво в суді, інших державних органах, перед громадянами та юридичними особами; подають юридичну допомогу підприємствам, установам, організаціям ; здійснюють правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності громадян і юридичних осіб; виконують свої обов'язки відповідно до кримінально-процесуального законодавства у процесі дізнання та попереднього слідства, та інші види юридичної допомоги, передбачені законом.

Список використаної літератури

 1. Конституція України Харьков: Ранок,1999.

 2. Закон України "Про адвокатуру" // Відомості Верховної Ради України, 1993, № 9.

 3. Адвокатура в Україні // Бюлетень законодавства і юридичної практики. – 2000. - №4.

 4. Адвокатура//Энцикдопедический словарь/ Под ред: .Е.Андреевского. СПб, 1890. — Т. 1.

 5. Адвокатура//Энцикдопедический словарь/ Под ред: И.Е.Андреевского. СПб, 1890. — Т. 1.

 6. Азаров Ю. Що заважає адвокатурі працювати злагоджено // Право України. – 1998, №1. –с. 38-41.

 7. Бойко В. Ф. Перебудову роботи судової системи необхідно здійснити у напрямі посилення захисту прав та інтересів громадян // Вісник Верховного Суду України. – 2001. - №3.

 8. Варфоломеєва Т. В. Конституційні засади діяльності адвокатури. // Адвокат, 1997, № 2.

 9. Ковальский В. С. Адвокатура Украины. – "Юрінком інтер", 2000.

 10. Правила адвокатської етики (Схвалено Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України 1 жовтня 1999 року протокол від 1 - 2 жовтня 1999 р. N 6/VI)

 11. Святоцький О.Д.,Медведчук В.В. Адвокатура: iсторiя i сучаснiсть.-К.: Iн Юре.-1997.

1 Васьковский Е.В. Организация адвокатуры.-С.10.

2 Адвокатура//Энцикдопедический словарь/ Под ред: И.Е.Андреевского. СПб, 1890. — Т. 1. — С. 167.

3 Васьковский Е.В. Организация адвокатуры.-С.5

4 Святоцький О.Д.,Медведчук В.В. Адвокатура: iсторiя i сучаснiсть.-К.: Iн Юре.-1997.-С.6.

5 Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 9.

6 Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 9.ст. 9.

7 Закон N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002


 
 

Цікаве

Загрузка...