WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Фінансова діяльність держави та органів місцевого самоврядування - Реферат

Фінансова діяльність держави та органів місцевого самоврядування - Реферат

2. Фінансова система України та її склад.

Під фінансовою системою України можна розуміти:

 • сукупність фінансових інститутів, кожен з яких сприяє і забезпечує утворення, розподіл і використання відповідних грошових фондів;

 • сукупність державних органів і установ, що здійснюють в межах своєї компетенції фінансову діяльність.

Фінансову систему України створюють:

загальнодержавні централізовані фонди. Включають в себе бюджети усіх рівнів а також державні цільові (позабюджетні) та валютні фонди. Вони певною мірою доповнюють держбюджет, але специфіка їх полягає у тому, що ці фонди мають цільове призначення і на інші цілі не використовуються. Державні цільові фонди - це фонди, які створені відповідно до законів України і формуються за рахунок визначених законами України податків і зборів (обов'язкових платежів) юридичних осіб незалежно від форм власності та фізичних осіб, наприклад збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, та ін. Державні цільові фонди включаються до Державного бюджету України, крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Пенсійного фонду України. В Україні діють такі державні цільові фонди: Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, Фонд соціального страхування на випадок безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

місцеві фінанси. Це економічні відносини між представницькими органами, органами місцевого самоврядування, що репрезентують інтереси населення та субєктами всіх форм власності і окремими громадянами з приводу формування централізованого і децентралізованих фондів коштів органів місцевого самоврядування, які спрямовуються на розвиток місцевого господарства, соціальної сфери тощо на даній території, утримання апарату влади і управління. Це місцеві бюджети; валютні фонди місцевого самоврядування позабюджетні фонди.

 • фінанси підприємств, установ, організацій, галузей народного господарства - це система економічних відносин, скерованих на утворення децентралізованих фондів коштів, кожен з яких тісно пов'язаний з основним централізованим фондом держави - бюджетом. Ці фонди не є власністю держави, але входять у фінансову систему України через систему податків, обов'язкових платежів, або навпаки, отримання коштів методом фінансування або бюджетного кредитування.

 • кредит - матеріальним вираженням цього інституту є рух позичкових грошових фондів. (Державний) - відносини в яких позикоодержувачем виступає держава, а юридичні і фізичні особи - кредиторами. Інструмент - державні цінні папери. банківський кредит - як комплексний інститут.

 • страхування. Державне майнове і особисте страхування є одним з методів створення страхових фондів для збереження майна громадян і господарських структур. Держава виступає страхувальником і розпорядником страхових фондів.

3. Система і правове положення державних органів, які здійснюють фінансову діяльність. Фінансова діяльність органів законодавчої влади.

Практично всі органи держави без винятку займаються фінансовою діяльністю. Юридичною формою змісту діяльності цих органів є їх компетенція.

Фінансова компетенція органів держави і уповноважених нею органів являє собою сукупність прав та обов'язків спрямованих на утворення, розподіл, організацію використання централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів за рахунок яких задовільняються загальнодержавні і місцеві потреби.

В Конституції України, законах України та інших нормативних актах закріплено загальну і спеціальну компетенцію органів державної влади в сфері фінансів.

 1. Органи загальної компетенції :

 • Вищі представницькі і виконавчі органи державної влади. Державні органи законодавчої влади (ВРУ, ВР АРК). Державні органи виконавчої влади загальної компетенції (КМУ, Рада Міністрів АРК, обласні, Київська і Севастопольська міські, районні, районні в містах державні адміністрації) управляють фінансовою діяльністю поряд із здійсненням інших функцій у відповідних територіальних масштабах.

 • органи місцевого самоврядування

 1. органи державного управління спеціальної компетенції:

 • органи державної виконавчої влади (міністерства, державні комітети). Поряд із виконанням покладених на них завдань і функцій, здійснюють і фінансову діяльність: затверджують кошториси підвідомчих підприємств, установ, організацій, створюють власні резерви та ін. Тобто певна частина їх функцій належить до сфери фінансової діяльності.

 • центральні органи державної виконавчої влади, для яких сама фінансова діяльність є основною. Це система фінансових органів.

Система фінансових органів в Україні

 • Мінфін України, Мінфін АРК,

 • Рахункова палата

 • Державне казначейство України

 • Державна податкова адміністрація

 • Державна контрольно-ревізійна служба України

 • Національний банк України

 • Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

 • Комісія з цінних паперів та фондового ринку

 • Органи державного управління у сфері видобутку, виробництва, використання зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контролю за операціями з ними (органи державного пробірного нагляду України)

Фінансова діяльність органів законодавчої влади.

ФІНАНСОВО-ПРАВОВА КОМПЕТЕНЦІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

 • затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього; контроль за виконанням Державного бюджету України; прийняття рішення щодо звіту про його виконання;

 • затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням;

 • здійснення законодавчого регулювання бюджетної системи України; системи оподаткування; встановлення податків і зборів; встановлення засад створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків; визначення статусу національної валюти, а також статусу іноземних валют на території України;

 • встановлення порядку утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу; встановлення порядку випуску та обігу державних цінних паперів, їх видів і типів.

4. Фінансова діяльність органів державної виконавчої влади, їх класифікаційна характеристика. Система фінансово-кредитних органів України.

Фінансово-правова компетенція органів державного управління

спеціальної компетенції:

 • участь у формуванні та реалізації державної політики як у цілому, так і за відповідними напрямами, зокрема в сфері фінансів, розробляють механізм її реалізації;

 • участь у розробленні проектів Державного бюджету України;

 • розробляють відповідні фінансово-економічні нормативи та інші нормативи, механізми їх впровадження; затверджують галузеві стандарти;

 • вносять пропозиції про зміну умов оподаткування, одержання пільгових кредитів, визначення особливостей приватизації, демонополізації підприємств в окремих галузях.

 • складають макроекономічні та міжгалузеві баланси.

Міністерство фінансів України

Положення Про Міністерство фінансів України затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 1837

Мінфін є головним органом у системі центральних органіввиконавчої влади із забезпечення реалізації єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової, митної політики, політики у сфері державного внутрішнього фінансового контролю, випуску та проведення лотерей, розроблення та виробництва голографічних захисних елементів.

Основними завданнями Мінфіну України є:

 • забезпечення реалізації єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової, митної політики, політики у сфері державного внутрішнього фінансового контролю та здійснення контролю за її проведенням Державною податковою адміністрацією, Держмитслужбою, ГоловКРУ, Державним казначейством;

 • забезпечення концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах соціально-економічного розвитку України;

 • здійснення заходів з підвищення ефективності управління державними фінансами;

 • підготовка проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період;

 • розроблення в установленому порядку проекту Закону про Державний бюджет України на відповідний рік, прогнозних показників зведеного бюджету України, організація роботи, пов'язаної із складенням та виконанням Державного бюджету України, координація діяльності учасників бюджетного процесу;

 • удосконалення міжбюджетних відносин;

 • здійснення в межах своїх повноважень контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

 • розроблення стратегії фінансування державного бюджету;

 • забезпечення здійснення державних запозичень, надання державних гарантій, погашення та обслуговування державного боргу;

 • здійснення державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні, розроблення стратегії розвитку національної системи бухгалтерського обліку, визначення єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності, обов'язкових для всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування (крім банків та бюджетних установ), а також фізичних осіб - підприємців;

 • реалізація державної політики у сфері випуску та проведення лотерей;

 • участь у розробленні разом з іншими органами виконавчої влади державної політики у сфері видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;


 
 

Цікаве

Загрузка...