WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правовий статус та контрольно-фінансові повноваження органів - Реферат

Правовий статус та контрольно-фінансові повноваження органів - Реферат

При проведенні адміністративного арешту опечатувати каси, касові приміщення, склади та архіви. Законом "Про порядок погашення ..." ст. 9 адміністративний арешт активів платника податків визначається як виключний спосіб забезпечення можливості погашення його податкового боргу. Арешт активів полягає у забороні вчиняти платником податків будь-які дії щодо своїх активів, які підлягають арешту, крім дій з їх охорони, зберігання та підтримання у належному функціональному та якісному стані. Арешт застосовується виключно у таких випадках:

 • платник податків порушує правила відчуження активів;

 • фізична особа яка має борг виїжджає за кордон;

 • платника податків визнано неплатоспроможним за зобов'язання інші ніж податкові, крім періоду мораторію на задоволення вимог кредиторів у зв'язку з провадженням справи пор банкрутство.

 • Відмови платника від проведення документальної перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб податкового органу до обстеження приміщень, що використовується для одержання доходів або пов'язані з отриманням інших об'єктів оподаткування; ЕККА; комп'ютерних систем.

 • Відсутності свідоцтва про державну реєстрацію, спеціальні дозволи (ліцензії), торгові патенти, сертифікати відповідності ЕККА, комп'ютерних систем.

 • Відсутність реєстрації особи як платника податків, або якщо платник податків, що отримав податкове повідомлення або має податковий борг, здійснює дії з переведення активів за межі України, їх приховування або передачі іншим особам. Арешт може бути повним або частковим. Повний – передбачає заборону платнику податків на реалізацію права розпорядження або користування його активами з їх тимчасовим вилученням або без такого. Умовним - обмеження платника податків щодо реалізації прав власності на такі активи, яке полягає в обов'язковому попередньому отриманні дозволу керівника відповідного податкового органу на здійснення будь-якої операції платника податків з такими активами. Арешт може бути накладено строком до 96 годин від підписання відповідного рішення керівником податкового органу. Цей строк може бути продовжений тільки в судовому порядку.

7) надавати відстрочення та розстрочення податкових зобов'язань, вирішувати питання щодо податкового компромісу, а також приймати рішення про списання безнадійного боргу у порядку, передбаченому законом. Згідно ст. 14 Закону "Про порядок погашення..." Розстроченням податкових зобов'язань є надання платнику податків бюджетного кредиту на основну суму його податкових зобов'язань без урахування сум пені під проценти, розмір яких не може бути меншим, ніж ставка НБУ (120%). Підставою для розстрочення є надання платником достатніх доказів щодо існування загрози виникнення податкового боргу; економічного обґрунтування можливості погашення податкових зобов'язань; збільшення податкових надходжень в майбутньому, завдяки розстроченню. Відстроченням – є перенесення сплати основної суми податкових зобов'язань без урахування сум пені під проценти, розмір яких не може бути меншим, ніж ставка НБУ (120%). Підставою для цього, є надання платником достатніх доказів щодо дій непереборної сили, що призвели до загрози виникнення податкового боргу, банкрутства, а також економічного обґрунтування про можливість погашення податкових зобов'язань; збільшення податкових надходжень в майбутньому. Рішення про розстрочення або відстрочення на термін, що перевищує один бюджетний рік, приймається керівником (заступником) центрального податкового органу за узгодженням з Мінфіном, а щодо місцевих податків, зборів – за погодженням фіноргану місцевого органу виконавчої влади. При цьому законі про Держбюджет, чи акті про місцевий бюджет на наступний бюджетний рік мають бути відображені доходи, пов'язані із погашенням розстрочених або відстрочених податкових зобов'язань. Розстрочення чи відстрочення не можуть надаватись чи встановлюватись щодо ввізного мита; акцизних зборів, ПДВ при ввезенні товарів на митну територію України; внесків до Пенсійного фондуючи інших внесків у межах державного або обов'язкового соціального страхування, якщо інше не встановлено спеціальним законом з відповідного податку.

8) вимагати від керівників підприємств, установ і організацій, що перевіряються в ході планових та позапланових виїзних перевірок, проведення інвентаризацій основних фондів, товарно-матеріальних цінностей та коштів, у разі відмови у проведенні таких інвентаризацій або при проведенні адміністративного арешту активів - звернутися до суду щодо спонукання до проведення таких інвентаризацій, а до ухвалення відповідного рішення судом - у присутності понятих та представників підприємств, установ і організацій, щодо яких проводиться перевірка, опечатувати каси, касові приміщення, склади та архіви на термін не більше 24 годин з моменту такого опечатування, зазначеного в протоколі. Порядок опечатування кас,

касових приміщень, складів та архівів встановлюється Кабінетом Міністрів України;

З цього приводу є Наказ ДПА N 147 від 27.03.98 Про затвердження Порядку Використання податковими органами прав, передбачених пунктом 14 статті 11 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні"

9) застосовувати до платників податків, які у встановлений законом строк не повідомили про відкриття або закриття рахунків у банках, а також до установ банків, що не подали відповідним органам державної податкової служби в установлений законом строк

повідомлень про закриття рахунків платників податків або розпочали

здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до

отримання повідомлення відповідного органу державної податкової служби про взяття рахунку на облік в органах державної податкової служби, фінансові (штрафні) санкції у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

10) за несвоєчасне виконання установами банків та іншими фінансово-кредитними установами рішень суду та доручень платників податків про сплату податків та зборів (обов'язкових платежів) стягувати з установ банків та інших фінансово-кредитних установ пеню за кожний день прострочення (включаючи день сплати) у порядку

та розмірах, встановлених законами України щодо таких видів платежів;

У складі органів державної податкової служби знаходяться спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями - податкова міліція.

Податкова міліція складається із спеціальних підрозділів по боротьбі з податковими правопорушеннями, що діють у складі відповідних органів державної податкової служби, і здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.

Література

 1. Буковинський С.А. Концептуальні засади управління бюджетними коштами в Україні // Фінанси України.- 2001.- №5.- с.24-33.

 2. Василик О. Фінанси в економічній системі держави // Фінанси України.- 2000.- №1.- с.3-10.

 3. Дєєва Н.М. Реформування фінансової системи – головна запорука зміцнення державності ( у порядку обговорення) // Фінанси України.- 2000.- №9.- с.134-140. (щодо реформування фінансового апарату)

 4. Ивлиева М.Ф. Категория "финансы" и "финансовая деятельность государства" в науке финансового права // Государство и право.- 2004.- №7.- С.20-26.

 5. Іващук І.О. Фінансова система України // Фінанси України.- 2001.- №12.- с.142-152.

 6. Карасева М.В. Финансовая деятельность государства – основополагающая категория финансово-правовой науки // Государство и параво.- 1996.- №11.- с.75-84.

 7. Концепцiя розвитку Мiнiстерства фiнансiв України // Фiнанси України.- 1997.- №3.- с.27-41.

 8. Копитов С.М. Функції казначейства з виконання державного та місцевих бюджетів // Фінанси України.- 2001.- №5.- с.45-50.

 9. Косаняк В.Я. Національний банк як особливий центральний орган державного управління у грошово-кредитній сфері: особливості правової природи // Життя і право.- 2004.- №6.- с.30-37; Функції Національного банку України як особливого центрального органу державного управління у грошово-кредитній сфері // Життя і право.- 2004.- №8.- с.42-51.

 10. Кравченко В.І. Економічні та фінансові проблеми формування територіальних громад в Україні // Наукові праці НДФІ.- 1998.- №6.- с.5-13.

 11. Лютий І.О. Нові тенденції розвитку фінансової системи держави // Фінанси України.- 2004.- №5.

 12. Нечай А. Фінансова діяльність держави та фінансове право в сучасний період: їх поняття // Право України.- 2000.- №1.- с.54-58; її ж: Динамика финансовых отношений и новый поход к категориям финансового права // Государство и право.- 2000.- №12.- с.33-38.

 13. Нечай А.А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків.- Чернівці: Рута, 2004.- 264с.; її ж: Актуальні питання фінансового права: правові основи публічних накопичувальних фондів.- Чернівці: „Рута", 2004.- 376 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...