WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правові засади розподілу доходів та видатків між бюджетами різних рівнів. Правове регулювання бюджетних повноважень - Реферат

Правові засади розподілу доходів та видатків між бюджетами різних рівнів. Правове регулювання бюджетних повноважень - Реферат

Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами

Згідно ст. 101БК, міські (київ, Севастополь, міст республіканського АРК, обласного значення ) та районні ради можуть передбачати дотації вирівнювання бюджетам відповідно нижчого рівня. А також субвенції:

 • На отримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків їх діяльності.

 • На виконання власних повноважень територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань (якщо інший орган може виконати цю функцію ефективніше)

 • Виконання інвестиційних проектів.

Бюджетна субсидія (лат.subsidium - резерв, допомога, підтримка) - це грошова допомога, що надається бюджетом вищого рівня бюджету нижчого рівня, з метою забезпечення ними реалізації конкретних цілей, але без необхідності вкладення коштів з боку отримувача. При нецільовому використанні кошти підлягають поверненню. Згідно з міжнародно визнаною термінологією, це зв'язаний або умовний трансферт, який не вимагає участі у фінансуванні з боку отримувача

 1. Принципи розподілу доходів та видатків між бюджетами різних рівнів бюджетної системи України. Правове регулювання міжбюджетних відносин.

Одним із найбільш проблемних відносин у бюджетному праві є регулювання між бюджетних відносин.

Зміст міжбюджетних відносин полягає в першу чергу у розподілі видатків між бюджетами різних рівнів, з метою найефективнішого забезпечення виконання функцій (держави, органу місцевогоо самоврядування) та задоволення прав і інтересів мешканців, громадян тощо. Визначенню міжбюджетних відносин присвячено Розділ 4 БК.

Міжбюджетні відносини – це відносини між державою, АРК та місцевим самоврядуванням щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами , неообхідними для виконання функцій, передбачених Конституцією та законами України.

Основними об'єктами сучасної системи міжбюджетних відносин є:

1.Власні, закріплені та регулюючі доходи;

2.Нормативи відрахувань від регулюючих доходів;

3.Дотації, субвенції та субсидії;

За структурою розділу 4 БК і змістом міжбюджетних відносин ми знаходимо:

 1. Принцип розмежування видатків:

 • державні

 • ті які можуть бути передані АРК та місцевому самоврядуванню для їх найефективнішого використання (делеговані).

 • Власне видатки місцевого самоврядування

 1. Випливає із змісту ст. 85 і по-суті визначає основні засади та принципи здійснення видатків різними ланками бюджетної системи.

 • Передача державою права на здійснення видатків супроводжується передачею бюджетних ресурсів у вигляді: а) закріплених за відповідним бюджетом доходів або їх частки; б) трансфертів з держбюджету.

 • Заборона здійснювати видатки не віднесені кодексом до місцевих бюджетів

 • Заборона фінансування бюджетних установ одночасно з різних бюджетів протягом одного бюджетного періоду.

 1. Розмежування видатків між місцевими бюджетами здійснюється за принципом субсидіарності з урахуванням критеріїв повноти надання послуги та наближення її до безпосереднього споживача.

Отже Бюджетний кодекс розподіляє видатки на групи за принципом субсидіарності і чітко визначає, з якого бюджету має фінансуватись кожна видаткова функція:

Видатки місцевих бюджетів: Видатки, що враховуються при визначенні трансфертів Видатки, що НЕ враховуються при визначенні трансфертів

 1. 2. За які кошти повинні фінансуватися видатки місцевих бюджетів?

Відхід від розподілу розмежування доходів на фінансування делегованих та власних повноважень. Доходи місцевих бюджетів розподіляються на ті, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів та ті, що при визначенні трансфертів не враховуються.

Доходи, що враховуються при обрахунку трансфертів: Кошик №1 = шість плюс один Прибутковий податок з громадян - локомотив доходної бази місцевих бюджетів і базовий регулюючий податок.

 • Стаття 65 визначає нормативи відрахування від прибуткового податку.

 • Бюджети Києва та Севастополя 100%

 • Бюджети міст республіканського та обласного знач. 75%

 • Бюджети міст районного значення, сіл, селищ 25%

 • Решта закріплених податків залишається в місцевих бюджетах стовідсотково

Державне мито (в частині, що належить місцевим бюджетам); Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності; плата за держреєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності; плата за торговий патент на певні види підприємницької діяльності; Надходження від штрафів, що накладаються виконавчими органами місцевих рад; Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва, у частині, що належить місцевим бюджетам.

Перелік закріплених доходів (Кошик №1) визначено для бюджетів місцевого самоврядування, тобто для бюджетів базового рівня (села, селища, їх об'єднання, та міста районного значення)

Доходи, що НЕ враховуються при обрахунку трансфертів: Кошик №2 Перелік доходів визначено Ст. 69 БКУ.

В "Кошик №2" увійшли:

Плата за землю в обсязі 100% для бюджетів Києва і Севастополя, 75% для бюджетів міст республіканського та обласного значення, та 60% для бюджетів міст районного значення, сіл та селищ.

Податок на прибуток підприємств комунальної власності.

Також до складу доходів, що не враховуються при визначенні трансфертів, належать:

 • Кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності, в т.ч. від продажу земельних ділянок не с/г призначення

 • Традиційно - місцеві податки і збори

Інші доходні джерела

Якщо територіальному органу місцевого самоврядування не вистарчає доходів від усіх територіальних джерел для покриття першочергових витрат, місцевому бюджету з вищестоящого бюджету надається фінансова підтримка у вигляді дотацій або субвенцій. Це так звані методи бюджетного регулювання.

Отже, методи бюджетного регулювання передбачають встановлення:

 • Закріплених доходів та норм відрахуваань.

 • Власних доходів місцевого самоврядування.

 • Механізм міжбюджетних трансфертів (з державного місцевим, з місцевих – державному; місцеві між собою)

лIТЕРАТУРА

 1. Бельський К.С. Финансовое право: наука, история, библиография.- М.: Юрист, 1995.

 2. Буковинський С.А. Концептуальні засади управління бюджетними коштами в Україні // Фінанси України.- 2001.- №5.- с.24-33.

 3. Василик О. Фінанси в економічній системі держави // Фінанси України.- 2000.- №1.- с.3-10.

 4. Дєєва Н.М. Реформування фінансової системи – головна запорука зміцнення державності ( у порядку обговорення) // Фінанси України.- 2000.- №9.- с.134-140. (щодо реформування фінансового апарату)

 5. Ивлиева М.Ф. Категория "финансы" и "финансовая деятельность государства" в науке финансового права // Государство и право.- 2004.- №7.- С.20-26.

 6. Іващук І.О. Фінансова система України // Фінанси України.- 2001.- №12.- с.142-152.

 7. Карасева М.В. Финансовая деятельность государства – основополагающая категория финансово-правовой науки // Государство и параво.- 1996.- №11.- с.75-84.

 8. Концепцiя розвитку Мiнiстерства фiнансiв України // Фiнанси України.- 1997.- №3.- с.27-41.

 9. Копитов С.М. Функції казначейства з виконання державного та місцевих бюджетів // Фінанси України.- 2001.- №5.- с.45-50.

 10. Косаняк В.Я. Національний банк як особливий центральний орган державного управління у грошово-кредитній сфері: особливості правової природи // Життя і право.- 2004.- №6.- с.30-37; Функції Національного банку України як особливого центрального органу державного управління у грошово-кредитній сфері // Життя і право.- 2004.- №8.- с.42-51.

 11. Кравченко В.І. Економічні та фінансові проблеми формування територіальних громад в Україні // Наукові праці НДФІ.- 1998.- №6.- с.5-13.

 12. Лютий І.О. Нові тенденції розвитку фінансової системи держави // Фінанси України.- 2004.- №5.

 13. Нечай А. Фінансова діяльність держави та фінансове право в сучасний період: їх поняття // Право України.- 2000.- №1.- с.54-58; її ж: Динамика финансовых отношений и новый поход к категориям финансового права // Государство и право.- 2000.- №12.- с.33-38.

 14. Нечай А.А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків.- Чернівці: Рута, 2004.- 264с.; її ж: Актуальні питання фінансового права: правові основи публічних накопичувальних фондів.- Чернівці: „Рута", 2004.- 376 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...