WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правові засади розподілу доходів та видатків між бюджетами різних рівнів. Правове регулювання бюджетних повноважень - Реферат

Правові засади розподілу доходів та видатків між бюджетами різних рівнів. Правове регулювання бюджетних повноважень - Реферат

Реферат на тему:

Правові засади розподілу доходів та видатків між бюджетами різних рівнів. Правове регулювання бюджетних повноважень

План

 1. Поняття та види бюджетних надходжень і бюджетних витрат.

 2. Бюджетні повноваження держави та органів місцевого самоврядування в Україні.

 3. Правове регулювання міжбюджетних трансфертів. Поняття та види.

 4. Принципи розподілу доходів та видатків між бюджетами різних рівнів бюджетної системи України. Правове регулювання міжбюджетних відносин.

Поняття та види бюджетних доходів і бюджетних витрат

Бюджетний кодекс України розмежовує такі поняття як бюджетні надходження і бюджетні доходи. Основним критерієм такого поділу є необхідність повернення та відшкодування певної суми коштів. Тобто запозичення трактується як надходження а не дохід, оскільки його треба повертати із сплатою відсотків. Відповідно розрізняють видатки бюджету та витрати бюджету.

Бюджетні доходи і видатки класифікуються за різними критеріями. Виходячи із змісту бюджетної системи, бюджетні доходи та видатки, найперше класифікують як державні та місцеві.

Законодавство визначає обов'язкову та загальноприйняту бюджетну класифікацію, що має офіційний характер. Бюджетний кодекс дає визначення змісту бюджетної класифікації (ст.ст. 8 – 12). Крім цього існує Бюджетна класифікація, затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 27 грудня 2001 року №604, якою докладно визначено класифікацію доходів бюджету з розбивкою по всіх видах; видатків; фінансування та боргу (чотири розділи).

Доходи бюджету – усі податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, дарунки, гранти).

Надходження до бюджету – доходи бюджету та кошти, залучені в результаті взяття боргових зобов'язань, органами державної влади, органами влади АРК, або органами місцевого самоврядування.

Склад доходів різних ланок бюджетної системи відображається в різних платежах, які сплачують юридичні і фізичні особи у відповідний бюджет.

Доходи бюджету класифікуються за такими розділами:

 1. Соціально-економічною ознакою:

  • Податкові надходження (податки, збори, обов'язкові платежі);

  • Неподаткові надходження (від власності та підприємницької діяльності; адміністративні збори та платежі);

  • Доходи від операцій з капіталом;

  • Трансферти – кошти, одержані від органів державної влади або місцевого самоврядування, інших держав чи міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі.

 2. Теоретично, доходи бюджетів класифікують також за порядком і умовами зарахування:

 • закріплені - це доходи, які постійнодіючим законодавством віднесені у доходну частину бюджету певного рівня повністю у розмірі територіальних надходжень, або у твердофіксованому розмірі (нормативи), що встановлюються на тривалий строк і не потребують додаткового рішення вищестоящого органу влади. Таке закріплення міститься у постійнодіючому бюджетному або податковому законодавстві. У Держбюджеті тільки закріплені доходи.

Наприклад: Акцизний збір - в дохід Держбюджету. Де б він не збирався буде зараховуватися на централізований рахунок Держказначейства.

Податок на доходи фізичних осіб – в повному розмірі зараховуються до місцевих бюджетів

 • власні - у місцевих бюджетах це надходження від комунальної власності, місцевих податків і зборів тощо. Вони закріплюються повністю або за нормативами, які визначають щороку.

 • залучені - якщо не вистачає власних коштів, то органи влади можуть (залучати) - користуватись позиченими.

 • регулюючі - доходи які щороку включаються в місцеві бюджети на підставі Законів або рішень вищестоящих органів місцевого самоврядування. Нормативи відрахувань затверджуються таким чином: або єдині для всіх бюджетів різного рівня, або диференційовано для кожної ланки бюджетної системи в залежності від об'єму закріплених доходів і передбачених видатків.

Доходи місцевих бюджетів класифікуються також за ознакою їх достатності у відповідних бюджетах:

 • Доходи що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів

 • Доходи що не враховуються при визначенні міжбюджетьних трансфертів

Класифікація видатків бюджету.

Видатки бюджету – це кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, пердбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум. Видатки бюджету та кошти на погашення основної суми боргу – складають витрати бюджету.

Відповідно до Бюджетної класифікації, видатки бюджету класифікуються:

 1. За функціями (функціональна класифікація):

 • Вищі органи державного управління, місцевого самоврядування, фінансова та зовнішньополітична діяльність;

 • Фінансова та фіскальна діяльність;

 • Зовнішньополітична діяльність;

 • Управління системою державного управління;

 • Фундаментальні дослідження;

 • Вибори та референдум;

 • Обслуговування боргу;

 • Оборона;

 • Судова влада;

 • Кримінально-виконавча система та виправні заходи;

 • Соціальний захист різних категорій населення тощо.

 1. Еономічна класифікація. Містить підрозділи та групи, в яких конкретизуються напрями спрямування бюджетних коштів на здійснення відповідно функцій держави, АРК, місцевого самоврядування.

 • Поточні видатки:

  1. Видатки на товари і послуги (заробітна плата, предмети, матеріали, обладнання, інвентар, ремонт тощо);

  2. Виплата процентів (доходу) за зобовязаннями

  3. Субсидії і поточні трансферти

 • Капітальні видатки:

  1. Придбання основного капіталу (капітальне будівництво, інше будівництво, ремонт, реконструкція, реставрація

  2. Створення державних запасів і резервів;

  3. Придбання землі і нематеріальних активів

  4. Капітальні трансферти

 • Нерозподвлені видатки

 • Кредитування за вирахуванням погашення

  1. Надання внутрішніх кредитів за вирахуванням погашення (надання, повернення)

  2. Надання зовнішніх кредитів за вирахуванням погашення (надання, погашення)

 1. Відомча класифікація – визначає перелік головних розпорядників бюджетних коштів. На її основі Державне казначейство України та місцеві фінансові органи ведуть реєстр усіх розпорядників бюджетних коштів. За змістом це перелік органів державної влади, усіх органів центральної виконавчої влади, а також усі обласні державні адміністрації України.

 2. Програмна класифікація – застосовується при формуванні бюджету за програмно-цільовим методом. Щорічно визначається у законі пор Державний бюджет України.

 3. Видатки місцевих бюджетів класифікують за ознакою субсидіарності:

Видатки що враховують при наданні міжбюджетних трансфертів

Видатки що не враховують при визначенні міжбюджетних трансфертів.

Бюджетні повноваження держави та органів місцевого самовярдування в Україні.

Повноваження в сфері бюджету - невід'ємна частина правового статусу держави та органів місцевого самоврядування. Без грошей немає владних повноважень.

З юридичної точки зору під бюджетними повноваженнями розуміють як юридичні права так і юридичні обов'язки. Норми що визначають бюджетні повноваження знаходяться в Конституції, Бюджетному кодексі України, Законі "Про місцеве самоврядування", законах Про Державний бюджет України на відповідний рік, в рішеннях місцевих органів влади про бюджет.

Інститут бюджетних повноважень є комплексним інститутом. Конституційно-правовий бік інституту бюджетних повноважень полягає у тому, що до його складу входять правові норми, які встановлюють повноваження органу законодавчої влади і місцевих рад у галузі бюджету. Адміністративно-правова сторона інституту бюджетних повноважень полягає в тому, що він містить норми, які встановлюють компетенцію органів державної влади та місцевого самоврядування, порядок видання ними підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють діяльність цих органів в сфері бюджету і створюють необхідні умови для здійснення бюджетних правовідносин. Фінансово-правовий його бік становлять норми на підставі яких виникають правовідносини в процесі мобілізації, розподілу і використання коштів бюджетного фонду. Таким чином, в сукупності ці норми утворюють інститут, який включає не лише норми бюджетного права, але й конституційного та адміністративного, які регулюють окремі відносини, що виникають в процесі здійснення органами державної влади та органами місцевого самоврядування повноважень в бюджетній сфері.

Основний зміст бюджетних повноважень органів місцевого самоврядування полягає в праві отримувати, розподіляти та використовувати бюджетні кошти. Це діяльність по мобілізації державних доходів, розподіл і використання надходжень, включених законодавством у певний вид бюджету. Здійснюються ці повноваження шляхом складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету, тобто, їхня реалізація відбувається в бюджетному процесі. Право отримувати, розподіляти і використовувати бюджетні кошти являє собою матеріальний зміст повноважень місцевих органів влади. Бюджетний процес виступає як форма, порядок реалізації прав на отримання, розподіл і використання бюджетних коштів. З іншого боку, бюджетний процес втратив би будь-який зміст, якби не був наповнений матеріальним змістом, якби не був пов'язаний з правом отримання конкретних видів і в визначених розмірах бюджетних доходів з правом на використання їх на ті чи інші заходи


 
 

Цікаве

Загрузка...