WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Бюджет і бюджетне право України - Реферат

Бюджет і бюджетне право України - Реферат

2.Поняття бюджетного права. Особливості бюджетно-правових відносин.

Бюджетне право України.

Сукупність фінансово-правових норм, що регулюють фінансові відносини, які виникають у зв'язку з бюджетною діяльністю складають бюджетне право.

Предметом бюджетного права є відносини з приводу формування і використання державного і місцевих бюджетів в Україні.

Бюджетно-правові норми регулюють відносини:

 • при встановленні бюджетної системи і бюджетного устрою;

 • щодо бюджетних повноважень держави та органів місцевого самоврядування;

 • встановленні структури доходів і видатків бюджетної системи, розподілом їх між бюджетами різного рівня;

 • розмежуванням бюджетної компетенції між державою і органами місцевого самоврядування а також органами місцевого самоврядування різних рівнів;

 • з організацією бюджетного процесу: складанні, розгляду, затвердженні бюджетів, їх виконання та звітності про виконання; організацією контролю за виконанням бюджету.

 • Здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

Ці групи відносин, після врегулювання їх правовими нормами, стають бюджетними правовідносинами. А оскільки це вид фінансових правовідносин, то їм властиві і усі інші загальні ознаки.

Оскільки бюджетні правовідносини виникають на підставі закону про бюджет, то вони мають періодичний характер і тривають 1 рік.

/31.12. - всі бюджетні рахунки закриті між суб'єктами цих відносин. В бюджет нічого не надійде і не витратиться. Університет: бюджетне фінансування припиняється в поточному році і буде вже в наступному, якщо таке буде передбачено в бюджеті на новий рік/ Таким чином, після закінчення бюджетного періоду ці відносини як правило поновлюються за умови якщо в бюджет наступного періоду ці суб'єкти повинні або вносити доходи, або мають право одержувати з нього асигнування.

В бюджетних правовідносинах бере участь більш вузьке коло суб'єктів ніж у інших видах фінансових правовідносинах. Бюджетно-правові норми встановлюють правила поведінки для особливого кола суб'єктів, кожен з яких бере участь у розподілі доходів і видатків між бюджетами, одержанні бюджетних асигнувань, у складанні, розгляді або затвердженні бюджетів. Найбільш широкі повноваження мають представницькі органи влади: парламент та місцеві ради, оскільки вони мають право на бюджет.

Ніколи не бувають суб'єктами окремі громадяни або недержавні юридичні особи.

/По доходній частині з бюджетом пов'язано багато суб'єктів. Громадянин теж пов'язаний але не безпосередньо - йому з бюджету нічого не надходить. Заробітна плата нараховується роботодавцем – навіть якщо це бюджетна установа. Для прикладу, університет фінансується з бюджету, а викладач з університетом в трудових відносинах).

Умовно всі бюджетно-правові норми поділяють на матеріальні - встановлюють і визначають матеріальний зміст бюджету тобто структуру бюджетної системи, джерела доходів і направлення видатків, їх обсяги, розмежування між ланками і резервні фонди.

Процесуальні норми утворюють інститут бюджетного процесу. Вони регулюють відносини що виникають при складанні і розгляді проектів бюджетів, затвердженні і виконанні бюджету, а також при складанні, розгляді і затвердженні звіту про виконання бюджету. В Росії окремо виділено контроль за бюджетною діяльністю.

Бюджетне законодавство є двох видів:

 • постійнодіюче

 • періодичне

Постійнодіюче.

Бюджетний кодекс України прийнятий ВР України 21 червня 2001 року – це основний, центральний документ у бюджетному праві; Постанови Верховної Ради України, Укази Президента України, Постанови КМУ.

Періодичне. Закон Про бюджет на відповідний рік; рішення місцевих органів про місцевий бюджет.

Структура Бюджетного кодексу

 • Загальна частина (Розділи 1, глави 1 – 4)

Визначає загальні положення щодо бюджетного устрою України, описує структуру бюджетної системи та її принципи, встановлює правила здійснення державних запозичень, а також описує бюджетний процес та його учасників

 • Особлива частина (Розділ 2 – 5)

Визначає структуру Державного та місцевих бюджетів, основні положення щодо їх формування, розгляду, прийняття та виконання, а також процедури бухгалтерського обліку та бюджетної звітності

Розділ "Міжбюджетні відносини" визначає основні правила стосунків між державним бюджетом та бюджетами місцевого самоврядування, описує принципи розмежування видатків бюджету, а також встановлює порядок обрахунку міжбюджетних трансфертів та процедури їх виконання.

Розділ 5 Визначає процедуру контролю за дотриманням бюджетного законодавства та відповідальність за його порушення

3. Бюджетна система України.

Бюджетна система України – сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права.

В ст.5 БК визначено, що бюджетна система України складається з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Конституція України, закріплюючи матеріальну і фінансову основу місцевого самоврядування, визначає також і право територіальної громади на бюджет. Законодавець у БК розмежовує місцеві бюджет і бюджети місцевого самоврядування. Так бюджетами місцевого самоврядування є бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань. Місцевими бюджетами визнаються бюджет АРК, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування.

Бюджетний устрій країни визначається формою державного устрою. Україна - унітарна держава, в якій визнається і гарантується місцеве самоврядування, функціонування якого без власних бюджетів неможливо. Крим - територіальна автономія - не державна.

/Росія - 3 рівні: федеративний, членів федерації, місцевих органів./

В Україні - 2-рівнева бюджетна система:

 • Державний бюджет

 • місцеві бюджети

Республіканський бюджет АР Крим - законодавець не виділяє як окрему ланку, тому ми відносимо його до рівня місцевих бюджетів.

Кожен бюджет, який входить складовою частиною (ланкою у бюджетну систему, затверджується окремо відповідним органом влади. Та є бюджет який не затверджується це - консолідований (зведений) бюджет. Сукупність усіх бюджетів є зведеним (консолідованим ) бюджетом. Він не затверджується парламентом, а використовується для аналізу і визначення засад державного регулювання економічного і соціального розвитку Україїни. Згідно ст. 6 зведений бюджет є сукупністю показників бюджетів що використовуються для аналізу і прогнозування економічного і соціального розвитку держави.

Консолідований (зведений) бюджет утворюється на таких рівнях:

 1. Державному

 2. АРК

 3. Обласному

 4. районному

 5. Міста з районним поділом

Консолідований (зведений) бюджет держави = (показники) державного бюджету + Республіканський АР Крим + бюджети 24 областей +2 бюджети міст республіканського (Києва та Севастополя).

Консолідований (зведений) бюджет області = обласний бюджет + бюджети районів + бюджети міст обласного значення цієї області

Консолідований (зведений) бюджет міста Києва (Севастополя) = міського бюджету + бюджети 14 районів м. Києва (3 з них включають селищні і сільські бюджети.

Консолідований (зведений) бюджет району = районний бюджет + бюджети міст районного підпорядкування + сільські і селищні бюджети.

Консолідований бюджет використовують для розрахунків мінімальних соціальних і фінансових норм і нормативів, необхідних при бюджетному плануванні і при аналізі ефективності використання бюджетних коштів, а також є підставою для надання допомоги нижчестоящим бюджетам з вищестоящих.

лIТЕРАТУРА

 1. Бельський К.С. Финансовое право: наука, история, библиография.- М.: Юрист, 1995.

 2. Буковинський С.А. Концептуальні засади управління бюджетними коштами в Україні // Фінанси України.- 2001.- №5.- с.24-33.

 3. Василик О. Фінанси в економічній системі держави // Фінанси України.- 2000.- №1.- с.3-10.

 4. Дєєва Н.М. Реформування фінансової системи – головна запорука зміцнення державності ( у порядку обговорення) // Фінанси України.- 2000.- №9.- с.134-140. (щодо реформування фінансового апарату)

 5. Ивлиева М.Ф. Категория "финансы" и "финансовая деятельность государства" в науке финансового права // Государство и право.- 2004.- №7.- С.20-26.

 6. Іващук І.О. Фінансова система України // Фінанси України.- 2001.- №12.- с.142-152.

 7. Карасева М.В. Финансовая деятельность государства – основополагающая категория финансово-правовой науки // Государство и параво.- 1996.- №11.- с.75-84.

 8. Концепцiя розвитку Мiнiстерства фiнансiв України // Фiнанси України.- 1997.- №3.- с.27-41.

 9. Копитов С.М. Функції казначейства з виконання державного та місцевих бюджетів // Фінанси України.- 2001.- №5.- с.45-50.

 10. Косаняк В.Я. Національний банк як особливий центральний орган державного управління у грошово-кредитній сфері: особливості правової природи // Життя і право.- 2004.- №6.- с.30-37; Функції Національного банку України як особливого центрального органу державного управління у грошово-кредитній сфері // Життя і право.- 2004.- №8.- с.42-51.

 11. Кравченко В.І. Економічні та фінансові проблеми формування територіальних громад в Україні // Наукові праці НДФІ.- 1998.- №6.- с.5-13.

 12. Лютий І.О. Нові тенденції розвитку фінансової системи держави // Фінанси України.- 2004.- №5.

 13. Нечай А. Фінансова діяльність держави та фінансове право в сучасний період: їх поняття // Право України.- 2000.- №1.- с.54-58; її ж: Динамика финансовых отношений и новый поход к категориям финансового права // Государство и право.- 2000.- №12.- с.33-38.

 14. Нечай А.А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків.- Чернівці: Рута, 2004.- 264с.; її ж: Актуальні питання фінансового права: правові основи публічних накопичувальних фондів.- Чернівці: „Рута", 2004.- 376 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...