WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Фінансово-правові норми і фінансові правовідносини - Реферат

Фінансово-правові норми і фінансові правовідносини - Реферат

Отже,Фінансово-правова норма- це загальнообовязкові приписи компетентних державних органів з приводу мобілізації, розподілу і використання коштів централізованих і децентралізованих фондів, які виражені в категоричній формі і забезпечені примусовою силою держави.

2. Фінансові відносини - це відносини, які можуть існувати лише в формі правових відносин. Їх матеріальним змістом є поведінка субєктів, а юридичним - субєктивні юридичні права чи обовязки.

Фінансово-правові відносини завжди відображають певні, існуючі в державі економічні відносини, які переходять через суспільну свідомість і вже згодом їх ідеальна форма і переосмислений зміст знаходять своє закріпленняв правових відносинах.. Таким чином, лише в результаті регулювання нормою права і її впливу на поведінку людей, суспільні відносини перетворюються в правовідносини.

Залежно від інституційної належності виділяються такі відносини:

• бюджетні;

• з приводу утворення державних та місцевих фінансів;

• з приводу використання державних чи місцевих фінансів;

• що виникають у процесі фінансової діяльності підприємств, установ та організацій;

• податкові;

• кредитні;

• страхові;

• з приводу грошового обігу і розрахунків;

• з валютного регулювання.

Природа фінансових правовідносин визначається тим, що вони є владно-майновими відносинами, в яких відносини влади невіддільні від майнових.

Фінансові відносини неможливі поза державною діяльністю. Окрім того, що в фінансовому правіорганізаційні елементи панують над майновими, специфіка фінансової діяльності держави походить також із специфіки об'єкту (грошових коштів) івиникаючих впроцесі цієїдіяльності майнових відносин. Грошові кошти в фінансових відносинах не виступають ні засобом обігу, ні мірилом вартості, оскільки при акумуляції і витрачанні через бюджет цих коштів, як правило, не виникає еквівалентних відносин. Виняток становлять відносини в сфері державного кредиту, умовами яких, є зобов'язання держави повернути позичену суму коштів; повернути її в визначені терміни; а також сплатити

винагороду (відсотки). Це владно-організаційні і разом з тим майнові відносини.

Фінансові правовідносинихарактеризуються рядом

специфічних ознак:

 1. Виникають з фінансової діяльності держави та мають грошовий характер.

 2. Одним з суб'єктів завжди виступає сама держава в особі уповноваженого органу.

 3. Їх виникнення, зміна чи припинення завжди пов'язана безпосередньо з законом (чи іншим нормативним актом).

Для виникнення конкретного фінансового правовідношення необхідно, щоб на основі і в виконання закону були видані індивідуальні акти, які в фінансовому праві являються юридичними фактами, що служать для виникнення конкретного фінансового відношення.

Зміна фінансового правовідношення не може відбутися за волевиявленням їх учасників. Вона теж здійснюється на основі нормативного акту, в зв'язку із зміною фактів і подій, передбачених цим актом. Щодо припинення фінансового правовідношення, то в кожному конкретному випадку воно є іншим, н-д у відносинах в сфері державного кредиту це відбувається при фактичному закінченні правовідношення, коли сумапозичених коштівповернена і відсотки чи інший спосіб винагороди сплачені. Суб'єкти фінансового правовідношення самі не вправі встановлювати, змінювати чи припиняти правовідносини, оскільки це встановлює сама держава, не пов'язуючи дані правовідносини з волевиявленням їх учасників.

Ці три, разом взяті ознаки, визначають специфікуфінансових правовідносин, і жодна з них, не охарактеризує їх повністю, якщо буде розглядатись окремо.

3.Субєктами фінансового правовідношення можуть бути виключно субєкти фінансового права. Це:

 • держава в особі ВРУ, Президента України, КМУ, Мінфіну, НБУ та ін; адміністративно-територіальні утворення АР Крим; області, міста, райони, селища, села. Держава і адміністративно-територіальні утворення вступають у бюджетні правовідносини, оскільки вони наділені правом на бюджет, а отже мають право на одержання доходів і фінансування видатків, при виконанні функцій, покладених на них Конституцією. Особливі відносини виникають при державному кредиті, випуску місцевих позик.

 • юридичні особи - підприємства і організації усіх форм власності; установи, громадські організації, тобто колективні субєкти. Господарюючі субєкти - юридичні особи є платниками податків, користувачами банківських позик, бюджетних кредитів та ін. Некомерційні організації та установи державної форми власності та інші бюджетні установи одержують бюджетні асигнування.

 • громадяни як індивідуальні субєкти. Ст.67 Конституції покладає на всіх громадян обовязок сплачувати податки і збори.

лIТЕРАТУРА

 1. Бельський К.С. Финансовое право: наука, история, библиография.- М.: Юрист, 1995.

 2. Буковинський С.А. Концептуальні засади управління бюджетними коштами в Україні // Фінанси України.- 2001.- №5.- с.24-33.

 3. Василик О. Фінанси в економічній системі держави // Фінанси України.- 2000.- №1.- с.3-10.

 4. Дєєва Н.М. Реформування фінансової системи – головна запорука зміцнення державності ( у порядку обговорення) // Фінанси України.- 2000.- №9.- с.134-140. (щодо реформування фінансового апарату)

 5. Ивлиева М.Ф. Категория "финансы" и "финансовая деятельность государства" в науке финансового права // Государство и право.- 2004.- №7.- С.20-26.

 6. Іващук І.О. Фінансова система України // Фінанси України.- 2001.- №12.- с.142-152.

 7. Карасева М.В. Финансовая деятельность государства – основополагающая категория финансово-правовой науки // Государство и параво.- 1996.- №11.- с.75-84.

 8. Концепцiя розвитку Мiнiстерства фiнансiв України // Фiнанси України.- 1997.- №3.- с.27-41.

 9. Копитов С.М. Функції казначейства з виконання державного та місцевих бюджетів // Фінанси України.- 2001.- №5.- с.45-50.

 10. Косаняк В.Я. Національний банк як особливий центральний орган державного управління у грошово-кредитній сфері: особливості правової природи // Життя і право.- 2004.- №6.- с.30-37; Функції Національного банку України як особливого центрального органу державного управління у грошово-кредитній сфері // Життя і право.- 2004.- №8.- с.42-51.

 11. Кравченко В.І. Економічні та фінансові проблеми формування територіальних громад в Україні // Наукові праці НДФІ.- 1998.- №6.- с.5-13.

 12. Лютий І.О. Нові тенденції розвитку фінансової системи держави // Фінанси України.- 2004.- №5.

 13. Нечай А. Фінансова діяльність держави та фінансове право в сучасний період: їх поняття // Право України.- 2000.- №1.- с.54-58; її ж: Динамика финансовых отношений и новый поход к категориям финансового права // Государство и право.- 2000.- №12.- с.33-38.

 14. Нечай А.А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків.- Чернівці: Рута, 2004.- 264с.; її ж: Актуальні питання фінансового права: правові основи публічних накопичувальних фондів.- Чернівці: „Рута", 2004.- 376 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...