WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Загальні засади конституційного ладу: принцип народовладдя та форми його здійснення - Реферат

Загальні засади конституційного ладу: принцип народовладдя та форми його здійснення - Реферат

Реферат на тему:

Загальні засади конституційного ладу: принцип народовладдя та форми його здійснення

Цього року ми відзначили ювілей двох вікопомних подій, які увійшли в історію України. Цими подіями є схвалення 24 серпня 1991 року Акта проголошення незалежності України та прийняття Верховною Радою України 28 червня 1996 року Конституції України.

Переоцінити значення цих подій важко. Адже з проголошенням незалежності України наша держава стала на шлях будівництва демократичної, соціальної, правової держави. А з прийняттям нової Конституції України розпочався наступний етап – закріплення нової концепції народовладдя та організаційно-правових засад діяльності інститутів громадського суспільства і держави.

Прийняття нового Основного Закону нашої держави – це визначна подія в її історії, у житті її народу. Завершився тривалий і надзвичайно складний конституційний процес і розпочався якісно новий етап у розвитку суспільства і держави.

Розглядаючи Конституцію України лише як правовий акт було б не зовсім правильно. Вона є надзвийчайно важливим політико-правовим документом довгострокової дії, яким збагатилася наша молода держава.

Нова Конституція закріплює в Україні засади державної політики, спрямованої перш за все на забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя. Вона заклала належні засади для розвитку і зміцнення демократичної, соціальної, правової держави, в якій людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Сьогодні ми усвідомлюємо, що інакше і не повинно бути. Адже носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, яку він реалізовує безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Це принципово нова конституційна система влади народу в Україні. По-перше в радянський період в Конституції було записано, що народ здійснює державну владу "через Ради народних депутатів, які становлять політичну основу УРСР" (ст. 2 Конститції). Тільки в процесі конституційної реформи в Основний Закон держави було внесено положення про те, що народ здійснює державну владу безпосередньо. По-друге, принципова особливість нинішньої конституційної системи влади народу полягає в тому, що виділяється така ланка її здійснення як органи місцевого самоврядування, які не входять в систему органів державної влади. Таким чином, Конституція України 1996 року чітко визначила, що необхідно розрізняти конституційну систему влади народу і конституційну систему державної влади, що не одне і те ж.

Державна влада – це не єдина форма влади народу. Другою її формою можна вважати місцеве самоврядування.

Така різниця важлива для уяснення природи влади народу, її конституційних основ і правового механізму здійснення.

Драматичні події, які передували прийняттю нової Конституції України наклали свій відтінок на багато її положень. Час, що минув після прийняття Конституції України 1996 року показав, які політичні сили розробляли норми і сприяли їх прийняттю.

Під лозунгами демократії і парламентаризму як відзначив Президент України Л.Кучма, не припиняються спроби не допустити забезпечення і розвитку реальної влади народу. Про це свідчать, колізії навколо прйиняття нової редакції закону про вибори народних депутатів України". Президент також вважає ігноруванням волі народу підсумків всеукраїнського референдуму (квітень 2000 року)

Наше завадння підняти над політичними пристрастями і провести незалежну позицію юристів.

Необхідність наукової розобки диктується станом українського законодавства. Воно нестабільне, протирічиве, прогалинисте, хаотичне. Навіть питання про юридичну силу актів часто не є безспірним. Наприклад, Закон України від 3 липня 1991 року "Про всеукраїнський та місцевий референдуми" [1, ст. 443], рішення Конституційного Суду України від 26 лютого 1998 року у справі за конституційними поданнями народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про вибори народних депутатів України" від 27 березня 2000 року (справа про всеукраїнський референдум за народною ініціативою та інші.[2, с. 884]

Однією з основоположних засад конституційного ладу України є народовладдя. Це означає, що Україна проголошується державою народовладдя, або, інакше кажучи демократичною державою (народовладдя-демократія)

В Основному Законі розкриваються суттєві ознаки такого поняття, як влада народу", закріплюється конституційний механізм її реалізації, названі найбільш значимі на своїй соціальній сутності і ролі інститути прямого владування народу.

Кожна з двох категорій "народ" і "влада" складають поняття "народовладдя", становлять собою складне явище і потребує хоч би короткого розгляду.

З юридичної точки зору слово "народ" ототожнюється з поняттям "громадяни" і визначається як приналежність даної, асоційованої в рамках єдиної держави, сукупності людей до відповідної держави.

Слід зауважити, що в роки радянської влади під народом розуміли певну історичну спільність людей, яка змінється в залежності від завдань розвитку, які вирішуються суспільством на даному етапі. Відповідно з цим народ міг складатися із трудящих або включати в себе і ті соціальні верстви, які не відносились за своїм положенням до трудящих, тим не менш об'єктивно брали участь у вирішенні завдань розвитку країни. Такий підхід до визначення поняття "народ" відкривав широкі можливості державі для проведення дискримінаційних заходів проти "неугодних" громадян.

В правовій літературі висловлено ряд думок з приводу поняття "народ". Це надзвичайно складне явище і потребує спеціального дослідження. Рамки роботи не дозволяють його вести. Ми лиш зауважимо, що більшість авторів виходить з того, що народ – це громадяни держави всіх національностей.

Влада являє собою можливість розпоряджатися або управляти ким-небудь, підпорядковувати своїй волі інших. Влада – категорія соціальна. Вона виникає разом з виникненням громадянського суспільства і існує у всякому людському суспільстві, поскільки всяке людське суспільство потребує управління, яке забезпечується різними засобами, включаючи і примушення.

З виникненням держави виникає і державна влада, яка виступає як одна із суттєвих ознак держави. Державна влада має в якості своїх основних елементів загальну волю і силу, здатну забезпечити підпорядкування їй всіх членів суспільства.

Як вже відзначалося, Конституція України закріплює прерогативу народу України на всю владу, її повновладдя. Це означає, що український народ ні з ким не ділить владу, і ніхто, крім нього самого, не може претендувати на владу в Україні. "Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами, – закріплено в ч. ІІ ст. 5 Конституціі України, – ніхто не може узурпувати державну владу.

Таким чином, народовладдя є приналежність всієї влади народу, а також вільне здійснення народом цієї влади в повній відповідності з його суверенною волею і корінними інтересами.

В основі влади народу лежить його воля, яка реалізується через різні форми – державні і недержавні. Тому не випадкова формуліровка Конституції "єдиним джерелом влади в Україні є народ" (ч. ІІ ст. 5). Це означає, що всі конституційні повноваження державної влади (законодавчої, виконавчої і судової) в Україні виходять від народу через його вільно виражену волю. Зрозуміло, це воля не безмежна. Існує і визначається суверенність кожної людини. Людина, її життя, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, тому Конституція обмежує державну владу, зобов'язуючи її утверджувати, забезпечувати і захищати ці права і допускає їх обмеження і навіть відміну тільки тимчасово і в особливо передбачених Конституцією випадках. Саме воля народу надає якість легітимності державної влади, всім її формам. Вказівка конституційної норми на джерело влади підкреслює її першооснови.


 
 

Цікаве

Загрузка...