WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Польський закон про воєводське самоврядування 1922 р. - Реферат

Польський закон про воєводське самоврядування 1922 р. - Реферат

11 вересня проект статуту було схвалено Радою Міністрів і два дні по тому відправлено на сеймове обговорення. 26 вересня 1922 р. більшістю голосів він був ухвалений під назвою "Закон про принципи загального воєводського самоврядування, зокрема Львівського, Тернопільського і Станіславського воєводств" [7, с. 89-94]. Закон мав три розділи: "Загальні постанови", "Окремі постанови, які стосуються Львівського, Тернопільського і Станіславського воєводств" та "Заключні постанови".

У першому розділі, дія якого поширювалась на всі воєводства, були сформульовані головні принципи воєводського самоврядування. Стаття 1 Закону, з посиланням на ст. 67 Конституції від 17 березня 1921 р., надавала право ухвали рішень з питань самоврядування виборним воєводським сеймикам. Водночас, згідно з ст. 3, воєводські сеймики мали право приймати в рамках державних законів і конституції свої закони, які набирали чинності після санкції президента, погодження з головою Ради Міністрів, опублікування у воєводських відомостях і були обов'язковими для виконання на території воєводства. У ст. 7 зазначалось, що виконавчим органом самоврядування мав бути воєводський виділ.

Стаття 8 закону вказувала, що воєвода на засіданні сеймиків представляв центральний уряд і користувався правом "вето" на постанови, які не потребували санкції президента. Він міг зупинити дію постанови сеймика та рішення воєводського виділу, які, на його думку, суперечили чинним законам. У такій ситуації справу передавали відповідному міністру, а міністр, погоджуючись з думкою воєводи, передавав її для вирішення Найвищому Адміністративному Трибуналу.

Крім того, перший розділ закону про воєводське самоврядування містив низку бланкетних норм, які містили посилання на правовий акт певного виду. Наприклад, ст. 2 вказувала, що державні закони визначатимуть, які справи входять до компетенції воєводського самоврядування, зокрема в сфері культури, економіки, комунікацій, охорони здоров'я, опіки, самоврядної адміністрації і громадського бюджету; ст. 7 встановила, що склад воєводського виділу мав визначитись спеціальним законом. Проте ці статті першого розділу щодо Львівського, Тернопільського і Станіславського воєводств конкретизувались уже в другому розділі.

Другий розділ стосувався безпосередньо Львівського, Тернопільського і Станіславського воєводств і визначав такі сфери їх воєводського самоврядування: віросповідання, освіта (крім вищої школи), благодійництво, загальне будівництво (у тому числі будівництво доріг і місцевих залізниць), аграрні питання, за винятком земельної реформи, підтримка місцевої промисловості і торгівлі, воєводський бюджет, а також інші справи, віднесені до його компетенції Сеймом Речі Посполитої (ст. 9). Статті 10–12 закону визначали структуру воєводських сеймиків. Сеймики галицьких воєводств мали складались з двох палат – польської і української. Вони проводять окремі наради, і лише в загальних питаннях окремі рішення мають ухвалюватися за згодою обох палат. Вказувався кількісний склад учасників сеймиків: львівського – 100 членів (по 50 на кожну палату), станіславського і тернопільського – по 60 членів (по 30 на кожну палату). Низка інших статей закону стосувалась фінансових та податкових питань діяльності воєводських сеймиків.

Воєводський виділ також повинен був поділятися на дві національні секції, які незалежно одна від одної проводитимуть наради або ухвалюватимуть рішення. Загальні питання мають вирішуватись на спільних засіданнях (ст. ст. 18–20).

Робочою мовою адміністрації і судочинства була польська. Водночас органи місцевого самоврядування могли визначати мову внутрішнього користування. Мову викладання в школах, які підпорядкувались одній з палат сеймика, визначала сама палата. Усі воєводські закони й урядові оголошення мали бути надруковані у воєводських вісниках двома мовами.

Крім того, положення ст. 21 чітко вказували, що на території зазначених воєводств ні держава, ні жоден орган самоврядування не може здійснювати колонізації. Самоврядування в цих воєводствах мало бути запроваджено відразу після спливу двох років з дня оголошення цього закону. У той же час уряд повинен приступити до заснування українського (руського) університету за рахунок державних коштів.

Третій розділ присвячувався механізмові реалізації закону. Ці функції покладалися на міністра внутрішніх справ. Закон про воєводську автономію набирав чинності з дня його оголошення.

Однак урядовці і не думали впроваджувати його в життя, оскільки закон не був конкретизований виконавчими інструкціями та постановами і залишився лише на папері. Його прийняли з тактичних міркувань і винятково з пропагандистською ціллю. Цим кроком влада прагнула домогтися підтримки західних держав і остаточного визнання ними східних кордонів Польщі. Закон мав стати також засобом навернення "русинів" до виборчої кампанії, яка вже розпочиналася [8, с. 199].

Польський сейм 26 вересня 1922 р. видав закон про воєводське самоврядування для заспокоєння міжнародної спільноти, створення враження про задоволення Польщею вимог українського населення, оскільки країни Антанти до цього часу утримувались від однозначного визнання окупації Східної Галичини. Відразу ж після цього польський уряд перейшов у наступ на уряди країн Антанти, щоб забезпечити повну анексію західноукраїнських земель.

Завдяки цьому 15 березня 1923 р. Рада Послів визнала суверенні права Польщі на Східну Галичину. Оскільки нарешті мети було досягнуто, всі обіцянки польської влади лишились на папері, а згадане правове регулювання виявилось лише тактичним маневром, продиктованим діями польської дипломатії, спрямованим на визнання західними державами східного кордону Речі Посполитої. З моменту, коли це визнання стало фактом, влада відклала реалізацію проекту на невизначений термін.

Разом з тим прийняття закону про воєводську автономію лише для частини західноукраїнських земель (Львівського, Тернопільського і Станіславського воєводств), обминувши при цьому Західну Волинь, Полісся і Холмщину, засвідчило, що польська національна політика на цих землях була різна і переслідувала мету поглибити регіональні особливості, розчленувати й асимілювати єдиний український народ.

Література

  1. Вітвицький С. Галичина в міжнародній політиці в 1914-1923 рр. // Український історик. – Нью-Йорк; – Київ, 1995.

  2. Карпенко О.Ю. Статус Східної Галичини у міжнародно-правових актах (1918-1923) //Вісник Прикарпат унів-ту. Історія: Вип. 1. – Івано-Франківськ: Плай, 1998.

  3. Басай О. Самоврядування на західноукраїнських землях у 1921-1939 рр. //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – 22 лист. 1996 р. – Івано-Франківськ: Плай, 1996.

  4. Chojnowski A. Ukraina. – Warszawa: Trio, 1997.

  5. Комар В. Спроби нормалізації польсько-українських відносин у Другій Речі Посполитій //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – 22 лист. 1996 р. – Івано-Франківськ: Плай, 1996.

  6. Краківський О. Галичина у першій чверті ХХ століття: Проблеми польсько-українських стосунків. – Львів: Вид-во ЛФУАДУ, 2000.

  7. Szwed R. Samorzad terytorialny w Polsce w latach 1918-1939. Wybor materialow zrodlowych. – Czestochow, 2000.

  8. Краківський О. Там же.


 
 

Цікаве

Загрузка...