WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Англійський колоніальний режим у Канаді та його особливості (друга пол. XVIII ст.) - Реферат

Англійський колоніальний режим у Канаді та його особливості (друга пол. XVIII ст.) - Реферат

Зберігши формально французьке право і закони, Конституційний акт 1791 р. не надав жодних гарантій їх дотримання. Щодо судочинства і управління колонією, то тут використовувалась лише англійська мова. У Акті не було сказано жодного слова про право франкоканадців на свою мову.

Отже, головними причинами утвердження англійського колоніального режиму в Новій Франції були поряд з "економічними конфліктами" між французькими і англійськими торговцями хутром й конфлікти між самими метрополіями за сфери впливу. Чотири війни що відбулися упродовж 1689–1763 рр., у кінцевому результаті привели до переходу французького володіння під англійську юрисдикцію. Поразка Франції у Північній Америці не була випадковою. Вона зумовлювалась не лише соціально-економічною відсталістю французького феодального ладу, який панував тоді у Новій Франції, а й зовнішніми чинниками.

На початковому етапі англійського пануванняу Канаді, який прийнято називати періодом "воєнного режиму", ця територія перебувала під контролем англійської армії і її керівництво здійснювалось згідно з 55 пунктами капітуляції, умови якої ззовні виглядали досить поміркованими. Нова колоніальна політика зводилася до стабілізації відносини як з франкомовними жителями завойованих північноамериканських територій, так і з індіанцями. Однак прийняття Прокламації 1763 р., згідно з якою територія колишньої провінції Нова Франція була "розчленована" і був встановлений кордон з індіанськими землями, не привело до здійснення цих завдань.

У колоніальному Квебеці зусиллями метрополії і англійської меншості, поряд із старими зв'язками підкорення і залежності, встановлюється система соціальної нерівноправності, національної дискримінації щодо населення французького походження, яке у своїй масі було експлуатованими селянами, нижчими і середніми верствами міського населення. Це привело до загострення у Канаді франкоканадського національного питання, яке стало складовою соціальної і національної визвольної боротьби.

Загострення політичної ситуації в Північній Америці напередодні Війни за незалежність у США (1775-1783) змусило англійські правлячі кола виявити певну гнучкість та поступливість у канадських справах. Політика Карлетона і прийняття Квебекського акта 1774 р. виявилися неоціненними для англійського колоніального панування у Північний Америці. Ілюзії і надії, які породив у франкокандаців цей документ, сприяли тому, що саме французи з усіх переселенців у Північній Америці стали найнадійнішою опорою британської корони під час Війни за незалежність.

Істотне зростання населення британського походження за рахунок лоялістської еміграції потребувало змін у британській політиці і у лютому 1791 р. англійський парламент схвалив проект закону про Канаду, який отримав назву Конституційного акта 1791 р. Цим актом колишня колонія Квебек була поділена на дві провінції – Верхню (англійську) і Нижню (французьку) Канаду, а головне завдання цього документа було спрямоване на політику швидкого "заанглізування" франкоканадців.

Отже, в результаті англійського завоювання в Канаді був встановлений такий колоніальний режим, який спирався на союз англійської колоніальної адміністрації, привілейованої меншості населення англійського походження і франкомовного старого панівного класу в особі феодальних сеньйорів та католицького духовенства, а також поєднував політику "розфранцуження" з гнучкою політикою поступок.

Література

 1. Агамогланов В.Ш. Обострение национального вопроса в условиях общего кризиса капитализма (на примере Канады) / Под ред. В.В.Вархрушева. – М., 1976.

 2. Данилов С.Ю., Черкасов А.И. 12 лиц Канады. – М., 1987.

 3. Ерофеев Н.А. Империя создавалась так... Английский колониализм в XVIII веке. – М.: Наука, 1964.

 4. Зубков А.Ю. Англо-французское соперничество в Северной Америке в 1754-1756 гг. // Вопросы истории. – 1981. – №7. – C.170-173.

 5. Калашников В.М. Еволюція інститутів держави і права у північноамериканських колоніях європейських країн (XVII – XVIII сторіччя). – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 1999.

 6. Качур В.О. Становлення та суть сеньйоріальної системи землеволодіння у Канаді в період французького колоніального панування (середина XVI ст. – 1763 р.) // Вісник Львів. ун-ту. Серія юридична. – 2001. – Вип. 36. – С. 142-147.

 7. Кошелев Л.В. Трагедия жителей Акадии // Вопросы истории. – 1971. – №9. – С. 212-215

 8. Малания И.И. Краткая история Канады. – Торонто, 1945.

 9. Мелкумов А.А. Канадский федерализм: теория и практика. – М.: ОАО Экономика, 1998.

 10. Милейковский А.Г. Канада и англо-американские противоречия. – М.: Госполитиздат, 1958.

 11. Райерсон С.Б. Основание Канады. Канада с древнейших времен до 1815 г. – М, 1963.

 12. Советская историческая энциклопедия. – М., 1965. – Т.6. – С. 929.

 13. Сороко-Цюпа О.С. Из истории франко-канадского национального вопроса // Национальные проблемы Канады. – М., 1972. – С. 85-90.

 14. Тишков В.А. Американская революция XVIII в. и колониальная политика Великобритании в Канаде // Американский ежегодник. 1975. – М.: Наука, 1975. – С. 25-32.

 15. Тишков В.А. К истории возникновения франко-канадского национального вопроса // Вопросы истории. – 1974. – №1. – С. 76-79.

 16. Тишков В.А. Освободительное движение в колониальной Канаде. – М., 1978.

 17. Тишков В.А. Страна кленового листа: начало истории. – М., 1977.

 18. Черкассов А.И. Комментарии // Макленнан Х. Семь рек Канады: /Пер. с англ. / Под ред. и с предисл. А.И.Черкассова. – М.: Прогресс, 1990. – С. 256.

 19. Brunet M. La Conquete anglaise et la decheance de la bourgeoisie canadienne, 1760-1793 // Amirique francaise, XII, 2. – June. – 1955. – P.27-29.

 20. Charter of Charles II incorporating the Hudson's Bay Company, 1670 / Oliver E.H. Documents Relating to the Canadian Northwest. – Ottawa, 1915. – V.II.

 21. Coupland R. The Qubec Act. – Oxford, 1925.

 22. Dorn W.L. Compextion for Empire. 1740-1763. – New York, 1940.

 23. Kruczkowski M. Zmierza dokad Quebec? – W.: KAW, 1979.

 24. Lindsey C. The Life and Times Of William Lyon Mackenzie. – Toronto, 1862. – V.1.

 25. Rioux Marcel. Quebec in Question. – Toronto: James Lewis & Samuel, 1971.

 26. Shortt A., Doughty A.G. Documents Relating to the Constitutional History of Canada, 1759-1791. – Ottawa, 1918.

 27. Sloane W.M. The French War and the Revolution. – Boston, 1972.

 28. The World Book Encyclopedia (International). – London;Chicago, 1992-1994. – P.112.

 29. Thwaites R.G. France in America. 1497-1763. – N.Y.;London, 1905.

 30. Waite P.B. Pre-Confederation / Canadian Historical Documents Series. 3 vols. – Scarborough, 1965. – Vol. II.

 31. Wrong G.M. The Conquest of New France. A Chronicle of the Colonial Wars. – New Haven, 1921.

 Під Новою Францією розуміють усю французьку колоніальну імперію в Півнійчній Америці, яка на початку XVII ст. охоплювала три колонії – Канаду, Акадію і Луїзіану. Однак часто цей термін торкається лише колонії Канада, де проживало понад 75% усіх імперських поселенців / The World Book Encyclopedia (International). – London;Chicago, 1992-1994. – P.112.

Качур В., 2002

 Всебічну характеристику "воєнного режиму" можна почерпнути з рапорту генерала Мюррея, датованого12 грудня 1761 р., текст якого охоплює 34 сторінки і головно присвячений характеристиці суспільного ладу французької Канади.

 Семирічна війна 175601763 рр. була війною Великобританії, Прусії, Ганноверу і Португалії проти Франції та її союзників – Іспанії, Австрії і Саксонії, Швеції і Росії. Саме смерть російської імператриці Єлизавети Петрівни і вступ на престол Петра ІІІ – прихильники прусського короля Фрідріха ІІ мали вирішальний вплив на результат війни в Європі, оскільки новий російський цар оголосив про вихід Росії з профранцузької коаліції і уклав у 1762 р. союз з Пруссією. Катерина ІІ, яка прийшла до влади шляхом державного перевороту визнала цей договір недійсним, однак війни не продовжила. Це значно посилило позиції англо-прусської сторони.


 
 

Цікаве

Загрузка...