WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Роль реконструкції у завершенні громадянської війни в США між північчю і півднем - Реферат

Роль реконструкції у завершенні громадянської війни в США між північчю і півднем - Реферат

Боротьба за здійснення цих та інших вимог тривала з 1865 по 1877 рік. Цей період дістав назву Реконструкції Півдня.

Програма радикальної реконструкції найбільшої підтримки одержала в тих районах Півдня, які служили базою плантаторського господарства і де негри становили більшість населення [5, с. 489].

Початком цього процесу послужив закон "Про реконструкцію Півдня", прийнятий 2 березня 1867 року.

З метою подолання опору рабовласників усі представники південних штатів були виключені з конгресу, а Південь поділено на п'ять воєнних округів, які очолювали генерали федеральної армії.

Важливою подією в історії Реконструкції були вибори 1867 р. до Конституційних конвентів південних штатів. У цей час неграм надали право голосу. Зокрема, більше ніж 1 млн негрів, 75% з яких не вміли ні читати, на писати, здобули право формувати державну владу [5, с. 489-490].

Негри брали активну участь у виборчій кампанії 1867 р. У 10 південних штатах 700 тис. негрів і 600 тис. білих були зареєстровані як виборці. В той же час 200 тис. колишніх бунтівників позбавили права голосу.

До середини 1868 р. у восьми південних штатах із одинадцяти були вибрані законодавчі збори і утворилися нові уряди штатів. Найбільший опір колишніх рабовласників простежувався у таких штатах, як Техас, Міссісіпі, Вірджинія, відтак нові уряди тут утворилися тільки на початку 1870 р. [1, с. 474].

Забезпечивши своїми голосами скликання конвентів, негри не спромоглися досягнути належного представництва в цих органах. Головне завдання конвентів, створених у першій половині 1868 р., полягало у вироблені нових конституцій південних штатів. Незважаючи на опір деяких реакційних делегатів, конституційні конвенти успішно завершили свою роботу, і для 10 штатів були створені нові конституції, які підлягали ратифікації виборцями. Активну участь у голосуванні брали негри і за допомогою білих представників республіканської партії домоглися ратифікації конституцій. У березні 1870 р. усі десять штатів були прийняті в федеративний Союз.

Після прийняття південних штатів у Союз до конгресу було прийнято ще 12 сенаторів і 32 члени палати представників. Більшість з них належали до республіканської партії [5, с. 491], проте серед вибраних до конгресу не було жодного негра.

Однак на рівні керівництва окремих штатів неграм вдалося домогтися значних успіхів. І саме завдяки їм вдалося провести низку демократичних реформ. У цей час відкрилося багато негритянських шкіл, де грамоті навчались як діти, так і дорослі [7, с. 593].

Нові конституції велику увагу приділяли й аграрним проблемам, оскільки для соціальної структури південних штатів вирішення аграрного питання мало виняткове значення для ефективного перетворення в життя програми буржуазно-демократичної перебудови Півдня. Американські дослідники також вказують на те, що першою вимогою звільнених рабів була вимога землі [2, с. 14].

Низка заходів урядів Реконструкції сприяли перерозподілу земельної власності на Півдні. Однак усі ці заходи мали обмежений характер і тому аграрне питання на Півдні остаточно не було вирішене, а плантаторська система господарства збереглася.

Важливу роль у Реконструкції відіграло створення міліцейських загонів, які переважно складалися з негритянського населення. Діяльність цих загонів мала забезпечувати проведення в життя заходів, які передбачали нові уряди [5, с. 491]. Вони також були надійним захистом від терористичної діяльності Ку-клус-клану.

Важливе місце в роботі урядів Реконструкції відведено питанню народної освіти. У цей час були прийняті рішення про створення змішаних шкіл для усіх дітей незалежно від кольору шкіри. Багато було зроблено і для розвитку вищої освіти серед негрів, зокрема саме в цей час вперше засновано негритянські університети.

В 60-70-х роках ХІХ ст. великих успіхів досягла машинобудівна промисловість, залізничне будівництво, розвивалась протекціоністська політика з метою зміцнення національного ринку. Це дало змогу США активно розвивати міжнародні економічні відносини.

У найбільших промислових районах США постійно зростала кількість висококваліфікованих робітників з числа іммігрантів з Європи. Це посилювало робітничі організації, які в цей час були створені в США.

Завдяки їхній діяльності у багатьох штатах були прийняті відповідні закони: запровадження 8-годинного робочого дня та щодо соціального захисту робітників. 20 серпня 1866 р. у м. Балтімор розпочав свою роботу перший в історії американського робітничого руху загальнонаціональний конгрес робітників, де вирішувались різноманітні питання, які торкалися різних сфер суспільного життя. Головуючим Національного робітничого союзу був обраний один з найвидатніших діячів робітничого руху в США – Сільвіс. Саме він залучив до профспілкового руху широкі верстви робітників і вживав рішучих заходів, щоб закріпити цей рух організаційно і матеріально [8, с. 426].

У період Реконструкції на Півночі також активізувався фермерський рух. Різкий протест фермерів викликала тарифна політика залізничних компаній, які за перевезення невеликих вантажів окремих фермерів стягали велику плату. Важкий удар фермерам був завданий падінням цін на сільськогосподарську продукцію та збільшенням цін на промислові товари.

Економічна криза 1873 року привела до активного фермерського руху, який вплинув на законодавчу практику законодавчих зборів багатьох штатів [6, с. 86]. Там протягом 70-х років були прийняті так звані грейнджерські закони. Ці законодавчі акти значно обмежували діяльність залізничних компаній, яка суперечила інтересам фермерів. Грейнджери мали на меті домогтися "справедливої" частки доходів від реалізації сільськогосподарської продукції. До 1874 р. Ліга грейнджерів налічувала 1,5 млн членів, які входили в 21967 місцевих організацій. Головною опорою грейнджерів були штати на заході і півдні США.

У роки Реконструкції значно розвинулась фермерська кооперація, яка забезпечувала всі потреби щодо ведення господарства та реалізації сільськогосподарських товарів.

Однак революційні перетворення, які розпочались у південних штатах під час Реконструкції, не набули остаточного завершення. Представники буржуазії нерідко протистояли рішучій боротьбі з плантаторами, оскільки бачили в них своїх союзників у виступах проти робітничих рухів, свободи індіанського населення та негрів.

Незважаючи на це, період Реконструкції всеж-таки відіграв величезну роль в остаточній ліквідації рабства у південних штатах, заклав основу для єдності федерації, розв'язав багато проблем соціально-економічного характеру, які накопичилися в американському суспільстві, що сприяло перетворенню США у високо розвинуту індустріальну державу.

Період Реконструкції також помітно вплинув на розвиток робітничого руху в Європі та загалом у світі, окресливши найоптимальніші політичні та економічні шляхи суспільного розвитку.

Література

  1. Всемирная история. – М., 1958. – Т.VІ.

  2. Вудвард С. Эмансипация и реконструкция. // Международный конгресс исторических наук. – М., 1970. – Кн. ХІІІ.

  3. Іванов Р.Ф. Борьба негров за землю и свободу на Юге США (1865-1867 гг.). – М., 1958.

  4. Іванов Р.Ф. 100-летию гражданской войны в США. – М., 1961.

  5. История США. – М.: Наука, 1983. – Т.1 (1607-1877).

  6. Куропятник Г.П. Фермерское движение в США от грейджеров и Народной партии (1867-1896). – М., 1971.

  7. Новая история. – М.: Высшая шк., 1972.

 Грейнджери – учасники фермерського руху у США у 60-70-х роках., які виступали за поліпшення становища американських фермерів шляхом законодавчих реформ.


 
 

Цікаве

Загрузка...